Retie - Watermolen

Korte beschrijving

rWe hebben al heel lang met het idee rondgelopen, dat we eens een stukje in België zouden moeten gaan wandelen. En dan speciaal in de omgeving van Retie. We hebben eens gekeken en we zijn toch verrast! Geweldig. We hebben meteen meerdere mogelijkheden gevonden op slechts een half uur vanaf Eindhoven. En telkens met een ander thema. U hoort er de komende tijd wel meer van.

Vandaag de Watermolen. Een drukke rustplek. Erg veel bezoekers en lekkere cappucino’s.  We parkeren er. Van daaruit maken we eerst een mooie ronde van 8 km door een vooral prachtig kleinschalig landschap. Veel kleine akkers en een absolute stilte in het dal van de Kleine Nete. Als we dan weer bij de watermolen komen, hebben we even de tijd om er rond te kijken en vooral te genieten van een heerlijke croque monsieur vidée.

De tweede ronde betreft een lus naar het noorden door het bos en langs de Werbeekse Nete. De oude wilde natuur herstelt hier. Gelukkig kunnen we over de lange vlonder wandelen tot we langs de Witte Nete terugkeren.

De Kleine Nete, de Witte Nete, de Werbeekse Nete, de Zwarte Nete: hoe zit dat allemaal? Na deze wandeling weet u er alles van.

Het is pas echt genieten als we weer terug zijn op het terras met – hoe kan het anders – een Nethe Tripel.


Kenmerken
Startpunt: Retie, parkeerplaats watermolen
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.243685 E5.054239
Afstanden: 14, 8, 7 km
Type: Bos, Cultuur, Rivier
Begaanbaar: Kan drassig zijn
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 13-07-2016

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij het Belgische Retie.
De wandeling is in te korten naar 8 km en 7 km.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Deels verhard.
Horeca bij de start en halverwege.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 14.621 E5 03.254
We parkeren bij de Watermolen of bij ’t Meulezicht (Watermolen 5 Retie). We zullen hen belonen met een bezoek aan het bijbehorend terras.

We vertrekken richting oost en zuid voor een rondje naar het zuidwesten.

Retie N51 15.177 E5 04.470
Retie, één van de fraaiste gemeenten uit de Kempen, is 4 838 hectaren groot en telde 10 980 inwoners op 1 januari 2015. Dit betekent dat Retie een bevolkingsdichtheid heeft van 227 inwoners per vierkante kilometer, wat een relatief laag cijfer voor de regio is.

GPSwalking.nlTen opzichte van 1709, toen Retie nog de dichtst bevolkte gemeente was, is Retie de dunst bevolkte gemeente van het gebied Kempense Meren geworden.

Dit houdt verband met het feit dat Retie ook de minst industriële gemeente van de regio is, wat op recreatief vlak ongetwijfeld voordelen biedt. Aan water is er in onze gemeente geen gebrek: tal van kronkelende beekjes vormen samen het bekken van de Kleine Nete.

Retie is het dorp van de Zeven Neten.

Stijlvolle Linde N51 16.027 E5 05.05
Retie werd in 1332 zelfstandig. Vroeger vergaderden de bestuurders onder de lindeboom. Alle belangrijke documenten werden dan in de 'comme', een kist, bewaard en opgeborgen in de kerktoren.

GPSwalking.nlRetie is een landelijke gemeente. De bewoning is er geconcentreerd rond een centraal plein, waarrond de verbindingswegen met de naburige dorpen liggen. Op dit kruispunt staan de neogotische Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude gerechtslinde en het gemeentehuis, dat dateert van 1898.

Heel bijzonder zijn de ligging en het uitzicht van de voormalige pastorie in Vlaamse renaissancestijl. Deze ligt ietwat geïsoleerd buiten de dorpskom en is omringd door een gracht. Retie kent ook verscheidene historische gehuchten, die in een grote kring rond de dorpskom liggen.

