Vogelsang - Wollseifen

Korte beschrijving

We zijn te gast bij Vakantieparadijs Heidehof. De laatste jaren komen we hier terug in april om een nieuwe wandeling uit te zetten. Het is een schitterend wandelgebied kunnen we concluderen na deze wandelingen. Maar ook kun je hier goed fietsen, prachtige routes rijden, leuke stadjes bezoeken en genieten van rust en natuur. Vanuit Noord-Brabant zijn we in 2 uur ter plaatse waarbij we onderweg nog kunnen genieten van de mooie route door de Eifel. Zie ook ons sfeerverslag.

De Eifel is het oostelijke deel van het laaggebergte Eifel-Ardennen. Het ligt ten noorden van de Moezel en ten westen van de Rijn. Het grootste deel ligt in Duitsland, een klein deel ligt in België, in de Oostkantons. Het Duitse deel van Eifel ligt in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. 

Tijdens deze wandeling gaan we richting de Urfttalsperre. Een heerlijke wandeling waarbij je over de Urftalmaure loopt, hier en daar een stevige klim hebt en door 2 zeer bijzondere dorpen komt. Wollseifen is een verlaten dorp. Alle huizen en kerk zijn gebruikt als militair oefenterrein nadat de bewoners verjaagd waren. Vogelsang werd vanaf 1934 door de nationaalsocialisten opgericht voor de opleiding van hun toekomstige politieke leidinggevende krachten.

Pas vanaf 2006 is dit gebied toegankelijk voor wandelaars en fietsers. 


Kenmerken
Startpunt: Kermeter parkeerplaats
Startlocatie: Eifel , Duitsland
Coördinaten N50.615945 E6.436894
Afstanden: 17, 14 km
Type: Bos, Cultuur, Meer, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 30-04-2016

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km door het natuurgebied de Kermeter in de Eifel.
Er is een verkoring van 14 km beschikbaar. Hiervoor moet u parkeren in Vogelsang. De route is dan minder heuvelachtig. 
Er zijn naast de tracks ook routes beschikbaar.
De wandeling gaat over goed begaanbare paden. 
Het maximale hoogteverschil is 200 meter.
Horeca komt u bij de dam tegen en in Vogelsang. Langere beschrijving

GPSwalking.nlIn april 2016 waren we wederom te gast bij Vakantieparadijs Heidehof. Sinds 2012 komen we hier elk jaar in april om weer een ander stukje van de Eifel te verkennen. Zie ook ons sfeerverslag.

Dit jaar zijn we het natuurgebied Kermeter gaan verkennen. We maakte een mooie glooiende wandeling met een hoogteverschil van 200 meter. Onderweg kwamen we 3 pareltjes tegen: Urfttalsperre, Wollseifen en Vogelsang. 

Zoals u in het hoogteprofiel kunt zien zit er 2 keer een steiging van 200 meter in deze wandeling.

GPSwalking.nl

GPSwalking.nlNationaal Park Eifel
In het Nationaal Park Eifel kan de natuur zich helemaal vrij ontplooien zonder kunstmatige ingrepen. Hier staan veel oude bomen. In het park vallen meer takken op de weg dan op andere plekken. Het is er gevaarlijk als het stormt, sneeuwt of onweert. Daarom mag dan niemand in het bos aanwezig zijn. Betreden van het park op eigen risico.

De waterrijkdom van de Eifel is vooral in de Kermeter duidelijk zichtbaar. In het dal liggen het Urftmeer, het Roermeer en het Oppermeer. Deze meren grenzen direct aan de bossen op de Kermeter. Onder uw voeten loopt op een diepte van 220 meter een onderaardse gang. Deze gang is 220 meter lang, 2,60 meter breed en 2,85 meter hoog. Daar stroomt het water van het Urftmeer doorheen naar een waterkrachtcentrale. 

GPSwalking.nlDeze waterkrachtcentrale staat bij Heimbach. Sinds 1905 wordt daar met waterkracht electriciteit opgewekt. Vanuit de waterkrachtcentrale stroomt het wate naar de Roer.

Twee markeringsstrepen op de grond geven aan waar de onderaardse gang loopt.  

Onderweg komen we veel informatieborden tegen. Sommige zijn in meer talen, sommige alleen in het Duits. Ze geven goede informatie over wat er in de nabije omgeving te zien en te beleven is.  

