Riethoven - Volmolen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 18-05-2016

We hadden al eens lang geleden een wandeling uitgezet als rondje Riethoven. We vonden dat heel erg mooi. Terug in de tijd en weg van de drukke wereld. Maar helaas wordt die wandeling heel weinig gevolgd. En waarom? Geen idee. We hadden er een beschrijving aan toegevoegd en nieuwe foto’s.  Het mocht niet echt baten. En, echt, het gebied verdient meer.

We gaan dat vandaag goed maken. Want wat is het toch mooi om door dit dorp te lopen, waar de inwoners zo veel ruimte hebben om te wonen. In de bossen treffen we altijd wandelaars bij de vennen en het bekende grasveld waar elk voorjaar weer de tent wordt uitgezet, als proef voor het komend vakantieseizoen.  De weilanden tussen Riethoven en de Vlasroot kennen nu nog de rust van het platteland. Over enkele jaren zal hier de verbindingsweg naar België, de N69 liggen.

De Vlasroot, altijd zijn er wandelaars rond deze vennen. Ze zijn veel groter dan ik ooit geweten heb. En dan gaan we pauzeren bij de Volmolen. Koffie met een Kempens nippertje en vlaai met slagroommmm…. We lopen het er wel weer af.

Op de terugweg achter de Camping om door de lange rechte lanen in het veld. We sluiten de wandeling af door het bos. Slingerend, goed oppassen op de GPS, want hier verdwaal je in de wirwar van zandwegen en bospaadjes. Wat heerlijk om hier te zijn. Dat delen we met jullie. Geniet met ons mee. Riethoven dus. En let op. In het Dommeldal en dal van de Keerop hebben we een nieuw traject ontdekt. Onbekend voor ons; nieuw voor jullie. Wordt vervolgd.


Kenmerken
Startpunt: Riethoven: Willibrordusstraat 3
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.352703 E5.386957
Afstanden: 14, 8, 7 km
Type: Bos, Cultuur
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 18-05-2016

Route informatie

GPS wandeling van 14 km bij Riethoven.
Er zijn verkortingen van 7 en 8 km beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Deels verhard.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.
Onderweg komt u een horeca gelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 21.162 E5 23.217
We parkeren op de parkeerplaatsen bij de kerk. En dan verlaten we het dorp tussen de pastorie en de voormalige school.

Hier staan ze op een rij: het voormalige gemeentehuis, de kerk, de pastorie en de school/onderwijzerswoning.

Op het pleintje staat een modern beeltenis van de ‘Guld’, het Sint Anna gilde. Al vanaf 1488!

GPSwalking.nlRiethoven N51 21.165 E5 23.175
In de buurt van Eindhoven, grenzend aan Veldhoven en omgeven door Broekhoven, Boshoven en Westerhoven ligt Riethoven. Het dorp heeft 2335 inwoners (01-01-2015).

De naam 'Riethoven' is afgeleid van het riviertje de Witrijt of Rijte, en in combinatie met hove, een vroegere vorm van het woord hoeve, waarbij eerst moet worden gedacht aan te exploiteren grond, en in tweede instantie aan een gebouw. Een groep hoven is een gehoofte; later wijzigde dit woord zich in gehucht.

We zien diverse ‘hoven’ in deze omgeving.

VGPSwalking.nlroege geschiedenis N51 21.149 E5 23.259
Het ca. 35 km2 grote gebied tussen de Run en de Keersop kan beschouwd worden als een microregio. Het wordt vrijwel geheel omsloten door de beide genoemde riviertjes. Het primair voor bewoning geschikte deel wordt gevormd door een centraal dekzandplateau. Aan de oostzijde wordt dit plateau in tweeën gedeeld door het eerder genoemde ’t Rijtje.

Middeleeuwen N51 21.172 E5 23.252
Tot 1468 behoorde Riethoven tot de schepenbank van Eersel, daarna tot de schepenbank van Bergeijk, Westerhoven, en Riethoven. De voormalige gemeente Riethoven is ontstaan in 1810 en werd in 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Bergeyk (nu Bergeijk).

GPSwalking.nlLinks naast de kerk staat het voormalige gemeentehuis. Het is gebouwd in 1930 en het is zo uitgevoerd dat het eventueel als woonhuis gebruikt zou kunnen worden. Dit omdat er in die tijd al plannen waren om gemeenten bijeen te voegen.