GPSwalking.nlKempen N51 14.436 E5 02.729
Even kijken we weer iets ruimer naar de omgeving. De Kempen, of Kempenland, is de streek in het noordoosten van België en het zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de lijn Eindhoven-Tilburg. De naam van de streek is een vervorming van het Latijnse Campinia of Campina, hetgeen 'open ruimte' betekent (campus = vlakte). Ook worden de Kempen soms als Toxandrië of Taxandria aangeduid, een naam die uit de Romeinse tijd stamt.

De Kempense bevolking leefde hoofdzakelijk van de landbouw, ook al bracht die niet veel op. De boerderijen waren de typische Kempense langgevelboerderijen die in een aantal Kempense dorpen nog te bezichtigen zijn of bewaard zijn gebleven als woonhuis. Maar naast boeren hebben er in de middeleeuwen ook handelaars en ambachtslieden gewoond. De teuten ondernamen handelsreizen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of zelfs Denemarken.

Tegenwoordig is naast klein industrie, verbeterde landbouw en toerisme de bron van inkomsten.

GPSwalking.nlWitte Nete vallei N51 14.622 E5 02.287
De Witte Netevallei is een uniek natuurgebied in de Kempen. Het gebied heeft een rijk verleden en heeft een bijzondere aantrekkingskracht op de mens.

Nabij de historische watermolen kun je het rivierenlandschap ontdekken met mysterieuze broekbossen, statige dreven, historische graslanden,bloemrijke ruigten en zompige moerassen. Het landschap wordt jaarlijks overstroomd door de Witte en Zwarte Nete, de elkaar hier ontmoeten.

In het gebied leiden talrijke dreven de ‘wegels’ en grachten die dateren uit een tijd dat het gebied intensief werd gebruikt voor de hooiprocuctie, veelal om de paarden van de cavalerie te voeden. De lemige bodem en kunstmatige bevloeiing zorgden voor een rijke opbrengst voor de landbouwers. Deze opbrengst was van belang omdt de omgeving bedekt is met voedselarme Kempense zandgrond. Dankzij deze landbouwmethoden ontstonden er prachtige hooilanden met pinksterbleom en dotterbloemen.

GPSwalking.nlDe wandelpaden kunnen drassig zijn in natte perioden. Denk aan stevid schoeisel. Honden dienen aangelijnd te zijn (politieverordening).

Geniet hier van de stilte en de rust. Een prachtig kleinschalig gebied en aan de waterkant nog ongerept. Door de intensieve begroeiing zien we de rivier niet goed en daarom lopen we even op en neer naar het bruggetje.

Na dit rievierdal gaan we naar het hoger gelegen domein Prinsenpark. Hoe verschillend kan een landschap op zo korte afstand zijn…..?

GPSwalking.nlProvinciaal Groendomein Prinsenpark N51 13.931 E5 01.856
Voor wandelaars en rustzoekers is het 215 hectaren grote Prinsenpark een juweel van afwisseling en sfeer.

Het park is gelegen langs de weg Retie - Geel (N118) en is vier kilometer verwijderd van de dorpskom van Retie. Binnen het domein liggen verschillende bewegwijzerde wandelpaden.

Retiese Aart, Park van Retie, Prinsenpark… achter al deze benamingen schuilt een roemrijk verleden. Tot in de helft van de 19e eeuw bestond de Kempen vooral uit een onmetelijke heide. Deze woeste gronden, toen ‘De Aart’ genoemd, werden door de inwoners gebruikt om hun vee te hoeden. Ze gebruikten de heideplaggen als strooisellaag in de stallen en staken heizoden en turf als brandstof. Op een aantal panoramapunten kun je de uitgestrektheid van het gebied nog herkennen in het landschap.

GPSwalking.nlRond 1840 werd getracht de woeste gronden vruchtbaar te maken. De ‘Retiese Aart’ werd grotendeels verworven door Koning Leopold I. Later werd het domein door de Graaf van Vlaanderen aanzienlijk uitgebreid tot 4 550 hectaren. Een uitgebreid net van toevoergrachten werd aangelegd voor de bevloeiing van het park en de bevoorrading van de vijvers. Het park werd in 1972 eigendom van de provincie Antwerpen.

