Stadswandeling Utrecht

Korte beschrijving

Utrecht een grote stad met een klein historisch centrum. Er is veel veranderd door de eeuwen heen. Het belangrijkste centrum van het christelijke Nederland is door de protestanten flink gewijzigd. Was ooit de aartsbisschop de grote volger van de Paus, nu zijn vele kerken theater geworden. De grote Domtoren, eens zo machtig, staat los van de kerk en is meer een toeristische attractie dan een kerkelijk heiligdom. Veel van de voormalige rijkdom zien we in het Catharijneconvent, een waardevol museum.

De stad wordt doorkruist door enkele grachten, die ooit als verlengde van de Rijn een belangrijke betekenis hebben gehad in de ontwikkeling en opbouw van dit centrum. De vele hekjes en brugleuningen dienen vooral om de fietsen aan te ketenen. Vele fietsen wijzen op studenten. Inderdaad komen we door het hele centrum heen verwijzingen tegen naar de universiteiten en hogeschool van Utrecht.

Nog steeds zien we dat handel en wandel hier bloeit. Vooral in het moderne Hoog-Catharijne wordt dat duidelijk. Deze moderne shopping mall leidt ons naar het nieuwe Station. Groter dan ooit als het centrum van spoorwegen in Nederland.

Jazeker, Utrecht heeft nog veel te bieden. Utrecht, een museum een toren en veel terrasjes. De wandeling moet niet te lang worden……


Kenmerken
Startpunt: Utrecht: NS Station
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.088888 E5.110634
Afstanden: 8 km
Type: Cultuur, Stad
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 13-01-2017

Route informatie

Een GPS stadswandeling van 8 km.
De paden op deze wandeling zijn geheel verhard.
Onderweg is alom een horecagelegenheid.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N52 05.333 E5 06.638
Parkeren blijkt moeilijk en kostbaar in Utrecht. Het wordt ons aangeraden om met de trein te gaan. Dat doen we.

We komen aan op het NS Station van Utrecht. Het grootste station van Nederland. Vandaaruit gaan we de stad in rechtstreeks richting Centrum.

Door Hoog Catharijne komen we bij Tivoli Vredenburg.

Centraal Station Utrecht N52 05.393 E5 06.622
Dit station is het centrum van de NS. Alle spoorwegverbindingen kruisen elkaar heier en wisselen passagiers uit over 22 perrons. Een drukte van belang. Goed georganiseerd.

GPSwalking.nlHet aantal reizigers en passanten op Utrecht Centraal groeit. Het station is ooit gebouwd voor circa 35 miljoen reizigers per jaar, maar op dit moment maken jaarlijks zo’n 88 miljoen mensen gebruik van het station. Dit aantal neemt in de toekomst alleen nog maar toe, naar verwachting tot zo’n 100 miljoen reizigers in 2030.

Daarom bouwde ProRail een nieuwe Stationshal. De moderne golvende overkapping is majestueus groot, open, licht en modern. Nogmaals: goed geregeld. Gaandeweg gaat het station naadloos over in een winkelcentrum van betekenis Hoog-Catharijne.

GPSwalking.nlHoog Catharijne N52 05.444 E5 06.748
Westelijk van het centrum en oostelijk van het NS station ligt het aangebouwde winkel- en kantorencomplex Hoog Catharijne, dat sinds het bestaat omstreden is geweest, zowel om zijn architectuur alsook de verloedering die optrad, waardoor het een vrijplaats voor druggebruikers werd.

Sinds begin 2000 is er echter veel tijd en geld besteed om dit leefklimaat te verbeteren. In 2006 heeft men hiervoor een Nederlandse en Europese prijs gewonnen. In 2008 is er begonnen met een grootscheepse opknapbeurt van het gehele stationsgebied. Zo zal de singel rondom Utrecht worden hersteld en wordt Vredenburg ingrijpend verbouwd. Ook zal er op het Smakkelaarsveld een kleine haven ontstaan die de singel weer in verbinding brengt met de Leidse Rijn.  Een zeer geslaagd project.

GPSwalking.nlUtrecht N52 05.499 E5 06.891
Utrecht de vierde stad van Nederland naar inwonertal. De agglomeratie omvat 493.667 inwoners. De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum - vooral in de dienstensector - van zowel de Randstad als Nederland.

Utrecht was een van de eerste steden in het huidige Nederland met stadsrechten en heeft een lange geschiedenis en een belangrijk historisch centrum. Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de werven en de Dom van Utrecht (met de 112 meter hoge Domtoren) waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent.

GPSwalking.nlDe stad was in het jaar 1808 kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk Holland, zoals Nederland destijds heette.

Centrum van Nederland N52 05.527 E5 06.896
De stad huisvest drie universiteiten waarvan de grootste de Universiteit Utrecht is. Deze universiteit is de op een na grootste van Nederland. Er zijn ook drie omvangrijke hogescholen, het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, de Rabobank Nederland en de Jaarbeurs Utrecht gevestigd.

