Opwetten Eindhoven Eckart

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 06-05-2019

Zo dicht bij Eindhoven. Zoveel natuur en cultuur. De wandeling volgt door het groen en langs de Dommel de prachtige natuur. Slechts een enkele keer zien we bebouwing, vooral dan bij de oversteek van het TUe terrein. Maar verder alleen park en bos. De mooiste omgeving vinden we bij Kasteel Eckart. Samen met een grote diversiteit aan POI’s – Point-of-Interest – is dit een zeer bijzondere wandeling.

De Opwettense Watermolen aan de Kleine Dommel staat er nog steeds bij zoals Vincent van Gogh hem aantrof. Na de complexe hoogspanningsleidingen komen we in het bos met de strakke lanen, het loof in alle kleuren stralend in de schaarse zon.

Langs de waterzuiveringsinstallatie volgt de Karpendonkse Plas. Daarna steken we het universiteitsterrein over van de Technische universiteit van Eindhoven. Een immens studiecomplex. Brainport waardig. Na de drukte rond het NS station volgt de rust in een van de gezellige eettentjes/terrassen voor de lunch. Keuze genoeg. Als we dan langs de rivier de Dommel onder het spoor door terug gaan ziet het TU-terrein er heel anders uit: langs de rand is het een groot park waarbij de rivier een hoofrol speelt. Dan tegen het einde passeren we Kasteel Eckart. We kronkelen en slingeren over de wegen en paden en krigen maar niet genoeg van de pracht in deze omgeving. Nog een kilometer om door het open terrein af te sluiten bij de parkeerplaats tegenover de bloemenhandel. Een geweldige verrassing, deze wandeling, waar we vele wandelaars en hondenuitlaters ontmoeten. Zeker een keer doen!


Kenmerken
Startpunt: Eindhoven, parkeerplaats Opwettense watermolen
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.460816 E5.527951
Afstanden: 14, 9, 6 km
Type: Bos, Rivier, Stad, Ven
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 30-11-2016

Route informatie

GPS wandeling van 14km bij de Opwettense Watermolen
De wandeling is in te korten tot 6 km of 9 km
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Bij nat weer soms modderig
Horeca komt u halverwege tegen en bij het einde van de wandeling
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 27.649 E5 31.677
We parkeren op een royaal parkeerterrein tegenover Coppelmans aan de Vorsterdijk, Opwetten, Nuenen. We hebben de watermolen al even gezien en gaan snel in die richting. We kijken bij de molen en willen graag achterom – iets verder doorlopen en dan links – maar vanwege werkzaamheden kunnen we er niet door.

Na de molen gaan we verder rechts en passeren we drie hoogspanningsleidingen voordat we in het bos komen.

Overigens: Deze wandeling kan ook starten bij NS station met als pauzeplaats de Opwettense Watermolen.

Let op! Om de verkorte wandelingen te maken kun je binnendoor over de voetgangersbrug nabij Kasteel Eckart. De elektrisch te openen poort is alleen toegankelijk tussen 9:30 en 18:00h (okt t/m mrt) en van 9:30 tot 21:00h van april t/m sep.

GPSwalking.nlOpwettense watermolen N51 27.576 E5 31.773
De molen is een dubbele onderslagmolen op de Kleine Dommel of de Rul, die heeft gefungeerd als koren-, olie- en zaag- en volmolen. In het kleine gebouw (van de weg gezien links) bevond zich de korenmolen en in het verleden ook de houtzaagmolen.

Van de houtzaagmolen is alleen nog een deel van het drijfwerk aanwezig. In het grote gebouw bevonden zich de oliemolen en de volmolen. Alleen het aswiel is daarvan nog aanwezig.

Achter in het grote gebouw was ook een verblijf voor de knechten.

GPSwalking.nlDe molen heeft twee waterraderen. Het grootste rad, dat van de korenmolen, heeft een doorsnee van 9,3 m en is het grootste in Brabant. Het kleine rad meet 7,6 m.

De namen van veel molenaars en knechts zijn in het hout gekerfd.

Waarschijnlijk dateren beide molens uit de elfde eeuw. Ze zijn waarschijnlijk gebouwd door monniken van de abdij van Sint Truiden.

Zowel in 1664 al in 1764 zijn de molens geheel door brand verwoest. De Leerlooierij is in 1925 en de Oliemolen is in 1947 stopgezet. De Koren- en Zaagmolen eindigde in 1957.