Het centrale deel van het domein met zijn kronkelige wegen en indrukwekkende bomen werd aangelegd met de bedoeling hier een kasteel te bouwen. Het kasteel is er echter nooit gekomen. De naam ‘Retiese Aart’ werd in die tijd meer en meer vervangen door ‘Park van Retie’.

GPSwalking.nlParkvijvers  N51 13.931 E5 02.289
Het park beschikt over enkele vijvers, die een unieke meerwaarde aan het domein geven. Deze worden door een grachtensysteem gevoed met kalkrijk water uit het Kempens kanaal. De waterstand wordt zo geregeld dat er tijdens de vogeltrekperioden hier en daar slikplaatsen ontstaan waar je talrijke vogels kan waarnemen.

Naast deze vijvers zorgen de weiden aan de rand van het domein voor enkele mooie vergezichten. Kortom, het Prinsenpark is een gebied dat geschiedenis, rust en schoonheid uitstraalt: de ideale combinatie voor een ontspannende dag in de natuur.

Praktisch
Het Prinsenpark is alle dagen open van zonsopgang tot zonsondergang.

GPSwalking.nlVogels op en rond de vijver 1 N51 13.797 E5 02.260
Blauwe reiger: is hoofdzakelijk grijs van kleur met een witte kop/hals en een zwarte kuif. Roept gewoonlijk raspend ‘kraaank’. Hij nestelt in bomen en zoekt voedsel in ondiep water, moerassen of kustwateren.

Kuifeend: een duikeend, die gemakkelijk te herkennen is aan de afhangende kuif. Het vrouwtje heeft een kleinere kuif en is hoofdzakelijk bruin van kleur. Ze hebben gele ogen en in de vlucht een witte vleugelstreep. Ze duiken zeer regelmatig en kunnen prima onder water zwemmen. Vooral in de winter komen ze veel voor op de parkvijver.

Tafeleend: Een duikeend die goed herkenbaar is doordat de gehele kop en hals kastanjebruin is. De bovenvleugels zijn grijs van kleur. Het vrouwtje heeft vooraan een bruine kleur en is achteraan grijs van kleur. Zoals de meeste duikeenden produceren de mannetjes een laag, vaak hijgend gefluit. De vrouwtjes roepen sterk knorrend ‘kurr-kurr’.

Slobeend: Te herkennen aan de spatelvormige snavel. Het mannetje heeft  een opvallend donkergroene kop (lijkt op afstnd vaak zwart), witte borst en kastanjebruine flanken. Het vrouwtje is bruin.

Wilde eend: Dit is de meest verspreide eend. De mannetjes, woerden, hebben een groene kop en een donker paarsbruine borst. Wijfjes en mannetjes hebben beiden een blauwe vleugelspiegel (gekleurde vlek op de achtervleugel). In de nazomer wordt er geruid, zodat de mannetjes tijdelijk de kleurenpracht verliezen.

Wintertaling: Een kleine eend met bruine kop en kenmerkende groene streep. Ook herkenbaar aan het roomkleurig achterste en de lichtgeklurde streep boven op de vluegel. Heeft een groene vleugelspiegel. Komt hier dikwijls voor in de winter in groepen en maakt een fluitend ‘krrik-krrik’geluid. Het vrouwtje kwaakt kort en scherp.

Waterhoen: Het is de enige watervogel met een rood voorhoofd. Hij heeft de gewoonte om steeds de witte onderstaartveren te laten zien. Zwemt met rukkende voorwaartse bewegingen en zoekt vaak zijn voedsel op weilanden.

GPSwalking.nlVogels op en rond de vijver 2  N51 13.808 E5 02.361
Meerkoet: Het zijn de enige geheel zwarte watervogels met een opvallend wit voorhoofd en witte snavel. Het wijfje heeft een donkerbruine kleur. Deze vogels maken onderling veel ruzie. Ze duiken veel en vleigen al trappelend van het water op. De jongen hebben een rood hoofdje met enkele gele pluimpjes.