Sint-Willibrorduskerk N51 21.181 E5 23.209
De parochie van Riethoven was een dochterparochie van Bergeijk en in 1368 werd voor het eerst het bestaan van een kerk vermeld. In 1442 werd Riethoven een zelfstandige parochie.

De Sint-Willibrorduskerk is van oorsprong een 15e-eeuwse eenbeukige gotische kruiskerk. In 1892 werd de kerk ingrijpend verbouwd door Caspar Franssen, waarbij alleen wat muurwerk en de kern van de toren werden behouden, evenals de tongewelven.

GPSwalking.nlIn 1930 werden door architect Vermeulen twee zijbeuken en twee zijkapellen aangebracht, waardoor alleen de muren van het koor en het dwarspand nog oud zijn.

De kerk bezit een relikwie van Sint-Willibrord, in de vorm van een stukje van zijn schedel, dat door de Abdij van Westmalle in 1853 als authentiek werd bevonden. Ook in 1755 werd het al eens echt verklaard. Dit reliek is echter in 1936 weggenomen en is nooit meer teruggekomen. Hierop kreeg men een reliek van Willibrordus uit de Achelse Kluis.

GPSwalking.nlIn het interieur bevinden zich twee neogotische altaren, waarvan een uit 1903, vervaardigd door Jan Custers. Verder een preekstoel waarop de afbeelding van Willibrord is afgebeeld, die een model van de oorspronkelijke kerk draagt.

Ook is er een kruisbeeld uit 1500, waarvan de polychromie voor een deel nog intact is. Hierbij hangt een schilderij van bisschop Martinus Riethovius.

Bij de restauratie van 1981 bleek zich onder oude verflagen een fraai beschilderd plafond te bevinden.

GPSwalking.nlGilde N51 21.177 E5 23.246
Op het Dorpsplein staat de Vrijheidsboom, of, beter gezegd, de opvolger van de vrijheidsboom. De originele vrijheidsboom, een wilg, werd geplant in 1795 bij de intocht van de Fransen. Deze boom waaide om in het jaar 1893 .

Korte tijd later is er een opvolger geplant, de lindeboom die er nu nog staat.

We zien ook het cortenstalen kunstwerk van het Sint Anna Gilde, dat al meer dan 525 jaar bestaat, vanaf 1488.

GPSwalking.nlPastorie en voormalige school N51 21.191 E5 23.247
Aan de andere kant van de kerk zien we de Pastorie uit 1860. Deze is zeer goed bewaard gebleven.

Daarnaast staat de oude school. Naast de pastorie staat de oude school met het schoolmeestershuis uit 1840, gerestaureerd in 1980, aan Dorpsplein/Molenstraat. Een klaslokaal was er en toen die school te klein was geworden is er daarnaast een school gebouwd met twee lokalen.

Deze school heeft dienst gedaan tot 1921 toen er een drieklassige school is gebouwd aan de Schoolstraat die, uitgebreid, nog steeds in gebruik is. Deze school is een rijksmonument en is uiterlijk nog voor een groot gedeelte origineel.

EGPSwalking.nlinderheide N51 21.616 E5 23.428
Riethoven ligt op een droog dekzandgebied met hier en daar stukken droog naaldbos. Ten noordwesten van Riethoven ligt de Einderheide, een groot aaneengesloten naaldbosgebied.

Het oude heidegebied is nu een gevarieerd landschap met ook stuifduinen. Voor de plantenliefhebber: in het Huisven, dat regelmatig droogvalt, komt een zeldzame plantenwereld voor. Hier werd in 2002 de Grote bremraap gevonden.

In het aangrenzende gebied Mosbergen ligt een prachtig gelegen visvijver. De plassen, het Huisven en de Waterspin zijn ontstaan uit zandafgravingen en dienen nu als visvijver.

GPSwalking.nlDekzandplateau N51 21.666 E5 23.792
Op het dekzandplateau zijn in de middeleeuwen grote escomplexen aangelegd. Uit de omgeving van Riethoven zijn tal van vindplaatsen uit de Bronstijd bekend, zoals de grafheuvels ten zuidwesten van Boschhoven, ten noordwesten van Walik en meer westelijk ten zuiden van ’t Rijtje.

In de Vroege IJzertijd heeft de microregio een intensief bewoonde Siedlungskammer gevormd en sinds 1982 vormt het gebied tussen Run en Keersop een van de zwaartepunten van het archeologisch onderzoek in het kader van het Kempenproject. Binnen de microregio zijn verschillende elementen van het nederzettingssysteem uit de Vroege IJzertijd bekend zoals de nederzetting op de Heesmortel, de Celtic fields bij Boshoven en een zevental urnenvelden o.a. bij Boschhoven en Walik.