GPSwalking.nlKleine Dommel N51 27.527 E5 31.727
Het dal van de Kleine Dommel ligt in de Roerdalslenk, waar ooit de Rijn en later de Maas door gestroomd hebben.

Hij ontstaat uit de samenvloeiing van de Groote Aa met de Sterkselse Aa bij het Kasteel Heeze in Heeze en stroomt daarna dwars door Geldrop en ten westen van Nuenen, waar hij de grens tussen Nuenen en Eindhoven vormt en aldaar ook in de Grote Dommel uitmondt. We zullen dat op de terugweg zien. 

Er staan drie watermolens langs de Kleine Dommel: de Weverijmolen in het weverijmuseum aan de molenstraat in Geldrop, de Collse Watermolen en de Opwettense watermolen. In de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw bestond ook de Strabrechtse Watermolen aan de Strabrechtse dijk in Heeze.

GPSwalking.nlHoogspanning N51 27.519 E5 31.415
Een hoogspanningsleiding is een elektriciteitsleiding die wordt gebruikt voor het vervoer van elektriciteit onder hoge spanning over grote afstanden. Deze leidingen maken doorgaans deel uit van een hoogspanningsnet.

Bij het vervoeren van elektriciteit onder hoge spanning is een lagere stroomsterkte en bijgevolg een dunnere geleider nodig voor hetzelfde vermogen. Omgekeerd is het bij dezelfde dikte van de geleider mogelijk een groter vermogen te transporteren. Naast de hogere transportcapaciteit is er als tweede voordeel het lagere energieverlies langs de lijn omwille van de lagere stroomsterkte.

Een normale leiding van een hoogspanningsleiding (110 kV) bestaat uit een zevenaderige staalkern met een totale dwarsdoorsnede-oppervlakte van 60 mm² omgeven door een vlechtwerk van 30 aluminiumaders met een totale dwarsdoorsnede-oppervlakte van 257 mm². Bij een nominale stroom van 560 A per leiding hebben zes leidingen een capaciteit van 215 MVA. Met een 380-kV-leiding met 1.300 A per buitenleiding kan meer dan 900 MVA getransporteerd worden, waarbij de natuurlijke capaciteit 600 MW bedraagt.

GPSwalking.nl380kV N51 27.506 E5 31.471
De hoogspanningslijn Geertruidenberg-Eindhoven, is een hoogspanningsleiding tussen de Nederlandse plaatsen Geertruidenberg en Eindhoven.

De bedrijfsspanning van de lijn bedraagt 380 kV, en de huidige transport-capaciteit is 3 x 1.645 MVA. De lijn is 63,6 kilometer lang, en een onderdeel van het landelijk koppelnet. Volgens oude netkaarten werd de oorspronkelijke lijn rond 1931 aangelegd. De masten (die ca. 59,6 meter hoog zijn), werden ontworpen naar het zogenaamde Dennenboommodel.

De grootste palen zijn van het Ringnet van 380 000 volt met elk drie leidingen. De twee andere kleinere leidingen (elk dubbel) hebben een spanning van 150 000 volt.

GPSwalking.nlEckartse Bos N51 27.565 E5 30.950
Het Eckartse Bos is een natuurgebied in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Het heeft een oppervlakte van 80 ha. Het Eckartse of Koudenhovense Bos is gelegen tussen de Dommel en de Kleine Dommel. Direct ten noorden van het gebied vloeien deze twee beken samen.

Het gebied bestaat qua eigendom uit twee gedeelten: De Bogten, het noordelijke deel dat eigendom is van de familie Smits van Oyen. Lage Heide, het zuidelijke deel dat eigendom is van de gemeente Eindhoven.

Het gebied heeft een afwisselende begroeiing dankzij de aanwezigheid van duidelijke hoogteverschillen tot een meter of drie en de aanwezigheid van het Dommeldal. De Bogten bestaat vooral uit gemengd beuken-eikenbos, terwijl in de Lage Heide populierenaanplant, naaldbos en broekbos is te vinden.

Naar het oosten gaat het bos over in het Dommeldal met een verkaveling van weilandjes, omzoomd door houtsingels. Het meest zuidelijke deel bij de rand van de stad kent een kleinschalig afwisselend beeld met door bos of houtwallen omgeven weitjes.