Ysvogel. De ijsvogel is prachtig gekleurd en heeft geheel blauwgroene bovendelen en warme oranje onderdelen. Hij beschikt over een stevige en lange bek. Hiermee vangt hij vis van o[ een zitplaats boven het water. Hij wordt ook dikwijls waargenomen tijdens de vluchtals een blauwe flits laag boven het water.

Knobbelzwaan: Grote witte zwaan met oranjerode bek met een zwarte knobbel. Heeft een kromme hals die tijdens de vlucht uitgestrekt wordt. De jonge vogels hebben een vaal bruine kleur en een grijze snavel.Vodt zich met waterplanten.

Aalscholver: de mannetjes zijn grote zwarte vogels met een gele vlek aan de snavelbasis en tijdens het broedseizoen hebben ze een witte kop en dijvlek. Wijfjes zijn bruin.Ze zitten vaak in bomen met bespreide vleugels te drogen.Produceren luide keelklankeln en zijn niet erg geliefd bij vissers.

Groete zaagbek: Zaagbekken zijn duikeenden met een haakvormige snavel die zeer geschikt is voor het vangen van vis. De woerden hebben een zwarte kop en grijs/gele flanken. Het wijfje is grijs met een witte borst en een bruine kop. En ze heeft een opvallende kuif.

Fuut: In prachtkleed is hij duidelijk te herkennen aan de kuif van twee donkeler pluimen en een rode kraag, die gebruikt wordt bij het gemeenschappelijk kopschudden en ander paringsgedrag. Het mannetje maakt een rauw ‘arr-arr’geluid terwijl de wijfjes een schelle bedelroep hebben.

Dodaars: Dit is de kleinste Europese fuut. Hij duikt regelmatig op zoek naar waterinsecten en kleine visjes. Laat tijdens het broedseizoen regelmatig een luuide trillende roep horen.

GPSwalking.nlFluxys N51 14.283 E5 02.982
Fluxys is een private, beursgenoteerde onderneming, die als een afzonderlijke firma ontstond nadat de gastransportactiveiten van de firma Distrigas werden afgesplitst. Dit gebeurde conform de Europese richtlijnen omtrent de liberalizering van de energiemarkt. De tegenhanger inzake elektriciteitstransport is Elia.

De kernactiviteiten van Fluxys betreffen:het transport van grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers, elektriciteitscentrales die op gas werken, en naar de distributienetten; de transit van zulke grote volumes aardgas.

Daartoe beschikt de onderneming in België over een netwerk van 3.800 km ondergrondse pijpleidingen, transport verbindingen van en naar Frankrijk, Nederland en Duitsland, over een methaanterminal in de haven van Zeebrugge en over opslagcapaciteiten in Zeebrugge/Dudzele en in Loenhout (Wuustwezel). Jaarlijks transporteert Fluxys circa 17,5 miljard m3 aardgas voor verbruik in België.

Bij de methaanterminal van Fluxys in Zeebrugge worden lng-schepen gelost en het vloeibare aardgas opgeslagen in grote tanks alvorens het wordt hervergast en naar de eindklanten wordt getransporteerd. De terminal is sinds 1987 in gebruik. De overslagcapaciteit van de terminal bedraagt 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

In 2009 werden bij de terminal 78 schepen gelost en deze voerden 4,8 miljoen ton lng aan, wat overeenkomt met 6,3 miljard m3 aardgas. In april 2014 tekenden Yamal LNG en Fluxys LNG een contract van 20 jaar voor de overslag van maximaal 8 miljoen ton LNG per jaar in de haven van Zeebrugge.[2] Yamal LNG zal tijdens de arctische zomer het vloeibare aardgas via de Noordelijk Zeeroute naar de markten in Azië en de Stille Oceaan brengen met ijsbreker/LNG-schepen van het type ARC7.

 In de winter daarentegen zullen deze schepen naar Zeebrugge varen, waar Fluxys het gas zal overslaan naar conventionele LNG-schepen. Die zullen dan de reis verder zetten en via het Suezkanaal het LNG leveren op de markten in Azië en de Stille Oceaan. Om de overslagdiensten aan te bieden, moeten een vijfde opslagtank en bijkomende procesinstallaties worden gebouwd.

