Aalst - Geldrop

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 23-01-2016

Rond Kerst en Nieuwjaar vieren we de gezelligheid vooral binnenshuis. En dan is het vooral heerlijk om even een ommetje te maken. De frisse wind voelen. Dit jaar met de zachte temperaturen en veel zonneschijn. We willen niet ver van huis. Mooi is het dan op de hei. Er moet een terrasje zijn. We blijven dan al gauw in de buurt.

Bekend terrein dus, want hier zijn we inmiddels al overal geweest. Vrienden gaan mee. Samen zetten we een wandelingetje uit voor een wandelgroep. We beginnen in Aalst bij de nieuwe school, gaan door het bos naar de Hut van Mie Pils, steken de snelweg over en dan verder over de prachtige hei. Het beeld verandert zodra we nogmaals een snelweg, ditmaal de A67 oversteken.

Dan volgt het groene gebied tussen Eindhoven en Geldrop. Langs de waterplassen horen we de snelweg. Het knallen van vuurwerk overheerst echter; zeker al echoënd onder het viaduct over de spoorlijn. We pauzeren bij de manege, café De Boerderij. Het haardvuur brandt. De eenvoud is de charme….. Op de terugweg gaan we over bos en hei, een ven, kronkelende zandwegen. Veel wandelaars vandaag. Er is enige twijfel of we bij de Hut nog een La Trappe zullen pakken. Toch wel lekker. En het stukje langs het Meeuwven met de witte reiger is niet ver meer.

Het leven is goed. Gelukkig Nieuwjaar.


Kenmerken
Startpunt: Aalst: parkeerplaats Sophiastraat
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.396158 E5.492068
Afstanden: 14 km
Type: Bos, Cultuur, Visvijver, Ven
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 23-01-2016

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Aalst.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Deels verhard.
In de zomerperiode: Bij Geldrop is er een horecagelegenheid. En tegen het einde bij de Aalsterhut of wel de Hut van Mie Pils.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlStart/finish/parkeerplaats N51 23.769 E5 29.524
We parkeren aan het einde van de Sophiastraat. In het weekend kan dat bij de school, anders doorrijden tot einde weg en dan rechts op het grasveld.

Van hieruit wandelen we door het bos richting Hut van Mie Pils. Dan steken we de snelweg over en gaan links de hei op.


Groote Heide   N51 23.927 E5 30.803
De Groote Heide is een natuurgebied van 333 ha en is in het bezit van het Brabants Landschap. Het wordt omsloten door andere natuurgebieden, zoals de leenderheide en verderop de Strabrechtsche Heide.

GPSwalking.nlHet gebied wordt begrenst door twee autosnelwegen, de A2 en de A67. Het maakte vroeger deel uit van een enorm groot aaneengesloten heidegebied. Nu ligt er een ecoduct om dieren toegang te geven tot de andere gebieden.

De Groote Heide zelf bestaat uit een uitgestrekt, droog heideveld. Deze heide wordt hier en daar afgewisseld door kleinschalige dennenaanplant en enige vliegdennenbos. Hier ligt het ondanks de naam vrij grote (maar vaak droogvallende) Klein Huisven. Kleinere vennetjes in het gebied zijn het Appelven en het Peerven
.

GPSwalking.nlRijksweg 67 N51 24.300 E5 30.882
Rijksweg 67 is het Nederlandse deel van de E34. Deze autosnelweg loopt, komende van Antwerpen, van de Belgische grens bij Reusel via Eindhoven naar de Duitse grens bij Venlo. Hier gaat deze snelweg als Bundesautobahn 40 verder tot Dortmund. Vanaf knooppunt De Hogt tot knooppunt Leenderheide (beide bij Eindhoven) volgt de A2 de A67.

Vanaf 31 januari 2009 is het traject tussen De Hogt en Leenderheide A2 (hoofdrijbaan) of N2 (parallelrijbaan) gaan heten en niet meer A67. De snelweg is oorspronkelijk gekend als E3. Het is tussen Maastricht en Bergen op Zoom de enige snelwegverbinding met België. Niet richting Noord-zuid, maar west-oost als ontsluiting van de haven van Antwerpen naar het Roergebied en het Europese Achterland. Het is een typische Transportroute.