GPSwalking.nlPaddestoelen N51 27.483 E5 30.666
Hoewel de plantengroei van dit gebied in het verleden rijker was dan tegenwoordig, zijn er tal van bijzondere soorten te vinden, waaronder gele dovenetel, kamperfoelie en langbladig ereprijs. Onder biologen is het Eckartse bos vooral bekend vanwege de rijkdom aan paddenstoelen. Het ruikt naar buiten; naar gevallen blad, naar Mmm, lekker fris. Overal in het bos staan paddenstoelen klein en groot: Zwavelkopjes, geweizwammetjes en nevelzwammen.

Helaas hebben we de mooie vliegenzwam, de rood met wit gestippelde, niet aangetroffen. Aanvankelijk dachten we de eikhaas, ook een paddenstoelen soort, te hebben gezien, maar... na een kort onderzoekje blijkt het de reuzenzwam te zijn. De fel oranje zwammetjes, die we onderweg tegenkwamen, waren bekerzwammetjes.

GPSwalking.nlWaterzuivering N51 27.531 E5 30.362
Waterzuivering is nodig om het oppervlaktewater schoon te houden en de kwaliteit van onze waterlopen te verzekeren. Ook huishoudelijk afvalwater moet gezuiverd worden voordat het wordt geloosd in het oppervlaktewater of in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Per bewoner verbruiken wij ongeveer 120 liter water per dag. Dit water is na gebruik in kleine of grote mate vervuild. Zonder voorafgaande zuivering kan het water niet in de natuur terug.

Waaruit bestaat de verontreiniging in huishoudelijk afvalwater ?

GPSwalking.nlVoedingsstoffen of nutriënten
Anorganische voedingsstoffen zijn bvb. nitraat en fosfaat. Stikstof komt voor in sommige organische verbindingen zoals in eiwitten en ureum. Nitraat komt vrij bij de afbraak van organische verbindingen. Ook een gedeelte van het opgenomen fosfaat wordt via de urine en ontlasting uitgescheiden.

Zuurstofbindende stoffen
Zuurstofbindende stoffen zijn Organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Via uitwerpselen, etensresten en schoonmaakproducten komen in het afvalwater terecht.

Zware metalen en organische microverontreinigingen

Schadelijke producten bevuilen het afvalwater met zware metalen en organische microverontreinigingen. Hun aandeel in het huishoudelijk afvalwater is eerder beperkt. Zie http://waterzuivering.org

GPSwalking.nlZuiveringsmethode N51 27.485 E5 30.261
Alle gezonde waterlopen hebben een zelfreinigend vermogen. In een zuiveringsinstallatie voor rioolwater wordt dit proces nagebootst. Micro-organismen zorgen in de natuur voor de afbraak van de aanwezige voedingsstoffen in het afvalwater. In de vorm van actief slib doen deze organismen hun werk in een rioolwaterzuiverings- installatie of R.W.Z.I.

De gangbare installaties behandelen in een tijdspanne van 24 uur hoeveelheden afvalwater die groter zijn dan dat van 2000 I.E. (Inwoners Equivalent). Een I.E. of Inwoners Equivalent is gelijk aan de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert.

Er wordt uitgegaan van 150 liter per dag, iets meer dus dan de hogervermelde hoeveelheid van 120 liter. In het gemiddelde van 150 liter zit ook het afvalwater van kleine bedrijven, ziekenhuizen, scholen, enz.

In een zuiveringsinstallatie ondergaat het afvalwater een mechanische zuivering gevolgd door een biologische zuivering, Mechanische voorzuivering, Biologische zuivering en Nabezinking

GPSwalking.nlDaarna is het biologisch zuiver maar nog geen drinkbaar water. Het kan gerust worden geloosd in de natuur, maar om het echt drinkbaar te maken is er nog verdere filtering en behandeling nodig.

Karpendonkse Plas N51 27.191 E5 30.066
De Karpendonkse Plas is een grote plas in het Eindhovense stadsdeel Tongelre.

De plas is aangelegd voor zandwinning ten behoeve van het Hoogspoor, een project dat in 1953 gereedgekomen is en ten doel had om de verkeersverbindingen van noord naar zuid te verbeteren.

Tegenwoordig is de plas, waarin zich een eilandje bevindt, gelegen in een parkachtige omgeving, deels bestaande uit naaldbos met onder meer Rhododendrons en Jeneverbessen. Op de plas zijn regelmatig veel watervogels te vinden.

GPSwalking.nlBij de plas is een beeldje van Antoinette Briët te vinden, en verderop is er nog een midgetgolfbaan en een restaurant, de Karpendonkse Hoeve, die in 2007 voor de dertigste keer op rij met een Michelin-ster werd bekroond.