Hier was het vroeger al goed wonen. En de gronden rond de beekdalen waren vruchtbaarder dan de droge heidegrond.

GPSwalking.nlKempen N51 22.126 E5 23.761
De Kempen, ook Kempenland, is de streek in het noordoosten van België en het zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de lijn Eindhoven-Tilburg. De naam van de streek is een vervorming van het Latijnse Campinia of Campina, hetgeen 'open ruimte' betekent (campus = vlakte). Ook worden de Kempen soms als Toxandrië of Taxandria aangeduid, een naam die uit de Romeinse tijd stamt.

GPSwalking.nlDe Kempense bevolking leefde hoofdzakelijk van de landbouw, ook al bracht die niet veel op. De boerderijen waren de typische Kempense langgevelboerderijen die in een aantal Kempense dorpen nog te bezichtigen zijn of bewaard zijn gebleven als woonhuis.

Veel van het Kempens bouwkundig, agrarisch en cultuurhistorisch erfgoed wordt bewaard in het openluchtmuseum van Bokrijk. Maar naast boeren hebben er in de middeleeuwen ook handelaars en ambachtslieden gewoond. De teuten ondernamen handelsreizen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of zelfs Denemarken.

GPSwalking.nlTegenwoordig is naast klein industrie, verbeterde landbouw en toerisme de bron van inkomsten.

Zo, nu we door het bos en langs de vennen zij gelopen komen we bij de schuilhut. Een heerlijke plek om even te mijmeren over vroeger. Zittend op een bankje en misschien genietend van een opgezette tent. Zeker in het voorseizoen is het goed om hier te oefenen met het opzetten van de nieuwe kampeertent.

Daarna vervolgen we nog een stukje door het bos om veilig over te steken.

GPSwalking.nlHistorische Leven N51 22.249 E5 23.814
Riethoven is als nederzetting eeuwenlang een microregio geweest. Selfsupporting, zouden we het nu noemen.

Tussen de twee rivieren gelegen op een hoge zandrug is alles beschikbaar. Op de hoge grond kan men wonen en huizen bouwen. Daar omheen liggen de akkers. De esgrond - de door bemesting zwart gekleurde aarde - is vruchtbaar genoeg om jaar in, jaar uit rogge te verbouwen.

Met een sikkel maait de boer de aren van het rijpe gewas, en pas later wordt het resterende stro gemaaid. Dat stro komt als veevoer, en strooisel weer terug op de akker. Maar dan vermengd met heiplaggen en mest uit de potstal. Stro dient ook als dakbedekking, vulling bij muren en wanden.

GPSwalking.nlAan de rand van de heide, iets verder van de boerderij vandaan, liggen begraasde percelen, buntvelden genaamd. Daar kan vee grazen, maar ook schapen.

Langzaam maar zeker wordt zo'n veld bemest. Dan kan men er een seizoen iets op laten groeien, oogsten en dan ligt het weer een aantal jaren braak. Na verloop van tijd, worden dat toch weer vruchtbare akkers, voor de starters.

Een veld is een wisselakker. Dan weer gebruikt als akker, om later weer als weiland ingezet te worden. Echte weilanden liggen langs de rivier. Die zijn nat en dus minder geschikt voor akkerbouw, maar wel voor het grazend vee, dat zorgt voor melk, vlees en leer.

GPSwalking.nlEen varken leeft van de afval - van de groene container - en van de eikels in het eikenbos. Eenmaal vet wordt het in november geslacht als wintervoedsel. De kippen scharrelen rond en de schapen grazen op de omringende heide. Ze worden geschoren en leveren zo de wol voor kleding.

De heide is overigens geen woeste grond, maar levert naast de graasgrond voor de schapen, ook plaggen voor de potstal, honing voor de bijen, waswater voor de schapenwol in de vennen, ('t witven, 't wasven) en konijnen en ander wild, dat als voedsel dient.

En vooral daar, waar de grond te schraal is, op de stuifzandduinen op de hei, daar wordt bos aangeplant. Meestal eik. Dat levert brandhout, mutserts - tot een bundel verzameld sprokkelhout - en geriefhout. Daar maakt men de riek, hark, bezem en ander gereedschap van.

Men kan daarvan leven.

