Peel-ommetjes in Asten

Korte beschrijving

Peel-ommetjes in Asten

Wandelen door de Astense Peel

Op deze pagina staan 11 wandelroutes beschreven. De routes voeren u door het mooie landschap nabij het Nationaal Park `De Groote Peel ‘ en wijzen u op bijzondere historische gebeurtenissen en zichtbare overblijfselen van interessante verhalen. Zo vindt u overblijfselen van veenontginningen in De Groote Peel en komt u langs het Kasteel van Asten waar heksen werden gefolterd. U gaat wandelen over een vroegere Maasbedding, een eeuwenoud bedevaartspad en de historische route naar Keulen. U ziet de breuklijnen van vroegere aardbevingen. U treft stille getuigen uit de Tweede Wereldoorlog zoals bunkers, de locatie van een voormalig onderduikerskamp en een Wehrmachtshuisje van waaruit vijandelijke vliegtuigen werden opgespoord.

De meeste routes hebben een lengte van 4 tot 7 kilometer en lopen veelal over onverharde paden. De Stiltewandeling door Nationaal Park ‘De Groote Peel‘ is extra lang (17 km). Het ommetje Groote Peel is met 1,5 km relatief kort en met kleine kinderen te bewandelen.

U loopt op eigen risico. Geadviseerd wordt de routes met stevige en waterbestendige  schoenen te wandelen. U wordt gevraagd de rust in de natuur te respecteren door op de paden te blijven, honden aangelijnd te houden en geen afval achter te laten.

De wandelroutes zijn ook uitgezet op GPS.

Bij elk vertrekpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Wandelen is gezond want `Groen doet goed’.

Wij wensen u veel wandelplezier toe.

Museum Klok&Peel Asten en Heemkundekring De Vonder Asten/Someren


Kenmerken
Startpunt: Verschilende startplaatsen
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.362675 E5.817840
Afstanden: 17, 7, 6, 5, 4 km
Type: Bos, Cultuur, Landgoed, Peel
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 26-04-2016

Route informatie

Een 11-tal GPS wandelingen/ommetjes door de Astense Peel

Wandeling Behelp 5 km
Wandeling de Bleeken 6 km
Wandeling Grindkuilen Neerkant 7 km
Wandeling Kastelen- en Apostelenroute 4 km
Wandeling Neerkantse Bossen 5 km
Ommetje Grote Peel 2 km
Wandeling Stiltewand Grote Peel 17 km
Wandeling Vier Eijckepad 7 km
Wandeling Vossenberg-Peel 7 km
Wandeling Willemsvaart 5 km
Wandeling Witte Bergen 4 kmLangere beschrijving

 

Peel-ommetjes in Asten

Wandelen door de Astense Peel

Op deze pagina staan 11 wandelroutes beschreven. De routes voeren u door het mooie landschap nabij het Nationaal Park `De Groote Peel ‘ en wijzen u op bijzondere historische gebeurtenissen en zichtbare overblijfselen van interessante verhalen. Zo vindt u overblijfselen van veenontginningen in De Groote Peel en komt u langs het Kasteel van Asten waar heksen werden gefolterd. U gaat wandelen over een vroegere Maasbedding, een eeuwenoud bedevaartspad en de historische route naar Keulen. U ziet de breuklijnen van vroegere aardbevingen. U treft stille getuigen uit de Tweede Wereldoorlog zoals bunkers, de locatie van een voormalig onderduikerskamp en een Wehrmachtshuisje van waaruit vijandelijke vliegtuigen werden opgespoord.

De meeste routes hebben een lengte van 4 tot 7 kilometer en lopen veelal over onverharde paden. De Stiltewandeling door Nationaal Park ‘De Groote Peel‘ is extra lang (17 km). Het ommetje Groote Peel is met 1,5 km relatief kort en met kleine kinderen te bewandelen.

U loopt op eigen risico. Geadviseerd wordt de routes met stevige en waterbestendige schoenen te wandelen. U wordt gevraagd de rust in de natuur te respecteren door op de paden te blijven, honden aangelijnd te houden en geen afval achter te laten.

De wandelroutes zijn ook uitgezet op GPS. Bij elk vertrekpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Wandelingen/ommetjes door de Astense Peel:

 • Wandeling Behelp 5 km
 • Wandeling de Bleeken 6 km
 • Wandeling Grindkuilen Neerkant 7 km
 • Wandeling Kastelen- en Apostelenroute 4 km
 • Wandeling Neerkantse Bossen 5 km
 • Ommetje Grote Peel 2 km
 • Wandeling Stiltewand Grote Peel 17 km
 • Wandeling Vier Eijckepad 7 km
 • Wandeling Vossenberg-Peel 7 km
 • Wandeling Willemsvaart 5 km
 • Wandeling Witte Bergen 4 km

Wandelen is gezond want "Groen doet goed".

Wij wensen u veel wandelplezier toe.

Museum Klok&Peel Asten en Heemkundekring De Vonder Asten/Someren


Ommetje Groote Peel

Lengte: ca. 1,5 km

Startpunt: Kokmeeuwenweg

GPSwalking.nl

Bij wandelknooppunt 12 bij picknicktafel neemt u toegangspad tot natuurreservaat

 1. Bij T-splitsing LA
  Een relatief groot deel van de Groote Peel was voorheen eigendom van de gemeente Asten. De gedenksteen die hier geplaatst is, is een herinnering aan de overdracht door de gemeente Asten van de Astense Peel aan het rijk (Staatsbosbeheer).
 2. Eerste pad RA (brandweerpaal 26)
 3. Bij kruising RA over wildrooster
 4. Eerste pad scherp RA
 5. Eerste pad LA
 6. Pad volgen terug naar startpunt   

Wandeling Vossenberg-Peel

Lengte: ca 7 km

Startpunt: De Vossenberg Meijel, te bereiken via weggetjes Berg en Vossenberg. In haakse bocht van Vossenberg (bij picknickset) rechtdoor zandweggetje in.

GPSwalking.nl

Aandachtspunten:
De wandeling voert grotendeels door Nationaal Park De Groote Peel. Het gebied is voor de wandelaar vrij toegankelijk op wegen en paden. Alleen in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli) en in de vogeltrekperiode (15 oktober tot en met 30 november) is een groot deel (buiten de gemarkeerde routes) echter gesloten voor het publiek.

Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van 1500 ha, waar rust en weidsheid belangrijke kenmerken zijn. De ‘littekens’ van de vervening zoals de peelbanen, de vaartjes, de grote waterplassen en de veenputjes geven het gebied niet alleen een historische dimensie, ze hebben ook variatie toegevoegd aan het landschap, dat bestaat uit water, moeras, heide en kleine stukjes bos. De Groote Peel is een belangrijk broedgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de geoorde fuut, de roerdomp, de blauwborst, de roodborsttapuit en de zomertaling. Maar het is ook een leefgebied voor zeldzame vlinders zoals het spiegeldikkopje en het heideblauwtje. Reptielen die er voorkomen zijn de heikikker, gladde slang en de levendbarende hagedis.