GPSwalking.nlWe hebben nu een rondje van 7,5 km gemaakt en zijn toe aan wat verpozing.

We kunnen kiezen tussen twee teveernen: eentje tegenover de Watermolen, draagt ook die naam, en eentje net voorbij de molen met zicht op de molen. Beiden zijn prima, maar kies wel diegene waar je geparkeerd hebt. Netjes toch.

Na de pauze maken we een tweede ronde noordoostelijk van hier. Eerst gaan we door het hoger endroger gelegen bos en we keren terug langs de Werbeekse Neet. Weer totaal anders en bijzonder nat.

GPSwalking.nlWatermolen N51 14.637 E5 03.136
De watermolen van Retie is waarschijnlijk opgericht in 1134. Deze eeuwenoudemolen werd in 1975 samen met het landschap waarin hij staat opgenomen in de lijst van beschermde monumenten wen landschappen. Na een renovatie werd de molen begin jaren tchtig weer volledig maalvaardig.

Op de Witte Nete bevindt zich een schilderachtige, maalvaardige graanwatermolen.

Hoewel de oudste vermelding pas uit 1633 dateert, bestond deze molensite wellicht al in de 14e eeuw. Het huidige bakstenen molenhuis dateert uit 1765 en vervangt een houten constructie uit 1658. Juridisch was het een zogenoemde banmolen. Zulke molens stonden onder toezicht van de dorpsheer; elke onderdaan was verplicht er zijn graan te laten malen en een gedeelte van het meel als belasting in natura aan de soevereine heer af te staan. In de middeleeuwen straalden molens derhalve een zekere macht en invloed uit.

GPSwalking.nlOnderslagmolen N51 14.628 E5 03.146
De watermolen is van het onderslagtype. Dit type was het meest aangewezen op de traag stromende waterlopen in de Kempen. Om de drijfkracht en de snelheid van het water op te voeren, bouwde men een stuw- en sluiswerk. Ter hoogte van het onderste kwart van het rad creëerde men een artificiële stroomversnelling. Zowel de binnen- als buiteninstallatie van deze watermolen is volledig intact.

Bezoekers kunnen de molen elke laatste zondag van de maand van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het werk zien. Van hieruit start ook een mooi kanotraject en de natuurhistorische wandeling van de Witte Netevallei.

GPSwalking.nlOlieslagwatermolen N51 14.732 E5 03.156
Op deze plaats aan de noordelijk arm van de Witte Nete, stond eeuwenlang een olieslagwatermolen. Samen met de graanwatermolen op de zuidelijke arm van de Witte Nete en et omliggende land behoord hij tot de Grote Watermolenhoeve van de laatste dorpshee van Retie, Graaf Joseph de Pestre.

In de olieslagmolen pletten een paar opstaande molenstene van zowat 2700kg elk het olierijke koolzaad (sloorzaad) en raapzaad tot smout (uit zaad geslagen olie). De overblijvende koek diende als veevoeder. ‘Vele honderden jaren werd daar het smout geslagen waarin de Retienaren hun boekweitkoeken en later hun aardappelen bakten, waarmee ze ook ’s avonds de legendarische smoutsaus bereidden en in de valavond hun smoutlampje vulden’ naar Arthur Vermeire en Edward Sneyers, De Molens van Retie, 1940)

GPSwalking.nlBeverdonkse Heide N51 14.854 E5 03.327
De Beverdonkse Heide is sinds kort toegankelijker voor het publiek. Het grootste deel van de bossen zijn in private eigendom. De eigenaars, die verenigd zijn in Bosgroep De Kempense Heuvelrug stelden 130 hectare bos open voor wandelaars, mountainbikers en ruiters.

Beverdonkse zandduinen N51 14.888 E5 02.912
Dit bosgebied van 130 ha ligt op de zandduinen van de noordelijke Kempense Heuvelrug en vomt de groene zone tussen de Witte Nete en het Kleine Neetje. Dit vroegere heidegebied met stuifduinen werd in de 19e eeuw bebost met dennen waarvan de stammen gebruikt werden als stuthout voor de koolmijnen.