Het ligt in de bedoeling om de snelweg, die nu dichtslibt, met een extra rijbaan - als spitsstrook - uit te breiden. Knelpunt daarbij is het viaduct bij Geldrop - in het oosten zichtbaar - over de spoorlijn Eindhoven-Weert. We zullen daar later onderdoor gaan. Bron: naar Wikipedia.


GPSwalking.nlStratumse Heide  N51 24.418 E5 30.948
De Stratumse Heide is een natuurgebied van ongeveer 110 ha, dat gelegen is in de gemeente Eindhoven. Het is eigendom van het Brabants Landschap.

Het gebied wordt door de autosnelweg A67 afgesneden van de Groote Heide, eveneens een natuurgebied. Ten oosten vindt men het natuurgebied Gijzenrooise Zegge, dat het karakter van een stuk kleinschalig oud boerenland heeft.

Een andere gebruikelijke naam voor het gebied is Leenderheide, wat eraan herinnert, dat de heide zich vroeger vér uitstrekte tot aan de Leende en zelfs de Belgische grens. Nog steeds strekt zich hier een bijna onafgebroken keten natuurgebieden uit (zie: Leenderbos en Groote Heide. Het gebied strekt zich uit tot de bebouwing van de Eindhovense wijk Stratum. De bebouwing betreft de buurtjes Belgisch Dorp en Oostenrijks Dorp. Ten noorden en westen van het gebied vindt men de bebouwing van Stratum. Een woonbuurtje in de omgeving heeft eveneens Leenderheide.

GPSwalking.nlIn de jaren '70 waren er plannen om de Stratumse heide met woningen vol te bouwen, evenals het landbouwgebied in de richting van Geldrop, waar nu de Gijzenrooise zegge nog van over is.

Het gebied bestaat uit een heidegebied en een voormalig stuifzandgebied dat in de jaren '30 is beplant met Grove den. Duivelsnaaigaren en Stekelbrem zijn hier te vinden, terwijl een groot gedeelte spontaan met vliegdennen is dichtgegroeid. De paadjes zijn daar heel kronkelig en er is veel afwisseling tussen bos en heide.

Het gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders. In het gebied liggen enkele vennen, waarvan het Kanunnikesven het belangrijkste is. Hierin bevindt zich een eilandje dat door veenvorming is ontstaan. Er groeit o.a. veenpluis, wateraardbei en Waterdrieblad. Een probleem voor het natuurbeheer is, dat de kwetsbare oevers te veel worden door de vele wandelaars. Andere vennen zijn het Rietven en het Karperven.

GPSwalking.nlGijzenrooi N51 24.581 E5 31.628
Was ooit één van de Zesgehuchten.  Nu is het een bufferzone tussen Eindhoven en Geldrop. Daarmee wordt voorkomen, dat de plaatsen aan elkaar vastgroeien. Niet alleen get gehucht Riel , maar ook de Gijzenrooise Zegge, een beschermd natuurgebiedje houden die scheiding in stand.

In het verleden had ieder perceel en ieder gehucht een naam. De meeste namen hebben te maken met de hoogteligging ofwel het gebruik van het perceel als akker, weide, hooiland, moeras of heide. De grote hoeveelheid heide en moerasnamen in de omgeving van Gijzenrooi geven aan dat de meeste gronden nog onontgonnen waren. Namen als Laar (Laarstraat in Geldrop), Goor (Braakhuizen in Geldrop), Broek (Hulsterbroek), Putten (bij Riel) en Zigge (Gijzenrooise Zigge) wijzen op moerasgrond.

GPSwalking.nlDe namen van de gehuchten verraden eveneens het een en ander over de oorsprong van het dorp. Zo is Riel afgeleid van Rielle of Rietlo. Lo betekent een open plek in het bos.

De naam Gijzenrooi wijst op een ontginning in het bos. Plaatsnamen die eindigen op Rode komen in deze streek vrij veel voor (Sint Oedenrode, Nistelrode). Gijsen wil zeggen dat de ontginning eigendom was van ene Gijsbrecht. De meeste namen eindigend op -rode dateren uit de twaalfde en dertiende eeuw.