Op uw wandeling kunt u paarden tegenkomen en in het zomerseizoen ook koeien. Ze lopen vrij rond. Het zijn vredelievende dieren, waarvan u niets te vrezen hebt, zolang u ze met rust laat. Voer of aai de dieren niet, zet geen kinderen op de rug van paard of koe, drijf de dieren niet in het nauw en als u met een groep bent, zorg dan dat u de dieren niet omsingelt.

 1. Startpunt Vossenberg wandelknooppunt 34
  Vossenberg: Het hoogste deel van de Peel is waarschijnlijk zo genoemd omdat vossen in deze zandheuvel graag hun holen bouwen. Vanwege de hoge en droge ligging leek het ook een ideale plek voor het leger om te gebruiken voor de verdediging in de Tweede Wereldoorlog. De bunkers die hier liggen zijn het beginpunt van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling (1939-1940) welke eindigt bij het riviertje Raam bij Mill.
 2. Volg hier knp 41. Bij T-splitsingen rechts aanhouden.
 3. Pad blijven volgen tot u aan uw rechterkant de toegangspoort (met veerooster) tot natuurreservaat ziet (knp 62)
 4. Ga RA door de poort richting knp 60
 5. Na ca. 200 meter ziet u aan de linkerkant van het pad een grenssteen uit 1630 die de toenmalige grens tussen Asten en Meijel aangaf. De verhoging in het landschap hier heet de Amsloberg
  Amsloberg: Een bijzonder stuk Groote Peel op Amsloberg. Er is nauwelijks een plek te vinden die zo’n rust uitstraalt als Amsloberg. Mogelijk was dit de oudst bewoonde plek in de Peel.
 6. Loop nu ca. 30 meter terug en ga rechts het slingerpaadje in
 7. Na ca. 500 mtr komt u bij een natuurlijk uitzichtpunt over de Peelvlakte. Zo moet de Peel er in vroegere tijden hebben uitgezien.
 8. Slingerpad volgen
 9. Bij T-kruising RA
  Iets verder ziet u aan de rechterkant van het pad een zeer oude zeeden, schuin     gegroeid door de wind. Deze boom hoort eigenlijk niet in de Peel thuis, maar is daar geplant door de eerste natuuropzichter.
 10. Weg volgen tot T- kruising LA (brandweerpaal 10/knp 54)
  U bevindt zich nu op de 10e baan. De turf werd afgevoerd over vaste paden. ‘Banen’ noemde men deze onverharde, vaak met zand bedekte paden waarover de Peelboeren met de ossenkar en later met paard en wagen, van en naar het veen trokken.
 11. Bij kruising RD. Hier bevonden zich in vroeger tijden boekweitvelden.
  Boekweit: Aan uw linkerzijde ziet u het gebied waar boekweit werd verbouwd. Boekweit was een onmisbaar gewas voor de keuterboeren en veenarbeiders. Om het te verbouwen stak men een stuk veen in brand, waarna men in de vruchtbare as die achterbleef de boekweit zaaide. Dat kon pas na half mei, want boekweit is    vorstgevoelig. Na de oogst in de nazomer werden de rijpe zaden gepeld en            vermalen tot boekweitmeel, waarvan men onder andere pannenkoeken bakte.
 12. Rechts van dit pad ligt een voormalig afvoerkanaal.
 13. Na ca. 200 mtr rechts aanhouden.
 14. Slingerpad volgen
  Defensiedijkje: U bevindt zich nu op het zogenoemde defensiedijkje. Het dijkje is in 1939 aangelegd als onderdeel van de Peel-Raamstelling met de bedoeling om het gebied tussen het dijkje en de bunkers op de Vossenberg onder water te kunnen zetten ter verdediging van dit bunkercomplex. Tijdens de felle slag om Meijel eind 1944 is het dijkje door burgers uit Meijel gebruikt als vluchtroute naar Asten en Someren.
 15. Einde pad bij T-splitsing RA. In de verte ziet u de kerktoren van Meijel als oriëntatiepunt. Dit deel van de Groote Peel heet de Filosche Peel
  Filosche Peel: Mogelijk is deze naam ontstaan door een misverstand tussen de topograaf en zijn plaatselijke informanten. De (waarschijnlijk uit Holland afkomstige) topograaf verstond wellicht ‘Filosche’ maar de bewoners hadden het over ‘Veluwse’. De Veluwse Peel was hier een hogere (zand)rug in het veen.
 16. De weg volgen tot aan hek met veerooster.
 17. Veerooster oversteken en weg blijven volgen tot aan de Eeuwselseloop.
 18. Voor de Eeuwselseloop (knp 22) RA.
 19. Weg volgen tot aan startpunt.

Wandelroute Willemsveen

Lengte: ca 4,5 km.

Startpunt: Achtermijterbaan 7, Asten-Heusden. Parkeergelegenheid in berm van de weg.

Aandachtspunten:

De wandeling voert deels door Nationaal Park De Groote Peel. Het gebied is voor de wandelaar vrij toegankelijk op wegen en paden. Alleen in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli) en in de vogeltrekperiode (15 oktober tot en met 30 november) is een groot deel (buiten de gemarkeerde routes) echter gesloten voor het publiek.

Op uw wandeling kunt u paarden tegenkomen en in het zomerseizoen ook koeien. Ze lopen vrij rond. Het zijn vredelievende dieren, waarvan u niets te vrezen hebt, zolang u ze met rust laat. Voer of aai de dieren niet, zet geen kinderen op de rug van paard of koe, drijf de dieren niet in het nauw en als u met een groep bent, zorg dan dat u de dieren niet omsingelt.

Willemsveen
De Peel werd hier in de dertiger jaren van de twintigste eeuw ontgonnen tot landbouwgebied en er werden ontginningsboerderijen gebouwd. Er werden plannen gemaakt voor het stichten van een parochiekern voor de mensen die zich hier zouden gaan vestigen. De kern, genaamd Willemsveen, zou volgens het toenmalige bestemmingsplan uit 1946 moeten bestaan uit een kerk, een klooster en een lagere school. In 1949 werd aan de Meijelseweg de Kardinaal Mindszentyschool geopend. De parochiekern is er vervolgens niet gekomen. De school behield zijn functie tot 1982 en werd in 1984 gesloopt.