Utrecht is de zetel van de rooms-katholieke aartsbisschop van Nederland en van de aartsbisschop van de Nederlandse kerkprovincie van de Oudkatholieke Kerk.

Tevens zijn de Protestantse Kerk in Nederland en de kantoren van dit kerkgenootschap in Utrecht gevestigd.

GPSwalking.nlTivoliVredenburg N52 05.545 E5 06.800
Het Muziekcentrum Vredenburg was een muziektheater in de binnenstad van Utrecht. Het is in 2014 opgegaan in TivoliVredenburg in het kader van een fusie met Tivoli Oudegracht, waarbij een deel van het oude pand is afgebroken en een nieuw muziekcentrum is gebouwd.

Het muziekcentrum werd vernoemd naar de 16e-eeuwse dwangburcht Vredenburg die hier stond. Het complex, een spraakmakend ontwerp van Herman Hertzberger, werd geopend op 26 januari 1979. Het is niet het eerste gebouw waar muziek klonk op het Vredenburg plein. Tussen 1796 en 1941 stonden hier al schouwburgen.

Het complex had oorspronkelijk twee zalen, de karakteristieke achthoekige Grote Zaal met 1700 zitplaatsen en de Kleine Zaal met 300 zitplaatsen. De Kleine Zaal is in 2008 afgebroken.

GPSwalking.nlHet centrum was van 2007-2014 wegens verbouwing gesloten. Ter vervanging werden concerten gegeven in 'Vredenburg Leidsche Rijn' en 'Vredenburg Leeuwenbergh'.

Tussen 2007 en 2014 is het muziekcentrum verbouwd onder de werknaam "Muziekpaleis". Van het oorspronkelijke complex is alleen de Grote Zaal met enkele omliggende publieksruimtes behouden. Ook de aanvullende nieuwbouw is door de oorspronkelijke architect Herman Hertzberger gecoördineerd.

Zijn bureau Architectuurstudio HH ontwierp een nieuwe kamermuziekzaal "Hertz" met 530 zitplaatsen; andere zalen werden ontworpen door collega-bureaus. Jo Coenen ontwierp popzaal "Ronda" (capaciteit 2000), Thijs Asselbergs jazz-zaal "Cloud Nine" (capaciteit 400), en NL Architects cross-overzaal "Pandora" (capaciteit 700) verricht.

In TivoliVredenburg gaan popcentrum Tivoli en het oude Vredenburg op in één nieuwe organisatie. Het eerste complete concertseizoen dat er wordt geprogrammeerd, was het seizoen 2014-2015.

GPSwalking.nlGeschiedenis Utrecht N52 05.588 E5 06.945
De naam Utrecht is afkomstig van het Latijnse Traiectum en duidt op een plaats waar in de Romeinse tijd de rivier de Rijn doorwaadbaar was. De 'U' komt van het Oudnederlandse woord uut, dat 'benedenstrooms' betekent - Utrecht moet dus begrepen worden als 'uit-Trecht'. Vanwege de Domtoren wordt de stad ook wel Domstad genoemd.

Een inwoner van Utrecht laat zich liever Utrechter dan Utrechtenaar noemen. Dit als gevolg van de zogeheten Utrechtse homoseksuelenaffaire: achter de Dom was er in de achttiende eeuw een geheime ontmoetingsplaats van homoseksuelen (voor wie tussen de kerk en de toren ook een gedenksteen ligt). Toen dit aan het licht kwam en de slachtoffers ter dood veroordeeld werden, werd Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksueel.

GPSwalking.nlOntstaan Utrecht N52 05.578 E5 07.005
Op en rond het huidige Domplein is de plaats waar de Romeinen rond 50 n.Chr. de basis voor de stad Utrecht hebben gelegd. Aan de oever van de Rijn bouwden ze het castellum Traiectum van hout en aarde. Dit fort was onderdeel van de verdedigingsgordel langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes. Tussen 50 en 270 n.Chr. werd het castellum vier maal herbouwd. Na het vertrek van de Romeinen streden de Friezen en de Franken lange tijd om de vesting. De overgebleven ommuring leefde voort als de burcht Trecht.

GPSwalking.nlIn 690 stichtte de Angelsaksische missionaris en bisschop Willibrord binnen de grotendeels verlaten grenspost Utrecht een geestelijk centrum met twee kerken, waar later nog een derde aan werd toegevoegd. Hieruit ontwikkelde zich het complex van de aan Sint-Maarten gewijde Domkerk, de Sint-Salvatorkerk en de tussengelegen Heilig-Kruiskapel.

Vanaf de achtste eeuw, met een onderbreking vanwege Vikingen, zetelde een bisschop in Utrecht, dat daardoor het religieuze centrum van de Noordelijke Nederlanden was.