Diverse evenementen, zoals het Concours Hippique en Eindhoven Ballooning, worden op de grasvelden bij de plas georganiseerd.

Tegenover de Karpendonkse plas bevindt zich de IJzeren Man, een oudere plas, uit 1910.

GPSwalking.nlTechnische Universiteit Eindhoven (TU/e) N51 26.962 E5 29.591
In 1956 werd een wet van kracht waardoor de oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) mogelijk werd.Op 19 september 1957 volgde een officiële opening door Koningin Juliana en ging het eerste cursusjaar van start. Op 1 september 1986 wordt door een wetswijziging de naam van de THE gewijzigd in Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Er werken 3.055 medewerkers (33% internationaal) en 2.044 als academische staf. Er zijn 11 driejarige bacheloropleidingen (BSc), 22 tweejarige masteropleidingen (MSc) en 11 tweejarige ontwerpersopleidingen (PDEng)

Op de Universiteit zitten 4.973 BSc-studenten (4% internationaal), 3.238 MSc-studenten (16% internationaal), 290 technologisch ontwerpers in opleiding (PDEng) en 1.210 promovendi (PhD)

Eindhoven heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het meest kennisintensieve gebied van de wereld en is met Brainport Eindhoven een van de sterkste trekkers voor de economie. Nu en in de toekomst.

GPSwalking.nlTwinning Center N51 26.992 E5 29.820
Op de universiteitscampus vinden we de universiteit, de hogeschool (Fontys) en studie gerelateerde bedrijven.

Twinning is een speciaal ontwikkelde incubator die huisvesting en diensten biedt aan technostarters met activiteiten gericht op technologisch innovatieve producten, processen of diensten. Alle voorzieningen en kennis op onder andere het gebied van informatica, wiskunde, werktuigbouwkunde, innovatie wetenschappen en electrical engineering zijn binnen handbereik.

Dit centrum is voorzien van zeer hoogwaardige ICT-voorzieningen, breedbandverbindingen en een hoogwaardige serverruimte. In Twinning zijn kleine en middelgrote bedrijven gevestigd met activiteiten gericht op technologisch innovatieve producten, processen of diensten.

Zie: http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/twinning-center-eindhoven

GPSwalking.nlFlux gebouw N51 26.851 E5 29.507
Gezamenlijk onderkomen TN en EE

De faculteiten Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE) hebben een gezamenlijk onderkomen gekregen in het nieuwe gebouw Flux. Die nieuwe huisvesting is gebouwd op de plaats van het voormalige gebouw N-laag. Gezamenlijk onderkomen TN en EE

De faculteiten Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE) hebben een gezamenlijk onderkomen gekregen in het nieuwe gebouw Flux. Die nieuwe huisvesting is gebouwd op de plaats van het voormalige gebouw N-laag.

GPSwalking.nlGemini gebouw N51 26.850 E5 29.389
Dit project omvat de renovatie van de gebouwen Gemini (voorheen W-hoog en W-laag) voor de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie.

Omdat dit project pas rond 2018 wordt gestart, zijn in 2010-2011 al wat verbeteringen aangebracht aan de gebouwen Inmiddels werden er al wat verbeteringen aangebracht aan de gebouwen om tegemoet te komen aan de meest dringende wensen.

 

 

GPSwalking.nlMetaForum N51 26.854 E5 29.249
Dit afgeronde project omvat de nieuwe centrale studievoorziening voor studenten, inclusief de universiteitsbibliotheek.

De oude W-hal werd getransformeerd van werkplaatshal tot gezichtsbepalend centrum van het complex. Bovenop de vernieuwde hal staat een apart gebouw voor de faculteit Wiskunde en Informatica.

Hoofdgebouw Atlas N51 26.870 E5 29.164
Met een score van 96,01 staat gebouw Atlas helemaal bovenaan de BREEAM-lijst van duurzaamste onderwijsgebouwen wereldwijd.

GPSwalking.nlHet CvB kreeg vandaag het bijbehorende certificaat, tijdens het Nationaal BREEAM-congres. BREEAM is ’s een van de twee wereldwijd dominante systemen om de duurzaamheid van gebouwen te meten.