GPSwalking.nl

Kardinaal Mindszentyschool Willemsveen Asten-Heusden

 1. Vanaf startpunt RA (in noordelijke richting) tot aan Eeuwselse Loop.
  Eeuwselse Loop: De Eeuwselse Loop is een van de  bovenlopen van de Aa, die van oudsher gevoed wordt door de Groote Peel. Vanuit de veengebieden ontstonden verschillende beken die het overtollige water uit de veengebieden afvoeren. Nabij de Golfbaan (ongeveer 2 km. stroomafwaards) is de Eeuwselse Loop als ecologische verbindingszone ingericht die de natuurgebieden Starkriet en de Groote Peel met elkaar moet verbinden.
 2. Vóór de Eeuwselse Loop RA en schouwpad in ecologische verbindingszone volgen tot aan verharde weg.
 3. RA (Vossenbaan) Weg gaat over in onverharde weg/pad. Links aanhouden en pad blijven volgen. U loopt nu het Nationaal park de Groote Peel in.
  Banen: De turf werd afgevoerd over vaste paden. ‘Banen’ noemde men deze onverharde,  vaak met zand bedekte paden waarover de turfboeren met de ossenkar, en later met paard en wagen, van en naar het veen trokken. De huidige wegen Vossenbaan, Gevlochtsebaan, Achtermijterbaan en Kruisbaan zijn genoemd naar banen in de Peel.
 4. T-splitsing RA (bij grote poort)
  De Groote Peel: Nationaal park De Groote Peel is meer dan een prachtig wandelgebied met een rijke natuur. Het voormalige hoogveengebied heeft ook een bijzondere   geschiedenis, waarvan nog veel sporen in het veld te zien zijn. De historie van de turfwinning en ander gebruik van het veen leeft ook nog voort in de vele veldnamen. Het gedeelte waar u nu door heen wandelt heet de Mosplak. Deze plek had tot ver in de twintigste eeuw een karakteristieke hoogveenbegroeiing met veel en goed zichtbaar veenmos. Ook veenpluis, wollegras, veenbes en lavendelheide gedijden hier goed.
 5. Dit pad volgen tot T-splitsing.
 6. LA (zandweg Kruisbaan)
 7. Eerste zandweg RA (Goudplevierweg)
  Goudplevierweg: De Goudplevierweg is vernoemd naar de Goudplevier, een moerasvogel die vóór de grootschalige ontginning van het hoogveengebied in de Peel daar als broedvogel voor kwam.
 8. Pad gaat over in verharde weg. De weg volgen tot over de Eeuwselse loop en tot aan het bos.
 9. Voor het bos RA
  De Eeuwselse bossen: Gronden die minder geschikt waren voor de landbouw werden bebost. Dit bos is aangeplant omstreeks 1911. In het begin was dit een productiebos waarvan het hout bestemd was voor de mijnbouw.
 10. Pad volgen tot verharde weg.
 11. RA en terug naar startpunt.

Wandelroute De Witte Bergen

Lengte: ca. 3,5 km

Startpunt: Parkeerplaats Golfbaan Het Woold, Gezandebaan 46a, Asten-Heusden

U steekt vanaf de parkeerplaats bij de golfbaan de Gezandebaan over. Links aanhouden en de blauw gemarkeerde route volgen. Deze route loopt door de bossen van De Witte Bergen en rond de visvijver.

Op de route liggen achtereenvolgens vermeldenswaardige objecten op het gebied van cultuurhistorie en natuur.

Golfbaan
De golfbaan bestaat uit een bos-zone, een heide-zone en een water-zone. Met        name het afwisselende karakter van de verschillende holes en de variëteit in    het landschap kenmerken de golfbaan

Rode bosmier
In dit deel van het bos langs de golfbaan bevinden zich relatief veel nesten van de rode bosmier.

Bosgebied De Witte Bergen
Begin 20ste eeuw was het bosgebied De Witte Bergen een open heidegebied. Vanwege de behoefte aan mijnhout en heipalen stimuleerde het Rijk de gemeenten tot bosbouw. De  gronden die minder geschikt waren voor de landbouw kwamen hiervoor het meest in aanmerking. In de gemeente Asten werden tussen 1913 en 1929 daarom op een aantal plekken bossen aangeplant, zo ook in het gebied De Witte Bergen.

Onderduikerskamp Hoogenbergen
Waar nu het eiland in de visvijver is, lag het onderduikerskamp Hoogbergen.

GPSwalking.nl

In de jaren zeventig is visvijver De Witte Bergen ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de nieuwe weg Helmond - Asten - Meijel (N279). In de bossen op de plaats van het eiland in de vijver, werd in de zomer van 1943 een onderduikerskamp genaamd Hoogenbergen ingericht. Van augustus tot eind december 1943 verbleven er elf onderduikers uit Den Haag en omgeving. Ze kregen hulp van diverse boerenfamilies aan de Gezandebaan. Omdat het kamp ontdekt dreigde te worden, zijn de onderduikers vertrokken naar Lierop, waar ze tot de bevrijding op 21 september 1944 verbleven in kamp Dennenlust in de bossen rond Moorsel.


Wandelroute Grindkuilen Neerkant

Lengte: ca. 6 km

Startpunt: Parkeerplaatsen voor de kerk (Dorpsstraat)

GPSwalking.nl

De dorpskern van Neerkant ontstaat rond 1890 nabij het voormalige gehucht Moostdijk. Neerkant wordt in 1890 een zelfstandige parochie. Het kerkgebouw komt gereed in 1891. In 1915 wordt een klooster met liefdesgesticht, genaamd St. Vincentiushuis, gebouwd. Dit klassieke gebouw met de gele `speklagen’ in de gevel wordt in 1917 betrokken door de Zusters Franciscanessen van Veghel. Zij geven er les aan de kleuterschool en de  lagere meisjesschool. Ook geven zij onderwijs in `vrouwelijke handwerken’ en verzorgen ze gasten van het liefdesgesticht. In 1970 verlaten de zusters Neerkant.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt Neerkant zwaar getroffen door gevechtshandelingen. Het dorp wordt bevrijd van de Duitsers maar deze veroveren het weer snel terug op de geallieerden. Er zijn veel slachtoffers onder de bevolking te betreuren en de meeste gebouwen, waaronder ook de kerk, worden verwoest. Er zijn maar enkele vooroorlogse gebouwen over. Met het in gebruik nemen van een nieuwe kerk in 1957 krijgt Neerkant weer een nieuw hart.