GPSwalking.nlDe Kermeter
De Kermeter is een heuvelrug die tussen de stuwmeren van de Rur en de Urft ligt. Het heeft een hoogte van 522 meter. Als je vanuit het zuiden of oosten kijk steekt de bergrug nauwelijks boven het landschap uit. Vanuit een noordelijke richting, door het dal van de Rur, lijkt het een heuse bergrug. 

Enkele toppen dragen zeer opmerkelijke namen als Wildbretthügel (Wildbraatheuvel) of Verbrannter Berg (Verbrande berg) of Hirschley (Hertenrots). 

De Kermeter heeft een oppervlakte van 3.555 hectare en bestaat voor bijna 60% uit Loofbossen. Na de verwoestingen in de oorlogsjaren zijn de meeste naaldbossen aangeplant. Deze bossen moeten voortdurend bijgehouden worden, anders zullen ze binnen korte tijd door schorskevers (Scolytidae) aangetast worden, dis is op veel plekken al te zien. Daarom worden de naaldbossen geveld en vervangen door beukenbossen. 

GPSwalking.nlIn 2007 bestond de Kermeter voor ongeveer 28% uit natuurlijke beukenbossen te vinden. In 1993 werd de Kermeter tot één van de eerste beukenbosreservaten van Duitsland aangewezen. Er zijn twee zogenaamde “Naturwaldzellen” (Schäferheld en de Wiegelskammer) waar sinds 1970 geen onderhoud meer heeft plaatsgevond.Op de Kermeter komen 43 bedreigde planten voor. Aan de rand van de Kermeter groeien bijzondere warmteminnende plantensoorten. Deze groeien op op de zonnige steile hellingen en op de rotsen langs het stuwmeer van de Urft.

GPSwalking.nlWe dalen geleidelijk af richting de Urfttalsperre. Het is een bekend gegeven, alles wat je naar beneden gaat moet je ook weer omhoog klimmen. Daar denken we maar niet over na en genieten van het mooie uitzicht en de schitterende natuur.  

Urfttalsperre
De Eifel is een gebied waar door het jaar heen veel neerslag valt. De rivieren in dit gebied voeren vooral in de winter veel water af. Deze rivieren, waaronder de Rur en de Urft, overstromen in de winter en staan droog in de zomer. 

GPSwalking.nlDe landbouw, drinkwatervoorziening en de textiel- en papierindustrie in de benedenloop van de rivieren vroegen om een regulering van de waterstand. Mede door de vraag naar goedkope elektriciteit ontstond de behoefte aan stuwdammen.

Tussen 1900 en 1905 werd de Urfttalsperre gebouwd. Hierdoor kon men beschikken over grote hoeveelheden goedkope elektrische energie. De dam werd ontworpen door Otto Intze (1843-1904). Hij was professor bouwconstructies aan de Technische Hochschule te Aken.

GPSwalking.nlDe Urfttalsperre behoorde in de beginperiode tot de modernste stuw van Europa. In die tijd was de Urftsee ook het grootste stuwmeer van Europa en een voorbeeld voor vele andere stuwdammen in Europa. Het was een periode waarin de waterbeheersing steeds belangrijker werd, dit door de toenemende industrialisatie. De dam stuwt het water van de Urft. 

Het stuwmeer begint bij Gemünd en heeft een lengte van 14 kilometer. De stuwdam sluit in een boogvorm het Urftdalaf. Het is een zogenaamde "Gewichtsstaumauer", opgebouwd uit lokaal gewonnen Grauwacke en Tonschiefer. De dam heeft een lengte van 225 meter en is 58 meter hoog. Aan de voet is de dam ruim 50 meter breed. Over de dam loopt een weg.

Dit type stuwdam word ook wel een Intze-dam genoemd, naar zijn ontwerper. De dam is in de richting van het water gebogen en heeft een trapvormige hoogwateroverlaat. De dam is aan de waterkant met een 2,5 centimeter dikke laag cement afgedekt. In de dam zitten verticale aardewerken buizen met een doorsnede van zes centimeter. Deze buizen zijn aangelegd met een tussenafstand van 2,5 meter en geleiden het binnendringende water weg. De fundamenten van de stuwdam gaan 3 meter diep het gesteente in. 