Atlas is het resultaat van de dit jaar afgeronde renovatie van het voormalige Hoofdgebouw van de TU/e. Door de renovatie is de CO2-uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag gegaan, terwijl het aantal gebruikers meer dan verdubbelde. Deze daling komt onder meer door de zeer sterk isolerende glasgevel en doordat het gebouw geen gasaansluiting meer heeft. Warmte en koeling komt uit het campusbrede WKO-systeem (warmte-koude-opslag) van de TU/e.

GPSwalking.nlKennispoort N51 26.750 E5 28.926
Architect: Koen van Velsen. Het Kenniscentrum van de Technische Universiteit Eindhoven van zeven verdiepingen heeft een ovale vorm waaruit verschillende volumes zijn weggenomen. Architect Koen van Velsen benaderde Koninklijke Tichelaar Makkum met de vraag om voor de gevel een glazuur te ontwikkelen met de uitstraling van geanodiseerd aluminium.

Na ruim een jaar experimenteren werd een volstrekt nieuw glazuur ontwikkeld, onvergelijkbaar met bestaande glazuren. Tijdens het ontwikkelingstraject werd een tweede glazuur ontwikkeld met een uitstraling van het metaal nikkel. Door in het werk stenen met een ruw oppervlak te onderbreken met gladde stenen in dezelfde glazuur, is een effect ontstaan dat varieert per weertype of moment van de dag.

In de Kennispoort zetelt de Kamer van Koophandel Eindhoven.

GPSwalking.nlStation Eindhoven N51 26.586 E5 28.796
Station Eindhoven is het belangrijkste treinstation van Eindhoven. Het station ligt op een knooppunt van drie trajecten: Venlo – Eindhoven, Breda / 's-Hertogenbosch – Eindhoven, Eindhoven – Weert. Vroeger was er ook een lijn 18 van Eindhoven via Valkenswaard naar Hasselt (België). Deze spoorlijn is inmiddels opgebroken. In de stad zijn nog herinneringen aan deze lijn bewaard gebleven, zoals gebouwen en straatnamen.

Het dak boven de perrons wordt op zijn plaats gehouden door onderdelen van een baileybrug. Het station van Eindhoven werd geopend op 1 juli 1866. Het stond indertijd nog op Woensels grondgebied. Het station ligt in de wijk Fellenoord. Op circa 900 meter van het station bevindt zich het Philips Stadion, het stadion van PSV.

GPSwalking.nlVan het station was tot 2007 een schaalmodel te vinden in Madurodam. Dagelijks lopen 200.000 passanten door de tunnel onder het station. Dit zijn zowel trein- als busforensen, evenals verkeer tussen de binnenstad en de universiteit. Momenteel stappen er dagelijks zo'n 60.000 mensen in en uit een trein (exclusief overstappers), en daarnaast komen er nog eens 15.000 mensen (bijvoorbeeld busreizigers) in het station.

In 2020 zal het totaal aantal reizigers op het station naar verwachting gestegen zijn naar 100.000 per dag, exclusief overstappers. Daarmee is station Eindhoven het op vijf na drukste station van Nederland, en het drukste station buiten de Randstad.

GPSwalking.nlPhilips N51 26.508 E5 28.801
Voor het station staat een standbeeld van Anton Philips, die in Eindhoven het grote Philips concern oprichtte. Hij was de vader van Frits.

Het huidige stationsgebouw werd gebouwd in 1956, naar een ontwerp van architect Koen van der Gaast. Vaak wordt beweerd dat het gelijkenissen vertoont met een Philips radio uit die tijd.

Een gelijkende radio uit de jaren waarin het gebouw is ontworpen (1953-55) bestaat echter niet, noch van Philips, noch van andere firma's.

GPSwalking.nlDommelstraat N51 26.460 E5 28.848
16 restaurants. Het mooiste en gezelligste horecagebied van Eindhoven, een diversiteit aan restaurants, café's, bioscoop en een internationaal poppodium.

De Dommelstraat is een straat en uitgaansgebied in het centrum van Eindhoven. Deze straat sluit aan op het Stationsplein.

Halverwege de Dommelstraat staat, op de hoek met de Raiffeisenstraat, het rijksmonumentale bankgebouw van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, tegenwoordig beter bekend als de Rabobank. In dit pand, ontworpen door Jan Stuyt en gerealiseerd in 1909, is geheel uitgevoerd in Um 1800 stijl. De bakstenen gevels zijn rijk gedecoreerd, waarbij gebruik is gemaakt van classicistische elementen. Het pand heeft een horeca-bestemming.