Vanaf de tiende eeuw kreeg de bisschop steeds meer wereldlijke macht. Hij werd toen de belangrijkste vorst in de Noordelijke Nederlanden, die heerste over het Sticht.

GPSwalking.nlIn de directe omgeving van de burcht ontstond de bloeiende handelswijk Stathe waar kooplieden en ambachtslieden zich vestigden. In de elfde eeuw werd het kerkelijk centrum uitgebreid met drie nieuwe kapittelkerken en een abdij, die samen het Utrechtse kerkenkruis vormden. Diezelfde eeuw voegden de bisschop en de keizer hun paleizen toe aan de burcht.

Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten bevestigd door keizer Hendrik V. De bisschop verloor hierdoor veel invloed op de stad ten gunste van de kersverse stedelingen. Deze mochten de stad nu omwallen, en nog in 1122 begon tevens de aanleg van het stuk Oudegracht tussen Ledig Erf en Gaardbrug.

De groei van de bevolking blijkt onder meer uit het feit dat er drie nieuwe parochies werden afgesplitst van de oudste parochie, die van de Buurkerk. Het bestuur van de stad bestond aanvankelijk uit schout en schepenen, maar al in 1196 werd een Raad gevormd, die tot de oudste ten noorden van de Alpen behoort.

GPSwalking.nlVoormalige Hoofdpostkantoor N52 05.579 E5 07.067
Het voormalige Hoofdpostkantoor is een ontwerp van de architect J. Crouwel jr. in de stijl van de Amsterdamse school en werd in 1924 opgeleverd. De hal van het gebouw is indrukwekkend door de hoge paraboolvormige bogen.

In de hal hangt een zestal beelden van arduin. Vijf van deze mensfiguren stellen de verschillende werelddelen voor en ze worden vergezeld van een bijbehorend dier, een zesde beeld gaat over de handel en welvaart. De beelden en ornamenten zijn van de hand van Hendrik van den Eijnde.

Ook de twee leeuwen aan de buitenzijde voor de ingang zijn van zijn hand. Deze zijn later geplaatst en maakten in eerste instantie geen deel uit van het ontwerp, maar werden op verzoek van de bevolking van Utrecht gemaakt. De grote klok in de hal is gemaakt door De Porceleyne Fles. Het glas-in-loodwerk boven de ingang is van de hand van Richard Roland Holst en stelt voor de "Nederlandse Maagd in de tuin der provinciën".

In de jaren zeventig is het gebouw gerenoveerd onder leiding van René van Raalte. In 2008 werd bekend dat Fortis Vastgoed het gebouw van KPN zal overnemen.

GPSwalking.nlOp 28 oktober 2011 is het als allerlaatste zelfstandige postkantoor van Nederland gesloten. De hoofdingang is aan de andere zijn op de Neude, bekend van het Nederlandse Monopolyspel.

Welvarend Utrecht N52 05.511 E5 07.008
Vanaf de twaalfde eeuw werd de macht van naburige vorsten groter, terwijl die van de Utrechtse bisschop afnam. Gedurende de hele Middeleeuwen hebben vooral Holland en Gelre geprobeerd delen van het Sticht in te lijven. Binnen de stad ontstonden twee overheersende partijen, waarvan de een pro-Holland was en de ander pro-Gelre. Eeuwenlang hebben deze partijen elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Herhaaldelijk kan gerust gesproken worden van burgeroorlog binnen de stadsmuren.

GPSwalking.nlOndanks deze strijd en ondanks de toenemende concurrentie van de Hollandse steden vanaf de dertiende eeuw, bleef Utrecht de grootste en welvarendste stad en het belangrijkste culturele centrum in de Noordelijke Nederlanden. De welgestelden bouwden grote stenen huizen langs de Oudegracht, vooral nadat rond het midden van de dertiende eeuw het gebruik van baksteen algemeen werd.

Langs de gracht zelf ontstonden de karakteristieke werven en werfkelders. Talrijke kloosters vestigden zich in de stad. In onder meer 1253 vond in Utrecht een grote stadsbrand plaats. De huidige gotische Domkerk werd vervolgens vanaf 1254 gebouwd naar voorbeeld van de grote Franse kathedralen.

GPSwalking.nlIn 1304 deden de gilden een succesvolle greep naar de macht, en zij zouden tot 1528 een grote rol in het stadsbestuur blijven spelen. Met het graven van de Nieuwegracht eind veertiende eeuw was het stratenpatroon binnen de stad grotendeels voltooid en het stadsgebied raakte grotendeels volgebouwd.

Opvallend is het grote aantal gasthuizen (opvanghuizen voor behoeftigen) dat in deze eeuw ontstond. Het grootste prestigeproject van de veertiende eeuw was echter de bouw van de kolossale Domtoren, een van de grootste torens die tot dan toe waren gebouwd.