GPSwalking.nlZeker in de Middeleeuwen gaat dat goed en redelijk royaal. Men bezit veel grond in eigendom en men heeft weinig kinderen. Er bestaat de mogelijkheid om via ontginningen uit te breiden.

Pas later toen er veel belasting betaald moest worden en de bezettingslegers van Gelre, Holland en de Fransen plunderden en er vanwege de grotere gezinnen meer verdeeld moest worden trad de armoe in. Vanwege ook nog eens zwaardere belastingen dan elders in Holland vertelde de slimme Brabantse boer, dat er niks te oogsten viel. Dan hoefde hij minder af te dragen. Nog steeds geloven ze in Den Haag, dat de Kempense zandgronden onvruchtbaar zijn. Over de grens in België zegt men dat niet. De zandgronden daar leverden het voer voor de paarden van de cavalerie. Men moet het niet idealiseren, maar het leven was goed op het Brabantse land. Zeker ten tijde van de Hertogen van Brabant.

GPSwalking.nlKunstmest heeft de boer er daarna bovenop geholpen. Maar door de eeuwen heen is er tot 70 jaar geleden weinig veranderd.

Zo, nu stappen we even door. Op deze verharde weg komt naast fietsers weinig autoverkeer voor. Links ligt het dal van de Run, een laaglandrivier. Tegen het einde van de lange rechte weg bij de bussluis doorsnijdt in de nabije toekomst van links naar rechts de nieuwe N69.

Dan komen we langs de visvijver en het ven de Vlasroot genaamd.

Na een stukje fietspad – goed uitkijken vanwege het snelle verkeer -  komen we bij de pauzeplek bij de Volmolen aan de Dommel. Voorbij de pauzeplek raken we even aan de Keersop, de natte broek, tenminste.

Koffie met een Kempens nippertje en vlaai met slagroommmm…. We lopen het er wel weer af.

PAUZE N51 22.855 E5 25.403

GPSwalking.nlRun N51 22.713 E5 23.690
De Run is een rivier van ongeveer 20 kilometer lengte met een verval van bijna 20 meter. Daarom is het een traagstromende beek.

De Run ontspringt bij het dorp Weebosch als Aa en stroomt ten zuiden van Eersel langs het gehucht Stokkelen, waar ze de Diepreitsche Waterloop opneemt en Run gaat heten.

Het brongebied van de Aa bevindt zich bij Weebosch in de voormalige Postelse Heide en heet De Weijerkens en Kraanmeer. Daarna stroomt ze langs de buurtschappen Schadewijk en Stevert, waar tot 1969 een watermolen in de Run lag: de Stevertse Watermolen. Vervolgens stroomt de Run langs het gehucht Heers. Ten zuiden van Veldhoven mondt hij uit in de Dommel, die uiteindelijk via de Dieze uitmondt in de Maas.

GPSwalking.nlN69 Westparallel N51 22.796 E5 24.068
De N69. Lokaal bekend als de Luikerweg, is een heel oude internationale route tussen Den Bosch, Eindhoven en België. Zo waren er ook vele spoor-, tram- en steenweg verbindingen en kanalen aangelegd door Willem I.  Maar na de afscheiding van België in 1830 zijn alle noord-zuid verbindingen verbroken. Nu resten nog slechts bij Maastricht/Luik en Bergen-op-Zoom/Antwerpen doorgangen voor autosnelweg, waterwegen Maas en Schelde en spoorlijnen. Daar tussenin zien we alleen maar lokale wegen.

GPSwalking.nlOmdat Den Haag geen noord-zuid verbinding met België wil – De A50 zou in het Europese wegennet doorgetrokken worden en in België is men al jaren geleden begonnen aan de snelweg tussen de grens en Hasselt -  is de overvolle weg door Aalst/Valkenswaard tot provinciale weg verklaard. Door de aankoop van ‘natuurgebieden’ zoals De Hogt is de snelweg naar België van de baan.

Nu komt hier de Westparallel te liggen. Een tweebaansweg vanaf Veldhoven langs Waalre en Dommelen af om voorbij Valkenswaard aan te sluiten op de Luikerweg naar België. De fietsweg zal onderbroken worden, maar de lanen vanaf de Camping Volmolen gaan over de weg naar het bos. Zie: http://www.viadrupsteen.nl.