GPSwalking.nlDe laatste decennia is er als gevolg van herhaalde uitdunningen een evolutie naar gemengde bossen merkbaar met meer inhems loofhout zoals zomereik, berk lijsterbes en sporkhout.

Het prachtige gebied is eigendom van een 135-tal boseigenaars. Zij hebben samen met de bosgebruikers, omwonenden en de gemeente een toegankelijksregeling opgesteld conform de Vlaamse boswetgeving. Dit houdt in dat er opengestelde boswegen zijn voor wandelaars, fietsers, ruiters en speelzones voor kinderen.

GPSwalking.nlWandelnetwerken N51 15.136 E5 03.544
De Kempense Heuvelrug kent 315 kilometer aan wandelnetwerk en de kempense meren 270 kilometer. Veel wandelplezier in de omgeving van Retie met een prachtige duinengordel met den, zand en heide, die zich ten zuidwesten van Retie uitstrekt over Kasterlee en Herentals.

De Kempense Meren verwijzen dan weer naar het waterrijke landschap, zo typisch voor Mol, Dessel en Retie. De ontginning van het witzand, voor de glasproduktie, in de omgeving vanaf de tweede helft van de vorige eeuw creëerde een lappendeken van meren, vijvers en plassen tussen de al talrijke aanwezige riviertjes.

GPSwalking.nlKempense Beekvalleien N51 14.863 E5 04.033
De Kempen zijn een bijzondere regio. Een uniek systeem van stuifduinen heeft het landschap en het gebruik ervan doorheen de tijd bepaald. De duinen, gevormd tijdens de laatste IJstijd 11 000 jaar geleden, werden jarenlang beschouwd als een nutteloze woestenij die in schril contrast stond met de vruchtbare hooilanden, akkerladen en weilanden langs bijvoorbeeld de Kleine Nete.

Na de aanplant van naaldhout voor de mijnindustire en door de toegenomen bevolkingsdichtheid en bijbehorend ruimtegebrek, hebben de duinen hun waarde meer dn bewezen. Niet alleen op recreatief vlak maar ook op ecologisch niveau en dit in relatie met de valleigebieden. 

GPSwalking.nlHier kan je mooi de overgang tussen de extreem droge hoger gelegen duingebieden en de natte moerasgronden in de valleigebieden waarnemen. Hierdoor ontstaan verschillende biotopen met hun eigen dieren en planten. De Kleine Nete stroomt net op de overgang tussen hoog en laag, een fantastisch landschap.

Van netekes tot Kleine Nete N51 14.795 E5 04.290
In het noordoosten van de provincie Antwerpen onstspringen tientallen beken. Deze beken worden de vier netekes, die samen uiteindelijk een echte laaglandrivier vormen: de Kleine Nete. Zo’n waterloop door een laagvlakte gaat van nature vaak kronkelen ofwel meanderen. De Kleine Nete is echte op de meeste plaatsen door de mens rechtgetrokken.

GPSwalking.nlDe Nethe door de tijd heen N51 14.740 E5 03.863
In het verleden werd de sterk kronkelende Kleine Nete op verschillende plaatsn rechtgetrokken. Reden hiervoor was een snellere waterafvoer van de vallei waardoor meer geschikte landbouwgronden konden worden vrijgemaakt.

De Kleine Nete heeft ook dienst gedaan als verkeersader voor het vervoer van ijzerzandsteen en turf. Deze kon sneller en gemakkelijker getransporteerd worden over een rechte rivier. De relicten van deze ontginningen zijn nog op verschillende plaatsen in het landschap te zien als afgesneden meanders en als klotputten van de turfafgraving. Sinds een aantal jaren gebeurt nu het omgekeerde.

De meanders worden weer hersteld en delen worden door het tragere verloop van het water overspoeld bij hoog water en in hetnatte seizoen.

GPSwalking.nlWaterpest en egelskop N51 14.782 E5 03.602
De plantengroei in de Kleine Nete is al even interessant. Typicsche soorten zijn waterranonkel, pijlkruid, sterrenkroos en waterpest. Vaak zijn de bladeren bij kikkers geliefd om op te zonnen.