GPSwalking.nlDe dreiging van de buurstaten van het Sticht bleef groot, en bewoners van het Nedersticht dwongen de bisschop in 1375 de Stichtse Landbrief uit te vaardigen, waardoor zij als Staten van het Nedersticht controle konden uitoefenen op de wijze waarop politiek bedreven werd.

De Staten bestonden uit vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de adel en de steden. Utrecht nam door zijn dominante positie een overheersende positie in de Statenvergaderingen in. Door verdere groei was Utrecht tot halverwege de 16e eeuw de grootste stad van de noordelijke Nederlanden.

GPSwalking.nlOudegracht N52 05.500 E5 07.055
De Oudegracht is de bekendste gracht in Utrecht. De ongeveer twee kilometer lange gracht is te beschouwen als het verbindingsstuk tussen de Kromme Rijn en de Vecht en doorsnijdt de gehele binnenstad van zuid naar noord. Eeuwenlang is zij de hoofdader van de stad geweest. Het systeem van werven en werfkelders van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht is op deze schaal uniek in de wereld.

In de Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen lag Utrecht bij de plek waar de Vecht zich afsplitste van toenmalige hoofdtak van de Rijn, de huidige Kromme Rijn en Oude Rijn. Deze rivieren werden steeds slechter bevaarbaar en werden daarom geleidelijk vervangen door een stelsel van kanalen waarvan de huidige Oudegracht een onderdeel is.

GPSwalking.nlWaarschijnlijk volgt het gedeelte van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en de Bakkerbrug de loop van de oude Rijntak. Het gedeelte tussen de Gaardbrug en de Stadhuisbrug werd mogelijk al vroeg gegraven als deel van de omgrachting van het voormalig Utrechtse castellum, dat in de middeleeuwen was omgevormd tot de bisschoppelijke burcht. De eerste brug over de Oudegracht was de Maartensbrug, die toen nog de Borchbrug heette. Deze brug vormde de enige toegang tot de burcht en verbond die met aan de westzijde ervan gelegen handelswijk Stathe.

Bij het graven van de grachten werd de afgegraven grond gebruikt om de oevers op te hogen. Op deze manier werd het overstromingsgevaar verkleind. Op de hoge oevers kwam een weg te liggen met daarachter de huizen van kooplieden. Aanvankelijk liepen de oevers schuin af naar het water, maar al in de tweede helft van de twaalfde eeuw kwam men op het idee om tunnels te graven vanaf de aanlegplaatsen aan het water naar de kelders onder de huizen op de oevers. Onder aan het water liggen vooral ’s zomers drukbezochte terrasjes. Dat biedt de mogelijkheid om een in zo’n oude werf naar binnen te gaan. Heel bijzonder.

GPSwalking.nlWinkel van Sinkel N52 05.516 E5 07.120
Vanaf 1837 werd de Winkel van Sinkel ter hoogte van de stadskraan gebouwd. Vier zware gietijzeren zuilen in de vorm van kariatiden (vrouwenbeelden) dienden in de façade van dit pand te komen. Deze beelden waren in Engeland gegoten en werden per schip aangevoerd naar de stadskraan om gelost te kunnen worden.

Op 9 september 1837 brak echter bij het takelen van een van die beelden het bovenste gedeelte van de stadskraan af en viel met beeld en al in het water. De stadskraan was hierdoor zo beschadigd dat besloten werd hem af te breken.

GPSwalking.nlOntstaan Winkel van Sinkel          
De Winkel van Sinkel in Utrecht is van oorsprong een Nederlandse winkel, gebouwd tussen 1837 en 1839 en gevestigd op Oudegracht 158. Het bedrijf Winkel van Sinkel begon als een stoffenzaak in Amsterdam, waaruit na uitbreiding het eerste warenhuis ontstond.

Winkel van Sinkel is een algemene term geworden voor winkels waar van alles te koop is. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er opvallend veel Duitse stoffenhandelaren die hun heil in Nederland zochten. Handelslieden als Clemens en August Brenninkmeyer (C&A), Cloppenburg (P&C) en Kreymborg kwamen vanuit Oldenburg of Westfalen naar Nederland, waar zij als eenvoudige marskramers begonnen en later gerenommeerde bedrijven vestigden.

Op 22 april 1822 begon Anton Sinkel, die in 1785 geboren werd in het Duitse Cloppenburg.

Op 6 mei 1839 werd de Winkel van Sinkel geopend. Hoewel het in de eerste plaats een manufacturenzaak was zonder zelfbediening, wordt de winkel wel gezien als het eerste warenhuis van Nederland en er was dan ook van alles te koop. Sinkel heeft als reclame-uiting toen het welbekende versje bedacht:

In de Winkel van Sinkel
Is alles te koop.
Daar kan men krijgen:
Mandjes met vijgen,
Doosjes pommade,
Flesjes orgeade,
Hoeden en petten
En damescorsetten
Drop om te snoepen
En pillen om te poepen

Na het overlijden van Sinkel in Amsterdam op 22 januari 1848 nam een medewerker, Anton Povel, de zaak over. De firma Sinkel hield in 1912 op te bestaan.