De gehuchten Riel en Gijzenrooi lage op hoge zandruggen, zogenaamde donken of heuvels en omgeven door woeste gronden, die we grof aanduiden als de Rielse heide, de Stratumse heide en de Groote heide.

GPSwalking.nlDe Rielse heide werd in de eerste helft van de negentiende eeuw ontgonnen in verband met de aanleg van de Eindhovense weg. Aldaar lagen enkele zeer grote waterpartijen, waarvan er een tot 50 meter Riel naderde. Tussen Riel en de eerste huizen aan de Rielse dijk in Geldrop lag vroeger ook veel heide. Het gehucht Riel werd beschermd door grote houtwallen.

De bevolking van Gijzenrooi en Riel bestond grotendeels uit landbouwers. De pachters van de hoeven hadden de meeste grond ter beschikking.

Een deel van de inwoners van de gehuchten was als knecht werkzaam bij een boer. De dagloners moesten vaak met andere zaken aan hun kost zien te komen.


GPSwalking.nlIn Geldrop was geld te verdienen met de lakennijverheid (bijvoorbeeld als thuiswever in het gehucht) en ook de stad Eindhoven gaf enkele mogelijkheden. Gespecialiseerde bevolking als bakkers, slagers, smeden treffen we op deze gehuchten niet aan. De bevolking was direct of indirect bij de landbouw betrokken. Brood werd gebakken in een bakhuis bij de boerderij.

De IJzeren Man  N51 24.396 E5 32.939
De aanleg van de spoorlijn Eindhoven - Weert - Roermond sneed het toenmalige Zesgehuchten in tweeën. Nog steeds is het spoor een barrière tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop. Omdat er een oversteek over het Eindhovens kanaal gemaakt moest worden, werd de spoorlijn verhoogd aangelegd. Het zand dat voor deze ophoging nodig was werd door een grote machine uitgegraven.

GPSwalking.nlOp die plaats ontstond een grote vijver, die genoemd is naar die graafmachine, die in de volksmond "De IJzeren Man" heette.

Een groot aantal jaren later (2009) werd een derde vijver gegraven. Het zand van deze vijver werd gebruikt bij de aanleg van de nieuwe Randweg Eindhoven.

Met de drie vijvers is een mooi recreatief gebied ontstaan die door gemeente Geldrop-Mierlo opnieuw wordt ingericht.  Rond de vijvers is een aantal jaren geleden de nieuwe wijk Genoenhuizen aangelegd.

GPSwalking.nlPauze N51 24.274 E5 33.453

We pauzeren bij de manege en de Boerderij. Het houtvuur brandt, de tosti smaakt lekker en het bier proeft goed. We zijn terug in vroeger tijden. Tevredenheid is hier het adagio. Je hebt niet meer nodig om gelukkig te zijn. Geluk in alle eenvoud.

Spoorlijn Eindhoven Weert N51 24.254 E5 33.492
De spoorlijn tussen Eindhoven en Weert werd in 1913 in gebruik genomen.

Het baanvak maakt deel uit van het Nederlandse Intercitynetwerk waarmee Limburg met Amsterdam/ Alkmaar en Schiphol wordt verbonden.

GPSwalking.nlDe lijn takt bij Eindhoven af van Staatslijn E (Breda-Venlo-Maastricht) en sluit in Weert aan op de spoorlijn Weert - Roermond, het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn (de voormalige goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach).

Vanaf Roermond kan het traject van Staatslijn E verder worden gevolgd. Met de aanleg kwam er een kortere verbinding tussen Eindhoven en Roermond.

Op 15 mei 1949 werd de elektrificatie van het traject voltooid.


GPSwalking.nlDe Groote Heide N51 23.869 E5 32.894
De Groote Heide ligt op een licht geaccidenteerde dekzandrug. Plaatselijk liggen ondoorlatende leemlagen en oerbanken. In de loop van de 20ste eeuw is een deel van de heide omgezet in landbouwgrond, zelfs nog in de jaren ‘50. Hierdoor verdwenen (zeer) grote vennen als Karperven en Groot Huisven, waarvan de contouren nog in de vorm van landbouwpercelen zijn af te lezen.