De Effenaar gevestigd aan de Dommelstraat 2

Aan de Dommelstraat staat het poppodium Effenaar. Verder zijn er clubs, cafés, cocktailbars en restaurants te vinden.

GPSwalking.nlFietstunnel en John Cleese N51 26.593 E5 29.051
25 april 2016 epende John Cleese de Silly Walk in de fietstunnel in Eindhoven. De tunnel nabij het centraal station is door Studio Giftig voorzien van graffiti: de Silly Walks van het gezelschap waarvan Cleese deel uitmaakte begin jaren zeventig,

Monty Python. Graffiti-artiesten werkten de afgelopen maanden aan de afbeeldingen in het tunneltje dat de TU Eindhoven en poppodium ‘De Effenaar’ met elkaar verbindt. Bij de opening maakte Cleese het kunstwerk compleet door zijn handtekening op de muur te zetten.

Silly walks
De sketch uit Monty Python’s Flying Circus draait om een ambtenaar van een fictief Brits departement (Cleese) dat toezicht houdt op de ontwikkeling en subsidiëring van rare loopjes, de zogenaamde silly walks.

GPSwalking.nlDommel N51 26.850 E5 28.955
De Dommel was ooit een belangrijke rivier. In de Romeinse tijd werd er waarschijnlijk op gevaren. Vermoedelijk stroomde de rivier vroeger sneller en was ze dieper uitgesneden in het landschap.

Dit veranderde toen de mens ingreep en de oeverbossen kapte om daar hooilanden van te maken. Dit proces was omstreeks 1450 afgerond. Zand kreeg vrij spel en hier en daar werd de rivier daardoor afgesneden en vormden zich stroomversnellingen. Daardoor ging de rivier meanderen.

Ook overstromingen kwamen voor, mede door de bouw van watermolens, waartoe immers het water opgestuwd moest worden. Dit gaf aanleiding tot veel conflicten omtrent het maximaal toegestane waterpeil.

In 1863 werd Waterschap De Dommel opgericht, in het bijzonder om de wateroverlast te beperken. Naar Bron: Wikipedia.

GPSwalking.nlBiocomposiet brug N51 26.900 E5 28.992
's Werelds eerste volledig biocomposiet brug is in oktober 2016 geopend op de campus van de TU/e. Deze 14 meter lange 'biobrug' is gemaakt op basis van hennep en vlasvezels, en is het resultaat van een samenwerking tussen een groot aantal kennisinstellingen en bedrijven.

Studenten van o.a. TU/e, TU Delft en van ROC's uit de regio Eindhoven hebben de brug de afgelopen weken gebouwd. Vezels van hennep en vlas vormen de basis voor het brugmateriaal. Om het composiet te ontwikkelen werden de vezels om een kern van biologisch PLA-schuim (polymelkzuur) geplakt. Vervolgens is met behulp van een vacuüm een biohars in de vezelpakketten gezogen, wat na uitharden de zeer sterke brugligger opleverde.

Na installatie is een belastingproef succesvol verlopen.

GPSwalking.nlGedenkbomen Hondsheuvels N51 27.162 E5 29.642
Voorbij het sportpark Eef Kamerbeek en Woenselse Boys zien we gedenkpaaltjes bij enkele bomen staan. Op een prachtige locatie, gelegen aan de oevers van de Dommel in het gebied De Hondsheuvels in Woensel staan vele gedenkbomen van de Stichting Gedenkbomen.

De Gedenkboom wordt daarmee een aandenken voor een bijzonder familielid, een vriend of kennis of misschien wel voor een noemenswaardige gebeurtenis uit het verleden. De stichting is voortgekomen uit een initiatief van de Henri van Abbe Stichting, de Eindhovense "erfgoedwaakhond", die zich naast de bescherming van monumentale gebouwen en de zorg voor ruimtelijke kwaliteit ook onder andere met groen in onze stad bezig houdt. http://www.gedenkbomen.nl/

GPSwalking.nlEckart N51 27.536 E5 29.829
Oorspronkelijk was Eckart een eiland, dat begrensd werd door de Dommel en een voormalige bedding van deze rivier, de Dode Gracht geheten, vroeger Den Doyen Graeff genaamd. Dit eiland is gedurende langere tijd bewoond geweest. De oudste vondsten stammen uit de Federmessercultuur.