GPSwalking.nlKiriatiden N52 05.507 E5 07.120
Kariatiden zijn vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren of pilasters. Ze werden in de oudheid gebruikt in de Egyptische en Griekse architectuur.

De kariatiden van het Erechtheion zijn verreweg het bekendst. Dit zijn zes gebeeldhouwde vrouwelijke figuren die als zuilen worden gebruikt. Zij zijn opgebouwd volgens de contraposthouding.

Wanneer mannelijke beelden in deze functie worden gebruikt, worden ze atlanten genoemd.

GPSwalking.nlContrapost N52 05.501 E5 07.129
Is een term uit de beeldende kunst voor een bepaalde houding. Het rechterbeen draagt het volle gewicht, het linkerbeen is ontspannen. De scheve houding die ontstaat — de rechterheup is hoger dan de linker — wordt in evenwicht gebracht door de schouders en armen - de linkerschouder is hoger dan de rechter.

De ontspanning van het linkerbeen keert terug in de rechterarm. Daartegenover staan een gespannen rechterbeen en linkerarm. Het resultaat is een levendige figuur, die in beweging lijkt te zijn.

Het been dat het gewicht draagt wordt het standbeen genoemd, het andere been het speelbeen. De houding van de contrapposto heeft iets weg van een vage s-vorm waarbij het bekken licht kantelt.

Bij het poseren is het aannemen van een contraposthouding ontspannen. De houding kan lang worden volgehouden. Deze houding is ook bekend onder mannequins, die van standbeen veranderen van contrapost naar contracontrapost, van rechterbeen op linkerstandbeen.

GPSwalking.nlStadskraan N52 05.508 E5 07.140
De grote stadskraan verrees in 1402 op de hoek van de Ganzenmarkt met de Oudegracht. Met behulp van kraankinderen in een tredrad, katrollen en een draaibare kraankap konden zware goederen, met name wijntonnen, ermee in en uit schepen worden getakeld. Deze konden bij het uitladen via de werf (kade) naar de werfkelders worden gebracht.

Op deze locatie lag tevens een overkluisd wed, een schuin oplopend talud vanaf de werf naar de bovenliggende straat, om goederen met paarden en karren verder de stad in te kunnen vervoeren. Ter hoogte van de stadskraan was tevens de waag gelegen.

GPSwalking.nlStadhuis N52 05.517 E5 07.168
In 1343 moesten de schepenen van de stad Utrecht, die tot die tijd in de handelswijk Stathe aan het Buurkerkhof waren gevestigd, verhuizen omdat hun vergaderruimte plaats moest maken voor de uitbreiding van de Buurkerk. Zij namen hun intrek in het pand Hasenberg aan de Oudegracht op de hoek van het Oudkerkhof, op de plek van het huidige stadhuis.

In 1826 moesten de huizen Lichtenberg en Hasenberg wijken voor een nieuw gebouw naar ontwerp van stadsarchitect Johannes van Embden, dat in 1830 betrokken kon worden.

GPSwalking.nlHet uiterlijk werd bepaald door de zware gevel van Bentheimer zandsteen, opgetrokken in neoclassicistische stijl, met een iets uitstekend tempelfront van vier dorische zuilen op postamenten.

Het fronton van de voorgevel werd pas in 1957 gevuld met een beeldengroep van Pieter d'Hont die de functies van het gemeentebestuur symboliseert: Gerechtigheid, Waakzaamheid, Gezag, Beleid en Geloof.

De Spaanse architect Enric Miralles (1955-2000) kreeg in 1997 de opdracht voor een ingrijpende renovatie van het hele stadhuiscomplex, die in 2000 afgerond werd.

GPSwalking.nlHierbij werd onder meer het gebouw van Burgerzaken grotendeels afgebroken (de dienst Burgerzaken verhuisde naar een nieuw gebouw op het voormalige AZU-terrein), terwijl van het neoclassicistische pand niet veel meer dan de buitenmuren en de ontvangsthal overbleven.

Miralles voegde aan de achterzijde van het complex nieuwe delen toe in deconstructivistische stijl.

De bezoekersingang van het stadhuis werd verplaatst naar de Korte Minrebroederstraat.

GPSwalking.nlPaard N52 05.496 E5 07.151
Eerssst dit: Je zit op een paard. Maar…. Vóór je zit de Brandweer. Achter je een politieauto en rechts van je een helikopter. Wanneer kun je het beste afstappen?

Kunstenaar: Pieter d'Hont 1986. Aan het boveneind van een lange, ronde paal bevindt zich een beeld van een meisje dat met in de lucht uitgestrekte armen op de rug van een paard in galop zit.

Het paard heeft de houding van een draaimolenpaard.