GPSwalking.nlTwee twee torens aan de waterkant geven toegang geven tot controlegangen. Van hier uit kan men de dam controleren. De onderste gang loopt langs de onderste voeg van de dam. Elektriciteit wordt gewonnen in het Jugendstilkraftwerk in Heimbach. Hiervoor heeft men een gang, met de naam Kermeterstollen, door de bergrug van de Kermeter gegraven. Bij Heimbach komt het water weer uit de gang naar boven. Door de waterkrachtcentrale wordt gemiddeld 16 Megawatt elektriciteit opgewekt. 

Daarna wordt het water, via het Staubecken Heimbach, weer bij in de Rur gevoerd. Bij hoogwater in het stuwmeer of te weinig water in de Obersee wordt het water anders geleid. 

GPSwalking.nlIn 1899 werd een twaalf kilometer lange spoorlijn van Gemünd naar de bouwplaats van de dam aangelegd. In 1900 begon de eigenlijke bouw. Op 29 juli 1901 werd de eerste steen gelegd. En al in november 1904 kon bij wijze van proef voor de eerste keer water worden gestuwd. Op 1 maart 1905 was het meer  gevuld en kon de cascade voor de eerste keer worden getest. 

Het stuwmeer is 230 hectare groot en het totale stuwvermogen is 46 miljoen m3. Het gebied waaruit het water betrokken voor het stuwmeer wordt heeft een oppervlakte van 330 km². Dit omvat de Urft, de Olef en zijrivieren. 

GPSwalking.nlAan het eind van de Tweede Wereldoorlog lag de stuwdam in de gevechtslinie. De geallieerden probeerden de dam door bombardementen te verwoesten. Door verschillende bommen werden vijf gaten, met een diepte van 1,50 tot 3,50 meter, in de stuwdam geschoten.

Hiervoor werd o.a. een speciaal ontwikkelde bom met de naam “Tallboy” gebruikt. De borstwering aan de rand van de dam en de twee torens in het meer stonden werden hierbij geheel verwoest. 

De Duitse troepen hadden uitgangen van de watergangen richting waterkrachtcentrale in Heimbach opgeblazen waardoor het stuwmeer geheel leegliep.

GPSwalking.nlTussen 1945 en 1950 was men voornamelijk bezig met het herstel van de schade die door de oorlog was ontstaan. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het stuwmeer in zijn geheel binnen het militair kamp Vogelsang te liggen. Hierdoor was het ontoegankelijk voor het gewone publiek. 

Vanaf 1999 was de weg langs de Urftseeoever “K7” tijdens de weekends geopend voor wandelaars. Tussen 10 mei 1967 en 8 april 1993 voer de rondvaartboot “MS Deutschland” op de zondagen over het meer. Daarna was waren de rondvaarten niet meer rendabel genoeg. 

Tegenwoordig worden de stuwmeren van de Urft, Rur en Olef als één geheel geëxploiteerd. Ze bezitten samen ruim 265 miljoen m3 stuwvermogen. Sinds 1993 is de exploitatie in handen van het Wasserverband Eifel-Rur (WVER).

GPSwalking.nlEen uitgebreide renovatie van de stuwdam vond plaats tussen 1994 en 2000. Hierbij werd het probleem van kwelwater opgelost. Kwelwater is water dat onder de dam doorsijpelt.

Ook werden er twee nieuwe controlegangen gemaakt, kwam er een nieuwe afdichting en een betere ontwatering van de dam. 

Er is een horecagelegenheid bij de Urfttalsperre. Omdat het geen weer is om buiten te gaan zitten, nemen we binnen plaats met een lekkere kop koffie en iets hartigs erbij. Het leven is goed. 

GPSwalking.nlDan gaan we even een pittig stukje naar boven. Gelukkig wordt de helling verderop wat minder steil en kunnen we genieten van een hoogvlakte met fraai uitzicht over de omgeving. De Urfttalsperre verdwijnt uit zicht. 

Dan komen er vreemde huizen in zicht. In eerste instantie weten we niet waar we nu eigenlijk naar kijken. Het is een dorp met half afgebouwde- en dichtgemetselde huizen en een kerk.

Pas als we het informatiebord lezen krijgen we bizarre verhaal achter dit dorp en we krijgen direct medelijden met de bewoners die hier na de oorlog verjaagd zijn. 