Verder werden enkele vuurstenen voorwerpen uit het mesolithicum en het neolithicum aangetroffen. Ook werden enkele scherven van urnen uit de urnenveldencultuur gevonden. Uit de ijzertijd en vooral uit de Romeinse tijd zijn tal van vondsten bekend en ook resten van nederzettingen werden aangetroffen.

In de Merovingische en Karolingische tijd waren de meeste boeren onvrij. Nadat de gerooide plekken in het bos weer dichtgegroeid waren, begonnen de ontginningen omstreeks het jaar 1000 weer met Hetsrode, waar een onvrije boer werkzaam was. Hetsrode werd in 1304 voor het eerst vermeld.

GPSwalking.nlDe Luytelaar werd in 1340 voor het eerst vermeld. Hier werkte een vrije boer. De Luytelaar werd in erfpacht gegeven door de heer van Helmond, het was een cijnsgoed. Van deze hoeve komt het geslacht Luytelaer, dat later nog hoge posten zou bezetten. Het werden lakenhandelaren waarvan sommigen zich in Verviers zouden vestigen.

Eckart was de derde hoeve in het gebied, die gesticht is tussen 1307 en 1312, in welk jaar deze hoeve voor het eerst vermeld is. Er werkte een halfvrije boer, maar de hoeve was bezit van voorname heren.

GPSwalking.nlSmits van Oyen N51 27.701 E5 30.016
Smits van Oyen is een geslacht waarvan leden een rol speelden in de industriële ontwikkeling van de stad Eindhoven in de 19e eeuw en waarvan sommige leden tot de Nederlandse adel behoren.  De oudst bekende stamvader van de familie is Dielis Dielen die in de 15de eeuw in Leende leefde.

Vanaf de 16e eeuw dragen zijn nazaten de naam Smits. In de 17e en 18e eeuw waren de familieleden molenaars te Mierlo en Dommelen. Daarnaast speelden zij als schepenen en burgemeesters een rol in het lokale bestuur. Aan het einde van de 18e eeuw richtte Johannes Theodorus Smits (1754-1827) een textielfabriek op (nabij de Stratumse Watermolen) en werd president-schepen van Eindhoven. Zijn nazaten waren fabrikanten en bestuurders.

GPSwalking.nlKasteel Eckart N51 27.931 E5 30.349
In 1896 kwam het kasteel leeg te staan, omdat de erfgenamen liever in België woonden. In 1899 werd het gekocht door een familielid, namelijk Theodorus Gijsbertus Maria Smits van Oyen (1860-1919), die niet van adel was. Hij was een kleinzoon van Josephus Smits van Oyen die op Soeterbeek woonde, en zoon van Johannes Theodorus Smits van Oyen. Hij was getrouwd met Josephine Regout uit Maastricht. Zij lieten het kasteel opknappen en kregen drie kinderen.

Diverse leden van het fabrikantengeslacht Smits, waaronder Theodoor, deden grote moeite om tot de adelstand te worden verheven. Daartoe diende ook de verbouwing van Eckart, dat een paleisachtig aanzien moest krijgen. Deze verbouwing werd uitgevoerd door Eduard Cuypers en in 1907 opgeleverd. Tot de verbouwing behoorde ook het aanbrengen van stenen sfinxen op de trap, het inrichten van een Franse tuin, en het oprichten van een stalhuis met auto-remise voor de reisautomobiel.

GPSwalking.nlDe chauffeurswoning bestaat nog steeds, ze ligt aan de Nuenenseweg tegenover het landgoed en draagt de kleuren rood-geel die bij het geslacht Smits van Eckart hoorden.

In 1909 toen Jean-Marie stierf, wist Theodoor inderdaad tot de adelstand te worden toegelaten. Zijn vader liet hem het landgoed Oyen na, waardoor hij zich met de naam Smits van Oyen kon sieren.

In 1912 werd een prestigieuze oprijlaan naar het landhuis aangelegd, geflankeerd door twee stenen leeuwen, die elk een nieuwbakken familiewapen torsten.

Na Theodorus' dood in 1919 werd zijn zoon, Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen, de eigenaar van het landgoed. Hij studeerde rechten, werd burgemeester van Bennebroek en later van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

GPSwalking.nlHij trouwde in 1922 met Margaretha Maria Anna Michiels van Kessenich, die erg geliefd was bij de bevolking, maar in 1927 al stierf. Het echtpaar woonde op Soeterbeek en in 1937 werd Eckart verkocht.