 1. Vanaf parkeerplaatsen (met rug naar de kerk) LA tot aan de Dorpsstraat (de     hoofdweg).
 2.  RA (Dorpsstraat).
  Aan deze straat ligt het St. Vincentiushuis, het voormalige klooster en liefdesgesticht. Er is nu een Bed & Breakfast gevestigd.
 3. Tweede weg LA (Vinkenbroek) pijl knooppuntenroute volgen
 4. Eerste weg RA (Potterschans) pijl knooppuntenroute volgen
 5. Eerste weg LA (Past. Van Erpstraat) rechts aanhouden.
 6. Einde weg RA (Brandsmastraat)
 7. Bij bord fietspad LA en pad volgen
 8. Bij T-splitsing RA (Schansweg)
  De eerste weg aan uw linkerhand heet ‘Grindkuilen’. Iets verder bevindt zich de Keienbergsestraat. Deze straatnamen duiden op de kiezelachtige bodem die totaal verschillend is van de bodem aan de andere kant van Neerkant, die daar geheel uit zand bestaat. De oorzaak van deze kiezelbodem is een oude bedding van de rivier de Maas die hier duizenden jaren geleden gestroomd heeft.
 9. Tweede weg LA (Molentjesdreef)
 10. Na ca. 50 mtr RA bospad nemen
 11. Op Bospad twee keer rechts aanhouden
 12. Bij verharde weg LA (Keienbergseweg)
 13. Bij T-splitsing LA (Vuurlinie) (=knp 60, ri 61).
  De straatnaam Vuurlinie evenals andere straatnamen in de omgeving zoals Schietbaan, Tankweg, Mijnenweg, Munitiestraat en Meistraat herinneren aan de hevige gevechtshandelingen die in de Tweede Wereldoorlog hier hebben plaatsgevonden.         
 14. Eerste weg RA (onverharde Molentjesdreef)
  De naam Molentjesdreef verwijst naar de rozerode Koekoeksbloem die qua vormt lijkt op de wieken van een molen. U bevindt zich nu in Het Molentje, het hoogst gelegen weidevogelgebied van Nederland. Grote delen ervan worden beheerd door Staatsbosbeheer die het gebied natter, voedselarmer en bloemrijker wil maken met als hoofddoel om het meer geschikt te maken voor grutto, wulp en kievit.
 15. Bij T-splitsing RA (=knp 80, ri 81)
  U loopt nu langs Het kanaal van Deurne. Het graven van het kanaal begon in 1874 en was een initiatief van de gemeente Deurne. Het was aanvankelijk bedoeld ter afwatering van het veengebied en voor het transport van de in de Peel afgegraven turf. De turfvaartjes in de Deurnese Peel (de zogenaamde wijken) werden op dit kanaal aangesloten. De wijken in Helenaveen echter werden aangesloten op de Helenavaart.

  Een bekende historische anekdote betreft de rivaliteit tussen de veenbaas Van de Griendt en het gemeentelijk veenbedrijf van Deurne. Van de Griendt weigerde zijn eigen kanaal (de Helenavaart) in medegebruik te geven aan de  gemeente Deurne en  dwong de gemeente daardoor zelf een nieuw kanaal te graven (Het kanaal van Deurne). Aan die geschiedenis dankt de Peel zowel de z.g. "bajonetbocht" als het “dubbele kanaal”.
 16. Eerste weg RA (= knp 81, ri 32)
 17. Bij kruising LA (Vuurlinie)
 18. Na ca. 100 mtr bij knp 32 RA langs waterloop ri knp 31
 19. Bij verharde weg rechts aanhouden
 20. Bij T-splitsing RA Schansweg
 21. Eerste weg LA (Langmost)
 22. Bij T-splitsing RA (Meistraat)
 23. Meistraat blijven volgen tot aan T-splitsing (Dorpsstraat)
 24. Bij T-splitsing RA (Dorpsstraat) en terug naar startpunt bij de kerk

Kasteel- en Apostelroute

Lengte: ca 4 km

Startpunt: Kasteellaan 2

Tussen 1389 en 1399 bouwde Gerard van Berkel, de heer van Asten, in het dal van de huidige Voordeldonkse Broekloop een kasteel, het 'Huys tot Asten'. Dit was tot in de negentiende eeuw het verblijf van de heren en vrouwen, die de heerlijkheid Asten in bezit hadden. Heer Bernard van Merode martelde hier in 1599 Astense vrouwen, die hij beschuldigde van hekserij. Het kasteel werd niet permanent bewoond en raakte daardoor flink in verval. De laatste adellijke bewoners, de familie Van Hövell tot Westerflier, lieten het in de jaren dertig van de twintigste eeuw in volle glorie herstellen. Tijdens de bevrijdingsgevechten in september 1944 echter veranderde het kasteel al weer snel in een ruïne; volgens de bewoners de mooiste van Nederland. De voorburcht en de kasteelboerderij zijn bewoond. De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten zet zich in voor conservering van de ruïne en - met omwonenden - voor herstel van het kasteellandschap.

 GPSwalking.nl

Het in de jaren dertig van de twintigste eeuw gerestaureerde kasteel. Collectie gemeente Asten.

 1. Vertrek vanaf parkeerplaats bij Kasteel Asten
 2. Neem zandpad links langs kasteelboerderij 
 3. Pijl knp volgen
 4. Eerste zandpad RA
  Aan uw linkerzijde ziet u een waterpartij. Deze is aangelegd om overvloedig           hemelwater van de nabij gelegen tuinbouwkassen tijdelijk te bergen en het         waterpeil in de gracht bij de kasteelruïne te regelen.
 5. Bij waterloop (Voordeldonkse Broekloop) LA (pijl knp volgen)
  De Voordeldonkse Broekloop is genoemd naar het buurtschap Voordeldonk, dat zich ten oosten van Asten bevindt. Het stroompje is bijna volledig gekanaliseerd en ontwatert de landbouwenclaves in de Dennendijkse Bossen. Van daar uit loopt de beek tussen de plaatsen Heusden en Asten door en langs Kasteel Asten om vervolgens nabij de waterzuiveringsinstallatie in de Aa uit te monden.
 6. Bij verharde weg RA (Waardjesweg)
  Glastuinbouwgebied: U bevindt zich hier in een concentratiegebied voor glastuinbouw. Van oudsher waren de gronden in het Aa-dal geschikt voor      vollegrondstuinbouw. Deze vorm van tuinbouw, waarbij de tuinbouwproducten worden geteeld in de open grond, heeft plaats gemaakt voor de intensieve glastuinbouw. In de glastuinbouw zijn teelten mogelijk die normaal in een gematigd klimaat niet mogelijk zijn. In de meeste Astense glastuinbouwbedrijven worden komkommers, tomaten en paprika’s geteeld. Een enkel bedrijf houdt zich bezig met de teelt van bloemen.
 7. Eerste zandweg RA (Hazeldonk)
 8. Einde zandweg RA (fietspad volgen tot aan Kasteellaan)        
 9. Ter hoogte van Kasteellaan rijweg oversteken
 10. Eerste zandpad LA (wandelroute De Twaalf Apostelen)
  ApostelrouteDe naam Apostelroute is genoemd naar de naam van de laan met     majestueuze eikenbomen in de volksmond al sinds mensenheugenis de Twaalf Apostelen genaamd.