GPSwalking.nlWollseifen
Wollseifen werd rond 1200 gesticht en lag erg afgelegen. Men leefde van de landbouw. In Duitsland bestond toen een wet waardoor ieder ieder kind een evenredig deel erft (Realteilung). Het dorp verarmde hierdoor.

De bouw van Urfttalsperre bracht ook de eerste toeristen naar Wollseifen. Dit zorgde voor een economische impuls.

Na de machtsovername van Hitler in 1934 werd begonnen met de bouw van Vogelsang. Dit leverde extra werkgelegenheid op voor de bewoners van Wollseifen

GPSwalking.nlTijdens de gevechten in de Tweede Wereldoorlog bleef het dorp ongeschonden tot in de winter van 1944-1945. Door bombardementen van de geallieerden werden vele huizen verwoest en kwamen meerdere dorpsbewoners om het leven. 

In de nazomer van 1946 was de ergste oorlogsschade hersteld en konden de akkers weer in gebruik genomen worden. De rust in dit afgelegen dorp werd vervolgens ruw verstoord door het evacuatiebevel van de Britse bezetter.

Binnen 3 weken moesten de 120 gezinnen die in Wollseifen woonden, in totaal 550 personen, verhuizen en ergens anders een nieuw onderkomen zoeken.

GPSwalking.nlWollseifen veranderde in een militair oefenterrein dat Camp Vogelsang werd genoemd. Het kamp werd eerst door Britse en vanaf 1950 door Belgische troepen als oefenterrein werd gebruikt.

Door de schietoefeningen werden de meeste huizen van het dorp binnen korte tijd verwoest.

De voormalige bewoners mochten één keer per jaar, tijdens Allerheiligen, hun dorp bezoeken om de doden te herdenken. In het midden van de jaren 1950, toen ook het kerkhof steeds meer te leiden had van de oefeningen, werden 155 doden herbegraven op kerkhoven in de omgeving. 

GPSwalking.nlAlleen een heiligenbeeld, een elektriciteitshuisje, een deel van de lagere school en de St. Rochuskerk bleven behouden. In 2006 werd door de Nordrhein-Westfalen-Stiftung 70.000 Euro beschikbaar gesteld om het kerkgebouw te renoveren. Het dak was door de schietoefeningen helemaal verdwenen. Wel probeerde het Belgische leger het telkens weer zo goed mogelijk te herstellen. 

Het dak van de kerk is tijdens de restauratie, net als de kerktoren, met het in deze regio gebruikelijke leien dak bekleed. Ook werden er nieuwe ramen en deuren in de kerk gezet, werd het puin uit het kerkschip verwijderd en zijn de muren verbeterd. 

GPSwalking.nlDe zolder blijft in gebruik als schuilplaats voor de vleermuizen. Rondom de kerk zijn nog resten te vinden van een bijzondere plantengemeenschap met o.a. Brave hendrik (Chenopodium bonus-henricus). Deze planten groeiden vroeger op boerenerven, maar zijn door de intensivering van de landbouw grotendeels verdwenen.

Waar vroeger een dorp stond, staan nu 20 ruwbouw huizen waarin de soldaten huis aan huis gevechten oefenden. In mei 2001 werd hier geoefend voor de bevrijding van Kosovo. Maar ook politie en andere reddingsdiensten gebruikten Wolffeisen voor oefeningen.

GPSwalking.nlOnder de indruk lopen we verder om even later aan te komen bij Vogelsang. We hadden die eerder al zien liggen en afgevraagd wat al die grote gebouwen daar op de top van een heuvel betekende. Na een rondje door Vogelsang hadden we alle informatie die we nodig hadden.

Ook weer een markante plaats met een lange historie. Ook indrukwekkend. 

Vogelsang
Vogelsang ip is een historische plaats van internationaal belang midden in het Nationaalpark Eifel. Het complex werd vanaf 1934 door de nationaalsocialisten opgericht voor de opleiding van hun toekomstige politieke leidinggevende krachten. Van 1946 tot 2005 was het het centrum van een aanvankelijk Britse, daarna Belgische troepenoefenplaats.