GPSwalking.nlVolmolen N51 22.888 E5 25.393
Het is zeker dat de molen in 1350 reeds bestond en uitgebreid werd tot een dubbele molen, waarvan een helft zich op het grondgebied van Riethoven bevond. De toenmalige bezitter was de Abdij van Echternach, die ontginningen deed plaatsvinden waardoor de behoefte aan maalcapaciteit toenam. De Riethovense molen werd als oliemolen gebruikt en de Waalrese molen als korenmolen.

In 1792 echter kwam de molen in het bezit van een lakenfabrikeur uit Leiden, die Pieter Vreede heette. Hij liet huisarbeid door wevers verrichten in Tilburg en bracht uiteindelijk, daar hij Patriot was en in Leiden politieke moeilijkheden ondervond, ook zijn lakenfabriek naar Tilburg. Pieter Vreede gebruikte de molen als volmolen. Zelf vertrok hij in 1816 naar Antwerpen, maar zijn zoon bleef als molenaar in Riethoven wonen en overleed daar in 1846.

GPSwalking.nlTot 1876 bleef de watermolen in handen van de familie Vreede, maar daarna werd hij tot 1951 eigendom van de familie Van Gastel. In 1962 werd de molen door een storm verwoest.

De architect Ad van Empel herbouwde de molen, waarvan het westelijke deel gereed kwam in 1992. Aan het oostelijke deel werd in 1994 begonnen, maar dit werd in 1995 door brand verwoest. In 1998 werd de molen gekocht door de familie Hermans. Sedert 2000 wordt de molen ingezet voor elektriciteitsproductie. Het Waterschap De Dommel heeft een vispassage aangebracht.

Een volmolen of voldersmolen is een industriemolen die werd gebruikt om wol te 'vollen'.

GPSwalking.nlVollen is een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de kwaliteit sterk verbeterde. Deze wollen stof was een tussenproduct van de lakenindustrie. De bedoeling was om de weefselstructuur dichter en vaster te maken (vervilten).

Om dit te bereiken moest de stof urenlang, voor sommige kwaliteiten zelfs dagenlang, gekneed worden. Hiertoe stonden in de begintijd voetvollers in een kuip en stampten met hun voeten op het natte laken. Hierbij werden toevoegingen zoals aarde, urine en zeep gebruikt om het vervilten te bevorderen.

GPSwalking.nlDommel N51 22.777 E5 25.475
De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van 's-Hertogenbosch. Hij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Brabants) grondgebied.

Geologisch gezien ligt het bovenstroomse dal van de Dommel in de Centrale Slenk. Lang geleden hebben achtereenvolgens de Rijn en de Maas door dit dal en het aansluitende dal van de Kleine Dommel gestroomd, doch deze hebben hun bedding steeds verder naar het oosten verlegd.

Het is niet bekend wanneer de naam “Dommel” ontstond. In het begin van achtste eeuw maakt Bisschop Willibrord melding van de rivier “Duthmala”. Dom, dud, dut of duth stamt mogelijk af van dutten of dodde wat riet (lisdodde) betekent. Mel is een verwijzing naar maal, wat stroom of stromen betekent.

GPSwalking.nlDe Dommel was ooit een belangrijke rivier. In de Romeinse tijd werd er waarschijnlijk op gevaren. Vermoedelijk stroomde de rivier vroeger sneller en was ze dieper uitgesneden in het landschap. Dit veranderde toen de mens ingreep en de oeverbossen kapte om daar hooilanden van te maken. Dit proces was omstreeks 1450 afgerond. Zand kreeg vrij spel en hier en daar werd de rivier daardoor afgesneden en vormden zich stroomversnellingen. Daardoor ging de rivier meanderen.

Ook overstromingen kwamen voor, mede door de bouw van watermolens, waartoe immers het water opgestuwd moest worden. Dit gaf aanleiding tot veel conflicten omtrent het maximaal toegestane waterpeil. In 1863 werd Waterschap De Dommel opgericht, in het bijzonder om de wateroverlast te beperken. In de 20e eeuw werden vele doornhagen vernietigd, daar prikkeldraad efficiënter was.

GPSwalking.nlDe intensivering van de landbouw bracht kunstmest en intensieve veehouderij, dus ook dierlijke mest, waardoor het water van de Dommel zeer voedselrijk werd.

Dit werd nog verergerd door de sterke verstedelijking, waardoor de hoeveelheid afvalwater uit huishoudens en industrie steeds toenam. Tot 1950 had zelfs een stad als Eindhoven geen waterzuiveringsinstallatie.

Het Dommeldal en dat van de zijrivieren is altijd heel vruchtbaar geweest. Anders dan de hoge zandgronden en heide die vrij droog waren.