  Voormalig viswaterDe “Hoge akker” voor u is een fraai stukje cultuurland in de vorm van een bolle akker. Rechts is het beekdal duidelijk te herkennen. Het  bos waar u doorloopt heeft een rijke onderbegroeiing van o.a. bramen en brandnetels. De brede sloten in dit gebied werden vroeger gebruikt als viswater voor de bewoners van het Kasteel.
 11. Eerste zandpaadje LA (na twaalfde apostel)
 12. Bij T-splitsing zandpad LA (pijl knp volgen)
 13. Bij T-splitsing zandpad RA (pijl knp volgen)
 14. Bij verharde weg RA (Polderweg)
 15. Ca. 20 mtr. voorbij waterloop zandpad RA
 16. Ter hoogte van varkensstal rechts aanhouden en pad volgen langs waterloop (linker oever)
 17. Verharde weg oversteken (Voorste Heusden) en pad langs waterloop blijven volgen
 18. Bij zandweg LA
 19. Einde zandweg aan linker zijde parkeerplaats (terug bij startpunt)

Wandelroute Behelp

Lengte: ca. 5 km

Startpunt: Mini-Camping De Peel, Behelp 13, 5725 TG Asten-Heusden

GPSwalking.nl

De Behelp is een middeleeuws gehucht en kent al een lange bewoningsgeschiedenis. Het ligt op een hoger gelegen gedeelte van een dekzandrug. Vroeger lag het aan de rand van ontgonnen cultuurgronden op de overgang naar het woeste hoogveenlandschap van de Peel. De Behelp ligt langs de oude doorgaande route van Asten naar Weert.

 1. Vanaf parkeerplaats Mini-Camping De Peel weg (Behelp) oversteken en zandweg volgen Kievitslaan (van knp 80 ri knp 56)
 2. T-splitsing LA Koekoekslaan
  Glastuinbouwgebied: U bevindt zich hier in een concentratiegebied voor glastuinbouw. Van oudsher waren de gronden in het Aadal geschikt voor       vollegrondstuinbouw. Deze vorm van tuinbouw, waarbij de  tuinbouwproducten worden geteeld in de open grond, heeft plaats gemaakt   voor de intensieve glastuinbouw. In de glastuinbouw zijn teelten mogelijk  die normaal  in een gematigd klimaat niet mogelijk zijn. In de meeste Astense glastuinbouwbedrijven worden komkommers, tomaten en paprika’s geteeld. Een enkel bedrijf houdt zich bezig met de teelt van bloemen.
 3. Bij wandelbord ter hoogte van waterplas rechts aanhouden en pad rechts langs sloot volgen. Pad blijven volgen tot aan waterloop de Aa
 4. Bij waterloop (de Aa) LA en de oever van loop blijven volgen
 5. Bij bruggetje LA
 6. Vóór bruggetje zandpad RA ri knp 81
 7. Eerste pad (over bruggetje) LA
 8. Eerste (gemaaide) pad vóór boerderij RA (Verkespejke). Pad volgen tot aan verharde weg.
 9. Verharde weg oversteken (Broekstraat) en pad door hek volgen richting bossage
  U bevindt zich nu in een deel van de ecologische verbindingszone van de Eeuwselse Loop. Het beekje de Eeuwselse Loop is een natuurlijke verbinding tussen de natuurgebieden De Groote Peel en Starkriet.
 10. Pad door bossage volgen
 11. Na bossage pad langs bomenrij volgen
 12. Na infobord bij gedenkbos pad links aanhouden
  Gedenkbos: Het idee achter het gedenkbos is dat er een bos ontstaat met daarin alleen maar bomen die herinneren aan bijzondere gebeurtenissen. Een gedenkbos, waar iedere boom een verhaal symboliseert. Het bos moet uitgroeien tot een mooi openbaar bos waar mensen graag terugkeren om de gelegenheid waar de boom voor geplant is, te herdenken.
 13. U verlaat gedenkbos en gaat bij verharde weg LA (Sengersbroekweg)
  Aan het einde van de Sengersbroekweg ziet u aan uw linkerzijde de kleinschalige, ecologische boerderij Sengersbroek en de biologische boerderij Sumiran. De kern van de ecologische boerderij Sengersbroek vormen de Bonte Bentheimers, een authentiek varkensras dat garant staat voor een speciaal varkensvleesproduct. Op de boerderij kan gelogeerd en gekampeerd worden.

  Op het binnenerf van Sumiran is een boerenterras ingericht waar een biologisch hapje en drankje kan worden genuttigd. Verder is ereen dierenwei waarin geiten, kippen, konijntjes, koeien, varkens (hangbuikzwijntjes), een pony en een ezel rondlopen.
 14. Eerste zandweg RA (bij picknicktafel)
  Aan het einde van de zandweg ziet u ArTheo: een beeldentuin met regelmatig        wisselende exposities.
 15. T-splitsing RA (Behelp) en terug naar startpunt Mini-Camping De Peel

Wandelen in Neerkant

Lengte: ca. 4,5 km

Startpunt: Parkeerplaatsen voor de kerk Neerkant (Dorpsstraat)

GPSwalking.nl

De dorpskern van Neerkant ontstaat rond 1890 nabij het voormalige gehucht Moostdijk. Neerkant wordt in 1890 een zelfstandige parochie. Het kerkgebouw kwam gereed in 1891. In 1915 wordt een klooster met liefdesgesticht, genaamd St. Vincentiushuis, gebouwd. Dit klassieke gebouw met de gele `speklagen’ in de gevel wordt in 1917 betrokken door de Zusters Franciscanessen van Veghel. Zij geven er les aan de bewaarschool en de         lagere meisjesschool. Ook geven zij onderwijs in`vrouwelijke handwerken’ en verzorgen ze gasten van het liefdesgesticht. In 1970 verlaten de zusters Neerkant.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt Neerkant zwaar getroffen door gevechtshandelingen. Het dorp wordt bevrijd van de Duitsers, maar deze veroveren het weer snel op de geallieerden terug. Er zijn slachtoffers onder de bevolking te betreuren en de meeste gebouwen, waaronder de kerk, worden verwoest. U ziet dan ook slechts enkele vooroorlogse gebouwen om u heen. Met het in gebruik nemen van een nieuwe kerk in 1957 krijgt Neerkant een nieuw hart.