Aan venoevers en in laagtes groeien klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. In het oostelijke deel overheerst struikheide met plaatselijk klein warkruid en kruipbrem, in het westelijke deel droog eiken-berkenbos. Vooraan in de route loopt u langs een mooie sloot. Natuurlijk is slootje springen niet voor iedereen weggelegd. Maar geen probleem. Bielzen zorgen ervoor dat u zonder natte voeten aan de overkant komt. Lees meer op de website van Brabants Landschap.

GPSwalking.nlHut van Mie Pils N51 23.442 E5 30.309
De Aalsterhut, beter bekend als de 'Hut van Mie Peels' (soms verbasterd tot: 'Mie Pils') is een uitspanning op een knooppunt van wandel- en fietsroutes. Ze is gelegen tussen Aalst en Leende, nog juist in de voormalige gemeente Heeze.

De naam 'hut' heeft betrekking op een uitspanning die halverwege tussen dorpen ligt. We kennen ook de 'Leenderhut', de 'Heezerhut', en de 'Vresselse Hut'. De oorspronkelijke hut werd gebouwd in 1717 en diende als posthut, dat wil zeggen: voor de vervanging van paarden langs de postroute. Ze had het uiterlijk van een langgevelboerderij, maar ze was anders ingericht.

GPSwalking.nlDe eigenaar moest hier ook het weggeld innen ten behoeve van de heer van Heeze. Landlopers en wolven maakten toentertijd de streek soms onveilig. Het bijgeloof zorgde voor extra angsten. Zo spookte de 'gloeiige' op de Groote Heide.

In 1864 werd de herberg gekocht door Jan Peels met geld uit een erfenis. Deze was gehuwd met Margaretha Hoeks. Ze kregen in 1863 een kind: Jef Peels. Deze trouwde in 1889 met Johanna Maria van den Broek.

Deze vrouw, die later als 'Mie Peels' te boek zou staan, was geboren in 1856. Jan overleed in 1888. Jef woonde samen met zijn moeder, Margaretha, in de Aalsterhut. Margaretha stierf in 1899. Vermoedelijk kwam Mie Peels toen in de Aalsterhut wonen.

GPSwalking.nlHet was Mie die de herberg runde, en het waren Jef en Mie die voortdurend hooglopende ruzie met elkaar hadden - als ze elkaar niet uit de weg gingen. Geregeld sloeg Jef dan de boel kort en klein. Toch kregen ze vijf kinderen, waarvan er drie in leven bleven. Verder was Jef nogal mensenschuw.

Over Jef zijn vaardigheden als boer deden smalende verhalen de ronde, maar zijn dekstier werd door de boeren zeer op prijs gesteld. Kinderen werden door hem bedreigd, wat hem eenmaal voor enkele weken in het cachot deed belanden.

De bediening in de herberg was allerminst hygiënisch. Vaak was er maar één glas, waarvan doorgaans de voet ontbrak, en dat door Mie met haar vinger werd schoongemaakt. De klanten waren er ook naar: Er kwamen vele stropers, die profiteerden van de nabijheid van de gemeentelijke grenzen van Aalst en Stratum. Ze vonden in de herberg een prima schuilgelegenheid.

GPSwalking.nlSommige van deze stropers gebruikten ook geweld. In 1916 kwam het tijdens kermis te Geldrop zelfs tot een van tevoren beraamde steekpartij met de politie, waarbij Marechaussee Engelbertus Molenaar werd vermoord. Men had echter de moord op twee plaatselijke politie-ambtenaren op het oog.

Mie werd in de laatste jaren van haar leven verlamd, waardoor ze in een wagentje moest worden gereden en soms het mikpunt was van spot. In 1925 werd de hut verkocht, waarschijnlijk door een stroman van de baron van Heeze, van Tuyll van Serooskerken, die reeds veel grond en ook een hoeve in de omgeving bezat.

De hut was toen in zeer slechte staat. Mie bleef er met haar kinderen wonen tot 1927 en verhuisde toen om gezondheidsredenen naar Aalst, waar ze in 1928 stierf.