Precies; Als de draaimolen stil staat.

GPSwalking.nlDoor het tunneltje gaan we naar het plein voor het gemoderniseerde stadhuis. Door de Minrebroederstraat of de Annastraat verlaten wen het plein en passeren we het Schiller theater en verderop de Willibrorduskerk, waar muziekvoorstellingen worden gegeven. Zeker rond deze kerstdagen.

Naar links komen we uit op het St.Jansplein met enkele interessante bezienswaardigheden.

Willibrordus N52 05.582 E5 07.310
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd - geboren in Northumbria, omstreeks 658 – overleden in Echternach, 7 november 739 - was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel der Lage Landen".

GPSwalking.nlWillibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven.

In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltisch-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus.

Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd.

Volgens de latere schrijver Alcuinus was Willibrord vervuld van de geest van "peregrinatio", de mystieke wens om het aardse thuis te verruilen voor de bekering van heidense volken en reisde Willibrord in 690 met elf of twaalf gezellen, onder wie Werenfried van Elst, via het huidige Katwijk naar Friesland om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met zijn kersteningsmissie van de Friezen, die zich soms tegen de kerstening hadden verzet.

GPSwalking.nlNa twee moeilijke reizen naar Rome werd hij in 695 door paus Sergius I tot aartsbisschop der Friezen gewijd, waarbij een oud Romeins fort in de Utrechtse binnenstad zijn zetel werd. Bij zijn wijding kreeg Willibrord van de paus de voornaam Clemens toegekend.

Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en Luxemburg toe. Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach.

In de reliekenschat van de Dom van Utrecht bevonden zich in 1525 relieken van bisschop Willibrord, bestaande uit fragmenten van zijn vlees, botten, kazuifel en schoeisel, bewaard in een met fijn linnen omwikkeld en met N gemerkt etui. Sinds 2002 vindt er weer een jaarlijkse processie in Utrecht plaats waarbij een reliekschrijn met enkele delen van het gebeente van Willibrord wordt rondgedragen door de stad.

GPSwalking.nlStaten van Utrecht N52 05.587 E5 07.236
De Staten van Utrecht waren een in de late middeleeuwen in het Nedersticht ontstane organisatie. Hierin zetelden bepaalde lokale geestelijken, edelen en invloedrijke burgers uit diverse steden en het tussenliggende platteland. Deze drie standen hadden hun vergaderplaats in de stad Utrecht waar zij medezeggenschap hadden inzake belastingen, oorlog, bestuur, benoemingen en rechtspraak in het Nedersticht.

Gaandeweg werden de Staten van Utrecht vervolgens een bestuursorgaan binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Staten van Utrecht met haar interne partijen konden via een afvaardiging in de Staten-Generaal meebeslissen over diverse politieke zaken.

In de Franse tijd kwam het wederom tot bestuurshervormingen.

De Staten van Utrecht werden uiteindelijk opgevolgd door de Provinciale Staten, die vandaag de dag in de provincie Utrecht als hoogste bestuursorgaan fungeren. De Statenkamer op het Janskerkhof 3 was tot omstreeks 1580 het Minderbroedersklooster, na de Reformatie de zetel van de Staten van Utrecht.

Nu de Faculteit Recht, Economie, Bestuur En Organisatie en links van dir gebouw de Hogeschool Voor de Kunsten Utrecht

Franciscus Cornelis Donders N52 05.584 E5 07.255
Dit Monument van prof.opthalmology F.C.Donders uit 1921 heeft vier traptreden die leiden naar een stenen monument dat in het midden wordt bekroond door een beeld van een op een stoel zittende man. Deze figuur stelt professor F.C. Donders voor. Op de muur van het monument beneden hem wordt in twee reliëfs gerefereerd aan zijn beroep, oogarts. In het linkerdeel is een groep blinden afgebeeld en in het rechterdeel een groep werkende mensen die 'het zien' symboliseren.

De Nederlandse hoogleraar geneeskunde en fysiologie Franciscus Cornelis Donders zit hoog op zijn leerstoel. Donders was hoogleraar oogheelkunde aan de universiteit van Utrecht. Door zijn onderzoekingen naar oogafwijkingen kreeg hij internationaal aanzien. Hij stichtte in Utrecht het Nederlands Gasthuis voor Ooglijders dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum (UMC) van de Universiteit Utrecht in de Uithof.

Verder zij gemeld dat tegenover dit monument op het Sint Jansplein een mooi beeld van Anne Frank staat.

GPSwalking.nlJanskerk N52 05.603 E5 07.315
Het oudste gedeelte van de Janskerk werd in de 11e eeuw gebouwd als één van de vijf kapittelkerken die samen het Utrechtse kerkenkruis vormden.