Sommige planten kunnen het roeien bemoeilijken, zoals het schedefonteinkruid, dat onder water een dichte massa kan vormen. Een plant die zeker al eens achter uw peddel is blijven steken is de kleine egelskop.

GPSwalking.nlJuffers en visrijk N51 14.680 E5 03.234
De Kleine Nete staat bekend om haar goede waterkwaliteit. Dat kunnen we zien aan de aanwezigheid van steenvliegen en schaatsenrijders. Langs de oever vliegen weidebeekjuffers en andere libellen die hun leven in het Netewater beginnen.

Beekprik, rivierdonderpad en bermpje zijn behoorlijk zeldzame vissoorten in de Nete. Dit is ook een van de laatste plaatsen waar de kleine modderkruiper nog in redelijke aantallen aanwezig is. Deze vis heeft zuurstofrijk water nodig en is hierdoor zeer gevoelig voor verontreiniging. Hij ligt overdag ingegraven in de zanderige bodem en wordt ’s nachts actief.

GPSwalking.nlTaxandrië of de Kempen N51 14.601 E5 03.151
In het grenslandschap Taxandria werken Nederlandse en Vlaamse overheden samen om een gransoverschrijdende natuurgerichtr recreatie te stimuleren.

Taxandrië is een oude Germaanse benaming voor de huidige Kempen. Het toenmalige Taxandria werd ruwweg begrensd door de Demer in het zuiden, de Peel in het oosten, de Waal in het noorden en de Schelde in het westen. De naam herinnert aan de texuandri, een stam uit de Romeinse tijd. Vanaf de Middeleeuwen won de benaming Kempen steeds meer veld. Zowel aan de nederlandse als aan de Vlaamse zijde kenmerkt Taxandria zich door een afwisselend, licht glooiend landschap met bossen, heide, veengebieden, vennen en beekvalleien. Taxandrië leent zich uitstekend voor actieve fietstochten, verrassende wandelingen, spannende kanotochten en lange ruiterritten door het groen.

GPSwalking.nlZo eindigt deze wandeling weer op het terras bij de molen. Nagenietend van al dat moois. Opvallend is dat het op een doordeweekse dag zo druk is op het terras. Nederlanders wonen dicht bij mekaar in het dorp, maar Belgen hebben de ruimte rond hun huis. Voor een praatje praten ze niet over de heg of bij een club buitenshuis, nee, ze zoeken de gezelligheid op een terras, in het stamineeke of bij de fietsclub.

We doen daarom mee en sluiten af met – hoe kan het ook anders – een Nethe Tripel.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN Watermolen 5 Retie N51 14.621 E5 03.254

Geraadpleegde websites

POI’s

 • Retie N51 15.177 E5 04.470
 • Stijlvolle Linde N51 16.027 E5 05.050
 • Kempen N51 14.436 E5 02.729
 • Witte Nete vallei N51 14.622 E5 02.287
 • Parkvijvers N51 13.931 E5 02.289
 • Vogels op en rond de vijver 1 N51 13.797 E5 02.260
 • Vogels op en rond de vijver 2 N51 13.808 E5 02.361
 • Fluxys N51 14.283 E5 02.982
 • Watermolen N51 14.637 E5 03.136
 • Onderslagmolen N51 14.628 E5 03.146
 • Olieslagwatermolen N51 14.732 E5 03.156
 • Beverdonkse Heide N51 14.854 E5 03.327
 • Beverdonkse zandduinen N51 14.888 E5 02.912
 • Wandelnetwerken N51 15.136 E5 03.544
 • Kempense Beekvalleien N51 14.863 E5 04.033
 • Van netekes tot Kleine Nete N51 14.795 E5 04.290
 • De Nethe door de tijd heen N51 14.740 E5 03.863
 • Waterpest en egelskop N51 14.782 E5 03.602
 • Juffers en visrijk N51 14.680 E5 03.234
 • Taxandrië of de Kempen N51 14.601 E5 03.151

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.