GPSwalking.nlMeeuwven N51 23.438 E5 29.936
Het meeuwven ligt midden in de bosrijke omgeving ten oosten van Aalst We zien hier de Witte Reiger: Een verenkleed is geheel wit van kleur, de snavel is geel met in de zomer een zwarte punt, in het zomerkleed bevinden zich lange sierveren op de vleugels, de poten zijn lang en geheel zwart en de hals is lang en dun.

De grote zilverreiger is een slanke, witte reiger, met een uitzonderlijk lange en dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer voorzien van een zwarte punt. De kleine zilverreiger lijkt sterk op de grote zilverreiger, maar is duidelijk kleiner en heeft het hele jaar een geheel zwarte snavel. In de vlucht is de grote zilverreiger te onderscheiden aan de langere vleugels en de tragere vleugelslag.

GPSwalking.nlHet voedsel van de grote zilverreiger bestaat uit vissen en reptielen waarop gejaagd door langzaam door het water te lopen. De vogel jaagt soms ook op het land, waarbij met dezelfde trage passen gejaagd wordt op prooien zoals muizen en andere kleine zoogdieren.

De grote zilverreiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa, maar de soort heeft zich de laatste decennia steeds verder naar het noorden en het westen verplaatst. Tegenwoordig broedt de vogel ook in kleine aantallen in Nederland. In tegenstelling tot de kleine zilverreiger trekt de grote zilverreiger nauwelijks weg en is daardoor ook in de winter in Nederland te zien.

GPSwalking.nlAalst N51 23.739 E5 29.268
Aalst (Brabants: Aolst) is een kerkdorp in de gemeente Waalre, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en is gelegen aan de Tongelreep. Tot de samenvoeging met Waalre in 1923 was Aalst een zelfstandige gemeente. Tot het kerkdorp Aalst behoren de wijken De Voldijn en Ekenrooi en de buurtschap Achtereind.

Op 1 januari 2006 had Aalst 10.420 inwoners (63% van het inwoneraantal van de hele gemeente Waalre). Het kerkdorp wordt in tweeën gedeeld door de drukke verkeersader N69, de directe verbinding Eindhoven-België via Valkenswaard. De grote aantallen vrachtwagens, bussen en personenauto's zorgen met name tijdens de spits voor lange files. Naar een oplossing wordt nog gezocht.

GPSwalking.nlTussen Aalst en Waalre heerst al een eeuwenoude rivaliteit. Dit werd versterkt toen Aalst begin 20e eeuw verplicht opging in de gemeente Waalre.

Sindsdien wordt er door Aalst nog heftiger gestreden voor een eigen identiteit en plaatsnaamborden. Dit ook omdat Aalst qua oppervlakte en inwonersaantal groter is dan Waalre.

In januari 2010 deed de burgemeester van Waalre een opvallende uitspraak op zijn nieuwjaarsspeech die veel Aalstenaren in het verkeerde keelgat schoot. Hij wilde dat het afgelopen moest zijn met de rivaliteit en dat veel voorzieningen gezamenlijk moeten gaan worden gebruikt.

GPSwalking.nlInmiddels heeft  Aalst weer een eigen plaatsnaambord.

En zo komen we terug na een heerlijk frisse wandeling, die we nogmaals zullen lopen met de groep.

En dan hoeven we niet meer op te letten en kunnen we onze aandacht verleggen naar de gezellige gesprekken……

We wensen u ook veel wandelplezier.

Startpunt

 • Start-finish-parkeerplaats Sophiastraat103, Aalst-Waalre N51 23.769 E5 29.524

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Groote Heide N51 23.927 E5 30.803
 • Rijksweg 67 N51 24.300 E5 30.882
 • Stratumse Heide N51 24.418 E5 30.948
 • Gijzenrooi N51 24.581 E5 31.628
 • De IJzeren Man N51 24.396 E5 32.939
 • Pauze N51 24.274 E5 33.453
 • Spoorlijn Eindhoven Weert N51 24.254 E5 33.492
 • De Groote Heide N51 23.869 E5 32.894
 • Hut van Mie Pils N51 23.442 E5 30.309
 • Meeuwven N51 23.438 E5 29.936
 • Aalst N51 23.739 E5 29.268
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.