GPSwalking.nlMeer informatie over de geschiedenis van de plaats, zijn heden en zijn toekomst als een internationale plek vindt u in het cultuurbioscoop vogelsang ip, het tijdelijke bezoekerscentrum tot 2014, dat dagelijks open is van 10 tot 17 uur. Begeleide rondwandelingen dagelijks om 14 uur, op zon- en feestdagen ook om 11 uur, tentoonstellingen, een winkel en een gastronomiewachten u daar.

Met het „Gemeenschapshuis", de appelplaats en tevens de tien „Kameraadschapshuizen" aan de noordhelling was in 1936 de eerste bouwfase van de „Ordensburg" klaar.

GPSwalking.nlNog tijdens hetzelfde jaar liet Clemens Klotz delen van de westhelling onder de toekomstige „Burchtherberg" terrasvormig aanleggen. Op twee nieuwe terreinniveaus werden vier andere verblijfsgebouwen opgericht, omdat men het aantal „Ordensjunker" van 400 op 1000 man per jaargang wou verhogen. De „Honderdmanshuizen" zijn lang gerokken drie verdiepingen tellende gebouwen.

Elk van de beide bovenste verdiepingen omvatte drie slaapzalen voor telkens 20 personen, op het gelijkvloers bevonden zich een gemeenschapsruimte en de sanitaire installaties. Bij de einduitbouw moesten ook in de westhelling tien dergelijke huizen tot stand komen. In de berg onder het terrasvormig aangelegd terrein werden drie luchtbeschermingsbunkers ingebouwd.

GPSwalking.nlHet Belgisch militair bestuur gebruikte de „Honderdmanshuizen" als logementsgebouwen voor soldaten.

Aan de „Zonnewendplaats" werd een zes meter hoge muurblok met een vuurschaal gebouwd. De voorzijde toont een storm trotserende fakkeldrager met atletisch lichaam. Willy Meller baseerde zich op de beeldhouwwerken, die voor de Olympische Spelen van 1936 werden vervaardigd voor het rijkssportveld van Berlijn en waarvoor hij twee opdrachten had bekomen.

GPSwalking.nlDe inscriptie luidde: "Jullie zijn de fakkeldragers van de natie. Jullie dragen het licht van de geest vooraan in de strijd voor Adolf Hit Ier". Sculptuur en tekst maakten op begrijpelijke wijze duidelijk waar het in Vogelsang moest om gaan: de opleiding van elitestrijders op lichamelijk, karakteriëel, levensbeschouwelijk en nationaalsocialisttsch gebied.

Het reliëf van Meller is één van vele, meer dan levensgrote sculpturen van het Derde Rijk, waarin systeem-conforme kunstenaars het racistische heersersnatuur-ideaal van het nationaalsocialisme gestalte gaven.

GPSwalking.nlIn de jaren 1934/35 werden op drie nieuw aangelegde terrassen onder het Gemeenschapshuis en de appelplaats, tien kwartiergebouwen opgericht, die de naam „Kameraadschapshuizen" kregen en die de symmetrie van het terrein benadrukten.

Clemens Klotz ontwierp deze paviljoenen bestaande uit vrijstaande individuele gebouwen, verbonden met paden en trappen en omgeven door grasperken, planten, struiken en bomen.

In het begin van de 20ste eeuw streefde het intellectueel milieu naar de bescherming van de geboortestreek. Deze bouwstijl was terug te vinden in ziekenhuizen en herstellingsoorden. Deze conservatieve beweging, die de traditionele en eigen bouwmethodes ondersteunde, kwam in de 1920-er jaren toenemend onder invloed van de volkse "Bloed-en-Bodem"-ideologie. 

GPSwalking.nlGelijktijdig werd de bouwstijl beinvloed door de Weimarperiode: de kwartierhuizen en hedendaagse woonwijkinplantingen. Binnenin waren de gebouwen in twee verdiepingen verdeeld. De bovenste verdieping omvatte telkens twee slaapzalen voor 20 personen en twee ruimten voor gemeenschappelijk gebruik.

Op het gelijkvloers was er een grote "kameraadschapsruimte", een studiekamer en tevens de sanitaire installaties. Twee van de „Kameraadschapshuizen" werden bij het einde van de oorlog door bommen verwoest. De overige acht werden door het Belgisch militair bestuur in goede staat gebracht en als verblijf voor soldaten gebruikt.