 1. Vanaf parkeerplaatsen (met de rug naar de kerk) RA en weg rechts langs plantsoen volgen tot aan kruispunt.
 2. Eerste weg RA Moostenstraat
 3. Einde Moostenstraat bij knp 77 RD bospad nemen en het bos in lopen (links van het bedrijfsgebouw). Let op: vanaf dit punt bordjes van de knooppuntenroute blijven volgen. Dit zijn de licht groene bordjes met de gele pijl. Deze leiden naar de aangegeven knooppunten.
  De ondergrond van het bos bestaat grotendeels uit stuifduinen. Het bos bestond oorspronkelijk alleen uit naaldhout dat vroeger als stuthout voor de steenkoolmijnen werd gebruikt. Het huidig bosbeheer is er op gericht om         loofhout meer ruimte te geven waardoor een gevarieerder bos kan ontstaan.
 4. Direct na het trafostation LA en bospad volgen.
 5. Volg knooppuntenroute richting knp 78 tot aan weg Schietbaan. Weg oversteken (rechts aanhouden) en LA Reigerbekweg in, richting knp 30.     
 6. Aan rechterzijde van de weg pad volgen het bos in bij knp 30 en vervolgens richting knp 76.
 7. Bij slagboom RD, het pad links aanhouden, langs de akker lopen en vervolgens de bordjes van knooppuntenroute richting knp 76 blijven volgen.
  Verspreid in het bos liggen nog een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
 8. Bij knp 76 kijkt u aan uw linkerzijde uit over het beekdal de Astense Aa.
  Voor u ziet u een bunker en verderop langs de weg Moostdijkse Bergen staat er nog een. Ze vormden een onderdeel van de Peel-Raamstelling, een verdedigingslinie (1939-1940) die begint bij natuurreservaat de Groote Peel en eindigt bij het riviertje Raam nabij Mill. Het open beekdal was een ideaal schootsveld. Dit deel van het buitengebied werd tijdens de bevrijding geheel geëvacueerd omdat het te gevaarlijk was om er te blijven wonen.
 9. Bij knp 76 verharde weg RA richting knp 75
 10. Na ca. 200 mtr bij picknicktafel LA bos in en knooppuntenroute volgen. Pad steeds RD (knooppuntenroute) blijven volgen. Dit pad komt uiteindelijk uit op de verharde weg Moostdijkse Bergen.
 11. Moostdijkse Bergen verwijst naar “De Moostdijk”, één van de vele gehuchten die lagen aan de weg van Meijel naar Deurne.
  Het dorp Neerkant was vroeger namelijk niet meer dan een verzameling gehuchten op een smalle zandrug tussen twee moerasgebieden. Het moerassige hoogveengebied De Peel was vroeger nauwelijks begaanbaar. Vanuit Brabant liep er een handelsroute via Neerkant en Meijel verder naar Limburg tot aan Keulen. De huidige weg tussen Neerkant en Meijel dankt hieraan nog zijn naam: de Keulse Baan.
 12. Moostdijkse Bergen RA. U komt uit op de Ericaweg knp 75
  Aan uw linkerhand kijkt u weer uit over een beekdal. De ontstaansgeschiedenis van dit dal is bijzonder. Het is niet de beek die het dal heeft uitgesleten maar een breuk in de aardkorst die de grond hier meer dan 100 meter naar beneden heeft laten zakken. In de loop van de tijd is deze `slenk’ door de wind weer vol geraakt met zand maar is toch nog goed zichtbaar.
 13. Bij knp 75 Ericaweg oversteken en pad volgen richting knp 74. Bij half verharde weg RA tot aan knp 74 (bordje wandelroute staat op lichtmast).
 14. Vanaf knp 74 richting knp 77 (aan de linkerkant van de sloot lopen).
 15. Bij de haakse bocht in de sloot links omhoog naar de verharde weg (Ericaweg) en LA.
 16. Bij knp 77 (installatiebedrijf) terug naar startpunt bij de kerk.

Wandelroute Vier Eijckenpad

Lengte: ca. 7 km

Startpunt: Parkeerplaats Golfbaan Het Woold, Gezandebaan 46a, Asten-Heusden

U steekt vanaf de parkeerplaats bij de golfbaan de Gezandebaan over. Rechts aanhouden en de geel gemarkeerde route volgen.

De gele route loopt via de Korhoenweg, langs de golfbaan en het Gedenkbos, naar het buurtschap Behelp, en vervolgens over de stuw bij de beek de Aa via het Starkriet en het Weerterpad in de bossen langs de golfbaan terug naar het startpunt.

Op de route liggen achtereenvolgens vermeldenswaardige objecten op het gebied van cultuurhistorie, natuur en cultuur.

Golfbaan
De golfbaan bestaat uit een bos-zone, een heide-zone en een water-zone. Met name het afwisselende karakter van de verschillende holes en de variëteit in het landschap kenmerken de golfbaan

Wehrmachtshuisje
Aan uw rechterzijde ziet u op de golfbaan een Wehrmachtshuisje   

 GPSwalking.nl

In de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter in de Peelregio een      luchtbeschermingslinie met zoeklichten aan. Voor de soldaten die de zoeklichten bedienden, zijn zogenoemde Wehrmachtshuisjes gebouwd.     

Tussen de Eeuwselse Loop en de bossen aan de Gezandebaan bouwden ze het huisje, dat nu is opgenomen in golfbaan 't Woold. In het nachtelijk donker richtten de soldaten hun enorme zoeklichten op het luchtruim om geallieerdevliegtuigen, die met hun bommenlast op weg waren naar het Ruhrgebied in Duitsland of daarvan terugkeerden, op te sporen. Vanaf het vliegveld in Venlo kregen zij ondersteuning van jachtvliegtuigen om de onderschepte geallieerde bommenwerpers te bevechten. De linie was tot in 1942 in gebruik. Veel Wehrmachtshuisjes zijn na de oorlog gesloopt. Het Heusdense huisje heeft   nog vele jaren gediend als noodwoning voor een groot gezin. (zie verder infoborden langs de route).

Eeuwselse Loop
Het beekje de Eeuwselse Loop is een natuurlijk ingerichte waterloop die de natuurgebieden De Groote Peel en Starkriet met elkaar verbindt (ecologische       verbindingszone).(zie verder infoborden langs de route)

Gedenkbos
Het idee achter het gedenkbos is dat er een bos ontstaat met daarin alleen maar bomen die herinneren aan bijzondere gebeurtenissen. Een gedenkbos, waar iedere boom een verhaal symboliseert. Het bos moet uitgroeien tot een mooi openbaar bos waar mensen graag terugkeren om de gelegenheid waar de boom voor geplant is, te herdenken (zie verder infobord).

Langs de Broekstraat ziet u aan uw linkerzijde de biologische boerderij Sumiran en de kleinschalige, ecologische boerderij Sengersbroek.

Op het binnenerf van Sumiran is een boerenterras ingericht waar een biologisch hapje en drankje kan worden genuttigd. Verder is er een dierenwei waarin geiten, kippen, konijntjes, koeien, varkens (hangbuikzwijntjes), een pony en een ezel rondlopen.

De kern van de ecologische boerderij Sengersbroek vormen de Bonte Bentheimers, een zuiver authentiek varkensras dat garant staat voor een speciaal varkensvleesproduct. De boerderij heeft een natuurkampeerterrein.

Beeldentuin
Aan het einde van het onverharde pad bevindt zich ArTheo: een beeldentuin met regelmatig wisselende exposities.