Zie: http://dutchcastles.blogspot.nl

Sint-Jozefdal N51 27.852 E5 30.276
De familie Smits van Oyen ging op Soeterbeek wonen dat voor dat doel verbouwd werd. De Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout kochten het landgoed Eckart ten behoeve van de opvang van verstandelijk gehandicapten.

Daartoe moesten ingrijpende verbouwingen worden verricht. In 1938 kwamen de eerste bewoners vanuit Elshout over. Uiteindelijk stonden er zestig bedden op de zolder van het landhuis, waar brandgevaar en storende geluiden volop aanwezig waren.

GPSwalking.nlToen kwam echter de Bezetting, waarop men reageerde door weer een landbouwbedrijf te beginnen. Dit diende tevens als onderkomen voor talrijke onderduikers. Men moest zorgen dat de broeders niet in Duitsland te werk werden gesteld, en ook de verstandelijk gehandicapten liepen uiteindelijk groot gevaar door de nazi-ideologie. Doch op 18 september 1944 werd Eindhoven, en ook Eckart, bevrijd.

In 1949 brak brand uit in de kasteelhoeve, want ratten hadden kortsluiting veroorzaakt. In hetzelfde jaar zocht de congregatie aansluiting bij de Broeders van Liefde. Het beleid werd daarmee strenger, de bewoners werden meer geacht om werkzaamheden te verrichten, en bedrijven als Philips leverden opdrachten.

GPSwalking.nlDe boerderij werd ingericht als paviljoen, en ook de kapel kwam erin. In 1958 werden nog twee nieuwe paviljoens gebouwd. In elk paviljoen kwamen 80 bewoners, die oorspronkelijk in het kasteel verbleven.

In 1960 werd een nieuwe keuken gebouwd en in 1962 het hoofdgebouw. Men wilde doorgroeien naar een capaciteit van 1000 bewoners. Ondertussen werd het platteland van Eckart opgeslokt door de nieuwbouwwijk Oude Gracht.

In 1980 werden de paviljoens omgebouwd tot wooneenheden, ieder voor vier bewoners. Ook in 1980 namen de broeders afscheid en werd het instituut voortgezet onder de naam Eckartdal. Deze instelling fuseerde in 2000 met enkele andere zorginstellingen (de stichting Dommelstroom) tot de stichting Meare.

GPSwalking.nlVanaf 1 januari 2008 is Meare, via een fusie met zorginstelling De Plaatse, opgegaan in Lunet Zorg, dat 2000 werknemers heeft en 2100 mensen verzorgt.

Zo gaan we deze wandeling afsluiten en lopen over de Smits van Ooyen brug even langs de drukke Sterrenlaan en dan door het mooie open veld terug naar de parkeerplaats.

Deze wandeling kan ook gemaakt worden vanuit het NS station met halverwege als pauzeplaats de Watermolen.

We wensen je veel wandelplezier.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN N51 27.649 E5 31.677

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Opwettense watermolen N51 27.576 E5 31.773
 • Kleine Dommel N51 27.527 E5 31.727
 • Hoogspanning N51 27.519 E5 31.415
 • 380kV N51 27.506 E5 31.471
 • Eckartse Bos N51 27.565 E5 30.950
 • Paddestoelen N51 27.483 E5 30.666
 • Waterzuivering N51 27.531 E5 30.362
 • Zuiveringsmethode N51 27.485 E5 30.261
 • Karpendonkse Plas N51 27.191 E5 30.066
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) N51 26.962 E5 29.591
 • Twinning Center N51 26.992 E5 29.820
 • Flux gebouw N51 26.851 E5 29.507
 • Gemini gebouw N51 26.850 E5 29.389
 • MetaForum N51 26.854 E5 29.249
 • Hoofdgebouw Atlas N51 26.870 E5 29.164
 • Kennispoort N51 26.750 E5 28.926
 • Station Eindhoven N51 26.586 E5 28.796
 • Philips N51 26.508 E5 28.801
 • Dommelstraat N51 26.460 E5 28.848
 • Fietstunnel en John Cleese  N51 26.593 E5 29.051
 • Dommel N51 26.850 E5 28.955
 • Biocomposiet brug N51 26.900 E5 28.992
 • Gedenkbomen Hondsheuvels N51 27.162 E5 29.642
 • Eckart N51 27.536 E5 29.829
 • Smits van Oyen N51 27.701 E5 30.016
 • Kasteel Eckart N51 27.931 E5 30.349
 • Sint-Jozefdal N51 27.852 E5 30.276
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.