GPSwalking.nlHet door de nationaalsocialisten gepropageerde racistisch-heroïsch mensenideaal verenigde lichamelijke eigenschappen zoals gezondheid, kracht en schoonheid met karakteriële waarden zoals onthechting, gehardheid en onbevreesdheid.

Gezien de meeste van de gewenste eigenschappen door sport konden worden getraind, speelde dit in het leerplan van Vogelsang een dominerende rol. Nagenoeg alle gangbare sporttakken werden er beoefend. De sportinfrastruktuur maakte een elementair deel uit van de scholingsinrichting. 

Vanaf 1935 ontstond een sport-plein met looppiste, een overdekt zwembad van 25 m, een turnzaal en een schietstand. De sportinfrastruktuur, gelegen onder de "Kameraadschapshuizen" en gebouwd in de helling werd in de loop der jaren met wegen, trappen, opritten, terrassen, pleinen en grasvelden omgeven, waardoor het terrein steeds meer uitbreiding nam richting het meer. 

GPSwalking.nlIn de binnenruimte van de zwembad verheft zich aan de voorzijde een mozaïek van drie naakte atleten, die met een pathetisch gebaar door de zeebranding schrijden.

Het reliëf uit rode basaltlava, aan de muur van de eretribune, tussen de toegangstrappen toont zeven atleten van verschillende sporttakken (kogelstoten, speer- en discuswerpen, voetbal, estafetteloop, boksen en hamerslingeren) onder het zwaaien van de partijade-laars. Het reliëf werd door bezettingssoldaten beschoten en is sterk verweerd.

GPSwalking.nlWe verlaten Vogelsang en gaan op de terugweg. We moeten nog een stukje en langszaam begint ook het weer te veranderen. Er is sneeuw voorspeld. 

Maar eerst mogen we nog even kort genieten van een zonnetje.

Victor-Neels brug
De Victor-Neels brug is een stalen hangbrug met vier touwen. Deze burg overspant de de Urftsee sinds 2009. De brug zorgt dat fietsers en wandelaars een verbinding tussen de Urftseerandweg en Vogelsang hebben.

historische achtergrond
Voor de Tweede Wereldoorlog was er op dit punt een veerverbinding die in 1934 gebouwd is door de Nazi.

GPSwalking.nlNa de oorlog waren Urftsee en Vogelsang en het oefenterrein Vogelsang niet publiekelijk toegankelijk. Na de terugtrekking van de Belgische troepen op 1 januari 2006 en de heropening van het gebied voor toeristen werd de veerdienst niet hervat. Daardoor was het noodzakelijk om een brug te bouwen.
 
In december 2009 werd de brug vernoemd naar Victor Neels, die tussen 1970-1980 Commandant van de Belgische Strijdkrachten in Camp Vogelsang was. Na het afronden van zijn carriere zette Victor zich in voor verschillende sociale activiteiten.

GPSwalking.nlDe brug werd in 2010 onderscheiden met de prijs van de Duitse Staal. De brug past goed in het landschap en is milieuvriendelijk gebouwd.

Als we om het meer gelopen zijn dan klauteren we de 200 meter omhoog richting parkeerplaats. De voorspelde sneeuwbui komt pas als we 200 meter bij de auto vandaan zijn. We kunnen nog redelijk door instappen. Een beetje onwerkelijk, sneeuw eind april.

Voldaan rijden we weer terug naar Heidehof. Dit was een prachte wandeling door een prachtige omgeving. Een echte aanrader.  

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N50.5818 E6.4470
 • Bankje en verrekijker N50.5990 E6.4445
 • Dreiborner Hochfläche N50.5888 E6.4206
 • Gemaal N50.6081 E6.4286
 • Kermeter N50.6044 E6.4381
 • Mischwald N50.5881 E6.4355
 • St. Rochus kerk N50.5798 E6.4244
 • Start/finish/Kermeter Parkplatz N50.6159 E6.4368
 • Uitzichtpunt 1 N50.6044 E6.4206
 • Uitzichtspunt 2 N50.6012 E6.4177
 • Urftsee N50.5956 E6.4331
 • Urftseemauer/restaurant N50.6022 E6.4190
 • Victor-Neels brug N50.5925 E6.4518
 • Wollseifen N50.5790 E6.4248
 • Zonnewendplaats N50.5883 E6.4500
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.