Starkriet
Nadat u via de stuw de waterloop bent overgestoken ligt aan uw rechterzijde natuur- en waterbergingsgebied Starkriet. Het riviertje de Aa kronkelt zich door het gebied. Een waterbergingsgebied dient om (tijdelijk) water te bergen om overstromingen of andere wateroverlast te voorkomen en tegelijk watertekorten tegen te gaan.

Bosgebied De Witte Bergen
Begin 20ste eeuw was het bosgebied De Witte Bergen een open heidegebied. Vanwege de behoefte aan mijnhout en heipalen stimuleerde het Rijk de gemeenten tot bosbouw. De  gronden die minder geschikt waren voor de landbouw kwamen hiervoor het meest in aanmerking. In de gemeente Asten werden tussen 1913 en 1929 daarom op een aantal plekken bossen aangeplant, zo ook in het gebied De Witte Bergen.

Weerterpad
Het Weerterpad is een afgeleide van de Weerterbaan, een oude verbinding tussen Asten en Weert. De Weerterbaan werd gebruikt door bedevaartgangers voor een bezoek aan het bedevaartsoord van de H. Maria in Ommel. De Weerterbaan wordt daarom ook wel Ommelenpad genoemd (zie verder infobord).

Rode bosmier
In dit deel van het bos langs de golfbaan bevinden zich relatief veel nesten van de rode bosmier.


Wandeling langs de Bleken

Lengte: ca. 6 km

Startpunt: Bosrand einde verharde Venbergweg bij wandelknooppunt 57

GPSwalking.nl

Het gebied Dennendijksebossen maakte tot aan het begin van de 20ste eeuw deel uit van de Groote Heide van Asten. In het gebied lag een aantal vennen, de zogenaamde Bleken. Het zijn natuurlijke laagtes in het dekzand, die gevuld raakten met regenwater. Ze hadden een lemige bodem. De leem is later gewonnen voor het bakken van stenen. Rondom de Bleken stonden diverse schaapskooien.

De wandeling brengt u via de bospaden naar de huidige Bleken, twee open landbouwgebieden op de plaats waar vroeger de Hermans Bleek en de Goorkens Bleek lagen. Door natuurontwikkeling is in de Hermans Bleek weer een waterrijk gebiedje ontstaan.

De bossen worden Dennendijksebossen of in de volksmond de Staatsbossen genoemd. Zij zijn niet van de Staat, maar van de gemeente Asten. Net als vele andere gemeenten, maakte de gemeente Asten van 1913 tot en met 1929 gebruik van de regeling om met financiële staatssteun bossen aan te leggen. Het hout was nodig voor het stutten van mijngangen. De houtstammen werden ook gebruikt als heipalen voor de woningbouw. In ruim vijftien jaar is de Groote Heide van Asten door het planten en zaaien van miljoenen bomen omgevormd tot een groot bos. De laag gelegen Bleken zijn minder geschikt voor bebossing en zijn omgevormd tot weiland en akkerland.

 1. Volg het fietspad (richting knp 44) en ga na ca 150 mtr LA ( bij slagboom)
 2. T-splitsing RA
 3. Eerste pad LA
 4. Bij viersprong, brede zandweg oversteken en schuin RD bospad volgen
 5. Pad volgen tot aan verhard fietspad. Hier RD (fietspad en weg oversteken)
 6. Bij kruising RA
 7. T-splitsing LA
 8. Eerste pad RA
 9. Meteen na waterloop RA.
  U bevindt zich nu in de Hermans Bleek. Deze Bleek heeft geen agrarische functie meer. De gemeente Asten heeft hier bomen aangeplant en enkele paddenpoelen aangelegd.
 10. Pad vóór bossage volgen langs paddenpoelen
 11. T-splitsing RA
 12. T-splitsing RA
 13. Voor waterloop scherp LA
 14. Aan uw rechterzijde ligt de Goorkens Bleek.
 15. Pad volgen tot waterloop. Meteen na de waterloop RA
 16.  T-splitsing bij waterloop (Voordeldonkse Broekloop) RA (fietspad volgen)
 17. Na ca 300 mtr bij picknickplaats/schuilhut LA
 18. Bij kruising RD
  U bevindt zich hier in het meest zuidelijke deel van de Dennendijksebossen. Aan uw linkerzijde lag voorheen de gemeentelijke kwekerij waar de boompjes werden gekweekt voor het bebossen van het gebied. De kwekerij stond ook ten dienste van het bebossen van andere delen van de gemeente. Na verloop van tijd was de kwekerij niet meer nodig en is ze in het bos opgegaan.

  Eerder had de familie Bluijssen op de plek van de kwekerij een ijskelder laten       bouwen. De familie Bluijssen hoorde in de negentiende eeuw tot de politieke,       industriële en maatschappelijke elite van Asten. Zij hadden een textielfabriek        en later een boterfabriek met winkels, ook buiten de landsgrenzen. Leden van de familie Bluijssen waren lid van de gemeenteraad van Asten en van Provinciale Staten. Door faillissement van het boterbedrijf in 1907 kwam een einde aan de leidende rol van de Bluijssens in de Astense gemeenschap.
 19. Bospad (deels moutainbikeroute) volgen tot aan brede zandweg RA
 20. Kruising LA
 21. Einde pad bij slagboom RA
 22. Pad terug naar startpunt

Stiltewandeling De Groote Peel

Lengte: ca. 14 km

Startpunt: BuitenCentrum De Pelen, Moostdijk 15, 6035 RB Ospel

GPSwalking.nl

Aandachtspunten:
De wandeling voert door Nationaal Park De Groote Peel. Het gebied is voor de wandelaar vrij toegankelijk op wegen en paden. Alleen in het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli) en in de vogeltrekperiode (15 oktober tot en met 30 november) is een groot deel (buiten de gemarkeerde routes) echter gesloten voor het publiek.

Op uw wandeling kunt u paarden tegenkomen en in het zomerseizoen ook koeien. Ze lopen vrij rond. Het zijn vredelievende dieren, waarvan u niets te vrezen hebt, zolang u ze met rust laat. Voer of aai de dieren niet, zet geen kinderen op de rug van paard of koe, drijf de dieren niet in het nauw en als u met een groep bent, zorg dan dat u de dieren niet omsingelt.

Het buitencentrum is volgens ecologische principes gebouwd in 2001. De materialen voor de bouw en de afwerking zijn weinig belastend voor het milieu. Bij de vormgeving van het gebouw is rekening gehouden met de zonnestand en boven op het dak staat een windmolen die electriciteit opwekt. De dakbedekking bestaat uit een groeimengsel van vetplantjes. De bouwconstructie en de wanden zijn geheel van hout. Het gebouw wordt verwarmd maar ook gekoeld via het grondwater. Er is een speciaal systeem dat zorgt voor recycling van het afvalwater.