Kort na 1040 stichtte bisschop Bernold (1027-1054) de Janskerk als het noordelijke punt van het Utrechtse kerkenkruis. De kerk werd gewijd aan Johannes de Doper. Tot de eerste helft van de 16e eeuw had de Janskerk een volledig romaanse bouwstijl. Aanvankelijk waren er twee torens aan de westzijde, maar in de 14e eeuw raakte een van de torens in verval en stortte in.

In het begin van de 16e eeuw werd het romaanse koor vervangen door een gotisch koor. De rest van de kerk werd niet meer verbouwd en behield zijn romaanse stijl. Toen in 1580 de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst in Utrecht verboden werd, verloor de Janskerk zijn functie. Beelden en altaren werden verwijderd en het koor van de kerk werd ingericht als stadsbibliotheek en later als universiteitsbibliotheek. Tot 1821 bleef deze in de kerk gevestigd. In 1656 kwam de Janskerk in het bezit van de hervormde kerk.

GPSwalking.nlMede als gevolg van een tornado raakte de westzijde van de kerk in verval. Deze zijde werd in 1682, samen met de overgebleven toren gesloopt. Aan het begin van de 19e eeuw deed de kerk tijdelijk dienst als kazerne voor Russische en Pruisische soldaten. Ook was er een houtopslagplaats gevestigd. De kerk raakte steeds meer in verval.

In 1947 werd begonnen met de restauratie van het koor. Bij de tweede restauratie (1977-1981) werd een nieuwe daktoren geplaatst en werd het romaanse karakter van het schip benadrukt.

Tegenwoordig wordt de kerk vooral gebruikt voor koorconcerten en kerkelijke muziek zoals de Krönungsmesse van Mozart of de Mattheus Passion. Ook in de kerk achter de Dom, de Pieterskerk worden concerten gegeven, alsook in de reeds gepasseerde Willibrorduskerk bij het Schiller Theater.

GPSwalking.nlDomtoren van Utrecht N52 05.444 E5 07.279
De gotische kerk in het hart van Utrecht staat symbool voor de stad. De Dom werd in 1254 gebouwd en heeft sindsdien al vele restauraties en verbouwingen gehad. Met zijn ruim 112 meter hoogte heeft het de hoogste kerktoren van Nederland. Ook de binnenkant is opmerkelijk. Een mozaïekvloer uit de dertiende eeuw of muurschilderingen van 1430 zijn geen uitzonderingen. Wie van een spectaculair uitzicht wil genieten, moet zeker de toren beklimmen. Zie http://www.top10bezienswaardigheden.nl

Dom van Utrecht N52 05.447 E5 07.334
De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als de kathedraal van het rooms-katholieke bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.

GPSwalking.nlDe Domkerk was tot de kerkelijke herindeling in 1559 de enige kathedraal in de Noordelijke Nederlanden, een gebied dat grofweg samenvalt met het huidige Nederland en tot aan de ingebruikname van de Sint-Bavokathedraal in Haarlem in 1898 de enige als kathedraal gebouwde kerk in Nederland.

Van de kerk resteren tegenwoordig het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarvan de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen de Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan.

Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en de grote kapittelzaal (thans aula van de Universiteit Utrecht) waar in 1579 de Unie van Utrecht*werd ondertekend. De kleine kapittelzaal van het Domcomplex, die tegen de westkant van de kruisgang was gebouwd, werd begin twintigste eeuw afgebroken.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende schip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland.

GPSwalking.nlZij was tevens een van de vroegste voorbeelden van de gotiek in Nederland en als enige gebouw hier te lande staat zij qua stijl dicht bij de klassieke Franse gotiek. Aan de huidige Dom ging een kathedraal in romaanse stijl vooraf.

In de middeleeuwen was een kapittel van kanunniken aan de Domkerk verbonden dat een eigen immuniteit bezat, een grondstuk waarop de wereldlijke macht niets in te brengen had.

Behalve de kathedraal zelf stonden hier de woningen van de kanunniken en van 1040 tot 1253 ook het paleis Lofen van de keizer van het Heilige Roomse Rijk.

GPSwalking.nlDe immuniteit van de Dom grensde aan de zuidzijde aan de immuniteit van de Sint-Salvatorkerk of Oud-Munsterkerk met onder meer het paleis van de bisschop.

Tussen beide kerken, op het grondgebied van de Sint-Salvator, stond een derde kerkje ingeklemd, de Heilig Kruiskapel.

Verzetsmonument 1940-1945 N52 05.449 E5 07.317
Corinne Franzén-Heslenfeld  op het Domplein 1949. Op een hoge kalkstenen sokkel staat een meer dan levensgrote, staande vrouwenfiguur die met beide handen een fakkel links van haar hoofd draagt.

GPSwalking.nlRunensteen N52 05.433 E5 07.338
We zien een afgietsel van de runensteen, die door Koning Harad omstreeks 980 in Jelling op Jutland in Denemarken geplaatst is. Koning Harald gebood dit gedenkteken te maken ter nagedachtenis vn zijn vader Gorm en zijn moeder Thyre.