GPSwalking.nlDe afvoer van de Dommel is zeer onregelmatig en is afhankelijk van de hoeveelheid regen die is gevallen in het bekken van de Dommel. Op het moment dat de Dommel samenvloeit met de Aa is de gemiddelde afvoer 14 m³/s.

In droge tijden kan dit slechts enkele kubieke meters per seconde bedragen, terwijl in extreem natte tijden een afvoer van 100 m³/s niet ongewoon is.

Keersop N51 22.714 E5 25.386
De Keersop is een zijbeek van de Dommel. Zij ontstaat als Elsenloop ten noorden van Lommel, passeert oostelijk van Luyksgestel de Nederlandse grens, stroomt zuidoostelijk langs Bergeijk en Westerhoven, westelijk langs Dommelen en mondt even voorbij de buurtschap Keersop in de Dommel uit.

GPSwalking.nlOostelijk van de Keersop stroomt de Beekloop. Deze ontvangt haar water gedeeltelijk uit de Keersop en mondt bij Westerhoven weer in de Keersop uit.

Langs de Beekloop liggen enkele visvijvers. De Beekloop is in Westerhoven ter hoogte van de Meulenbeemd voorzien van een vispassage. Deze is enkele honderden meter lang en stroomt door een klein maar mooi natuurgebiedje langs het riviertje.

Door de vispassage hoopt men onder andere het aantal palingen in het riviertje te verhogen.

GPSwalking.nlIn 1972 werd de Keersop gekanaliseerd. De afgelopen jaren werd de Keersop weer grotendeels in natuurlijke staat teruggebracht. Dit gebeurde na een langdurig kavelruilproject.

Na de pauze gaan we over de camping langs het Keersopper Broek, We steken de verharde weg over en lange eikenlanen leiden ons naar terug naar het bos. De boeren mesten en zaaien. Misschien oogsten ze al. Of loopt u uit de wind langs de maïs.

Al slingerend door het bos brengen de bospaden ons weer naar Riethoven.

Het dorp ligt er nog hetzelfde bij.

GPSwalking.nlDekzandruggen N51 21.604 E5 24.396
Het is op deze heidegrond dat de bossen aangeplant zijn. We zullen nog veelvuldig het heuvelen van het dekzand onder invloed van de wind kunnen herkennen. De hoogteverschillen die u namelijk  in het bos ziet zijn oude dekzandruggen, die gevormd zijn in de laatste ijstijd.

Het vervoer van het zandstof en de korrels ging in die tijd door de wind en sneeuw. Als in het voorjaar de sneeuw dooide bereikte het zand de grond. Daardoor ontstonden de glooiingen in het landschap, te vergelijken met de zandheuvels in de woestijn. Haaks op de heersende windrichting, noordwestenwind.

GPSwalking.nlMariakapellen N51 21.050 E5 23.535
Op het grondgebied vn Riethoven staan vier Mariakapelletjes, die alle min of meer identiek zijn en door de plaatselijke aannemer Das zijn gebouwd in 1949 en 1950. Ze bevinden zich op 't Eind, Walik, hoek Tonterstraat/Dorpsstraat, en in de Schoolstraat.

De kapelletjes zijn gebouwd uit dankbaarheid dat Riethoven ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn is gekomen.

Startpunt

 • Willibrordusstraat 3 Riethoven  N51 21.162 E5 23.217

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Riethoven N51 21.165 E5 23.175
 • Vroege geschiedenis N51 21.149 E5 23.259
 • Middeleeuwen N51 21.172 E5 23.252
 • Sint-Willibrorduskerk N51 21.181 E5 23.209
 • Gilde N51 21.177 E5 23.246
 • Pastorie en voormalige school N51 21.191 E5 23.247
 • Einderheide N51 21.616 E5 23.428
 • Dekzandplateau N51 21.666 E5 23.792
 • Kempen N51 22.126 E5 23.761
 • Historische Leven N51 22.249 E5 23.814
 • PAUZE N51 22.855 E5 25.403
 • Run N51 22.713 E5 23.690
 • N69 Westparallel N51 22.796 E5 24.068
 • Volmolen N51 22.888 E5 25.393
 • Dommel N51 22.777 E5 25.475
 • Keersop N51 22.714 E5 25.386
 • Dekzandruggen N51 21.604 E5 24.396
 • Mariakapellen N51 21.050 E5 23.535

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.