Het Buitencentrum ‘De Pelen’ is de toegangspoort tot Nationaal

Park De Groote Peel. Een aaneengesloten natuurgebied van 1500 ha, waar rust en weidsheid belangrijke kenmerken zijn. De ‘littekens’ van de vervening zoals de peelbanen, de vaartjes, de grote waterplassen en de veenputjes geven het gebied niet alleen een historische dimensie, ze hebben ook variatie toegevoegd aan het landschap, dat bestaat uit water, moeras, heide en kleine stukjes bos. De Groote Peel is een belangrijk broedgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de geoorde fuut, de roerdomp, de blauwborst, de roodborsttapuit en de zomertaling. Maar het is ook een leefgebied voor zeldzame vlinders zoals het spiegeldikkopje en het heideblauwtje. Reptielen die er voorkomen zijn de heikikker, gladde slang en de levendbarende hagedis.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.

 1. Vanaf parkeerplaats BuitenCentrum De Pelen weg (Moostdijk) oversteken naar ingang natuurreservaat en pad volgen.
 2. T-splitsing (bij reclamezuil) LA
 3. T-splitsing RA
 4. Na knuppelbrug rechts aanhouden
 5. Na knuppelbrug rechts aanhouden
 6. Eerste pad (voor knuppelbrug) LA (blauwe route)
 7. T-splitsing LA (blauwe route)
 8. T-splitsing (na slagboom) RA
 9. Over slagboom pad vervolgen
 10. Bij brandweerpaal 26 rechts aanhouden
  Aan uw rechterzijde bevindt zich het Roerdompven. Een jonge benaming die pas sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw gangbaar is. Om in het najaar de turf per schip te kunnen afvoeren werd er water uit de Zuid-Willemsvaart in de afvoerkanaaltjes gepompt. Daardoor kwam er voedselrijkwater in dit stuk van de Peel. Er ontstond een rietplas, een omgeving waar de Roerdomp graag broedt.    
 11. Bij splitsing rechts aanhouden (brandweerpaal 26)
 12. Bij wildrooster RD
 13. Bij splitsing links aanhouden
  Aan uw linkerzijde ziet u het Steltloperven. Eveneens een jonge benaming. De       ondiepe plas is ontstaan door het vasthouden van water voor hoogveenherstel. De plas was in de eerste jaren een ideale plek voor allerlei steltlopers, waaronder kievit en grutto, die er in grote aantallen op bezoek kwamen. Inmiddels zijn de aantallen steltlopers sterk afgenomen.
 14. Bij T-splitsing (Eeuwselse Loop) RA
 15. Bij splitsing rechts aanhouden (brandweerpaal 16)
 16. Bij T-splitsing RA
  Filosche Peel: Een mooi voorbeeld van een misverstand tussen de topograaf en zijn plaatselijke informanten. De (waarschijnlijk uit Holland afkomstige) topograafverstond ‘Filosche’, maar de bewoners hadden het over ‘Veluwse’. De Veluwse Peel was mogelijk een hogere (zand)rug in het veen, een soort Veluwe in het klein.
 17. Bij brandweerpaal 19 RD
 18. Eerste weg (na bocht) LA
 19. Ga door klappoort
  Defensiedijkje: U bevindt zich nu op het zogenoemde defensiedijkje. Het dijkje is in 1939 aangelegd als onderdeel van de Peel-Raamstelling met de bedoeling om het gebied tussen het dijkje en de bunkers op de Vossenberg onder water te kunnen zetten ter verdediging van dit bunkercomplex. Tijdens de felle slag om Meijel eind 1944 is het dijkje door burgers uit Meijel gebruikt als vluchtroute naar Asten en Someren.
 20. Na het verlaten van de bossage ziet u aan uw rechterzijde het gebied waar boekweit werd verbouwd.     
  Boekweit: Boekweit was een onmisbaar gewas voor de keuterboeren en veenarbeiders. Om het te verbouwen stak men een stuk veen in brand, waarna men in de vruchtbare as die achterbleef de boekweit zaaide. Dat kon pas na half mei, want boekweit is vorstgevoelig. Na de oogst in de nazomer werden de rijpe zaden gepeld en vermalen tot boekweitmeel, waarvan men onder andere pannenkoeken bakte.
 21. Bij kruising RA
 22. Na tweede wildrooster RA
  Peelven Aan ’t Elfde. Dit ven is ontstaan op een plek waar grootschalige veenafgraving heeft plaatsgevonden. Bij deze plek liep het elfde vaartje waarlangs de turf werd afgevoerd. Bij laag water is nog te zien waar dit vaartje ligt.
 23. Bij T-splitsing LA
 24. Bij kruising LA
  Attentie: als u een verkorte route wilt nemen, gaat u op deze kruising RD (3e Baan). Hierna neemt u bij volgende kruising (bank met kraanvogels) grindpad RD. Voor het vervolg van de reguliere route volg de routebeschrijving vanaf punt 34.
 25. Na tweede wildrooster bij kruising RA (brandweerpaal 10)
 26. Bij T-splitsing RA
  Na ca. 100 mtr. ziet u aan uw linkerzijde een zeer oude zeeden, schuin gegroeid onder invloed van de wind. Deze boom hoort eigenlijk niet in de Peel thuis, maar is daar geplant door de eerste natuuropzichter.
 27. Eerste weg RA
 28. Pad links aanhouden (brandweerpaal 9)
 29. Na ca. 50 mtr RA (brandweerpaal 9)
 30. Neem weideafrastering via opstap en pad vervolgen
 31. U passeert een veerooster
 32. Bij hekwerk aan rechterzijde van pad RA door poort
 33. Einde bospad links aanhouden
 34. Eerste pad RA
 35. Bij kruising vóór bank met kraanvogels grindpad LA
 36. Bij informatiezuil LA en terug naar startpunt Buitencentrum De Pelen

POI's

 • Aa N51.3609 E5.7485
 • Aan `t Elfde N51.3455 E5.8104
 • De Groote Peel N51.3371 E5.8135
 • Kanaal Van Deurne N51.3685 E5.8923
 • Neerkants bos N51.3664 E5.8593
 • Start Behelp N51.3730 E5.7529
 • Start De Bleeken N51.3953 E5.7902
 • Start De Witte Bergen en Vier Eijckenpad N51.3654 E5.7741
 • Start Grindkuilen Neerkant en Neerkantse Bossen N51.3700 E5.8650
 • Start Kastelen- en Apostelenroute N51.3913 E5.7530
 • Start Ommetje Grote Peel N51.3499 E5.7957
 • Start Stiltewand Grote Peel N51.3257 E5.8015
 • Start Vossenberg-Peel N51.3482 E5.8481
 • Start Willemsvaart N51.3643 E5.8007
 • Witte Bergen N51.3585 E5.7656
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.