Harald was degene die geheel Denemarken aan zich onderwierp samen met Noorwegen. Het afgietsel staat hier sinds 1936 namens de Deense Vrienden van Nederland omdat Harald de Denen tot het Christendom bekeerde.

Sint Maarten N52 05.436 E5 07.322
In de vierde eeuw was Martinus bisschop van de stad Tours in Frankrijk. Hij maakte diepe indruk door zijn zorg voor de allerarmsten. Van meet af aan volgden velen hem na. Zij trokken zijn spoor door heel Europa. Ook in Utrecht.

Al sinds de 7e eeuw is Martinus schutspatroon van de stad. Bekend zijn de pelgrimstochten naar Santiago di Compostella in Portugal.

GPSwalking.nlJan van Nassau N52 05.425 E5 07.318
Johann Theodor Stracké maakte het monument van Jan van Nassau op het Domplein. Het werd in 1883 geplaatst. Op een hoge, rechthoekige sokkel staat een bronzen beeld van een man.

Hij staat voor een console waarop een vel papier ligt waar hij met zijn linker hand op rust, terwijl zijn rechter hand op zijn wapen ligt.

Het beeld stelt graaf Jan van Nassau voor. Zie http://utrecht.kunstwacht.nl/kunstwerken

GPSwalking.nlAcademiegebouw N52 05.415 E5 07.342
Het Academiegebouw in Utrecht is het hoofdgebouw van de Universiteit Utrecht en is gelegen in een hoek van het Domplein.

De universiteit van Utrecht was vanaf haar ontstaan gevestigd in enkele bijgebouwen van de Domkerk, met name in de kruisgang en de kapittelzaal.

Deze laatste zaal is verbonden met het Academiegebouw en doet tegenwoordig nog dienst als aula. Op 23 januari 1579 werd in deze zaal de Unie van Utrecht*  gesloten. Pas in de negentiende eeuw ontstond behoefte aan een representatief universiteitsgebouw aan het Domplein.

Het Academiegebouw heeft een nogal merkwaardige ontstaansgeschiedenis, die duidelijk de richtingenstrijd tussen de verschillende neostijlen aan het eind van de negentiende eeuw illustreert.

GPSwalking.nlOorspronkelijk was het gedacht als een geschenk aan de Universiteit ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan in 1886, maar door een slepend conflict, en het onverwacht overlijden van één van de architecten, Cornelis Vermeijs, kon de bouw pas in 1891 beginnen.

De Unie van Utrecht is een op 23 januari 1579 getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een latere grondwet.

GPSwalking.nlKruisgang N52 05.427 E5 07.351
Een kloostergang, kruisgang, pandgang, claustrum of ambulatorium is een onderdeel van de architectuur van een abdij, kapittelkerk of kathedraal.

Het is meestal een vierkant van overdekte gangen met arcades rondom een open binnenplaats, de kloosterhof of pandhof.

De kloostergang is het centrum van het klooster en geeft toegang tot de ruimten voor de kloosterlingen, zoals de kerk, het refectorium, de kapittelzaal en de slaapzaal (dormitorium).

GPSwalking.nlDe kloostergang wordt dus gebruikt als verbindingsgang, maar biedt de kloosterbewoners daarnaast beschutting tegen regen of warmte. Ook wordt de gang vaak gebruikt als plaats van meditatie; in sommige orden is men verplicht in de kruisgang te zwijgen. Kloostergangen werden soms ook gebruikt als begraafplaats.

Vaak bevindt zich in het midden van de pandhof een waterput of -bekken om regenwater op te vangen. De fontein met het bronzen beeldje van de veertiende-eeuwse domkanunnik Hugo Wstinc dateert uit 1913 en is van de hand van Jan Hendrik Brom.

GPSwalking.nlJan van den Doem N52 05.438 E5 07.349
Op een rechthoekige sokkel staat een staande mansfiguur die omhoog kijkt. In zijn linker hand houdt hij een schietlood en op zijn rechter schouder zit een vogel. Aan zijn voeten zit een bever. Zijn attribuut hoort bij een architect. De bever kan gezien worden als een bouwer in de natuur.

Het beeld stelt Jan van den Doem, een van de bouwers van de Domtoren, voor. Paul Grégoire is de kunstenaar.

Dichter François Villon N52 05.435 E5 07.379
Staande figuur met een cape om en beide handen op de heupen, in zijn rechterhand een (papier)rol. Het beeld stelt dichter François Villon voor.

In het begin van de jaren zestig voerde het Utrechtsch Studenten Corps op het Domplein een openluchtspel op over het leven van François Villon (circa 1431- circa 1465), de Middeleeuwse Franse dichter en vagebond, die aan de zelfkant van de samenleving stond.

GPSwalking.nlHet beeld dat Marius van Beek in opdracht van de studenten maakte is kennelijk geïnspireerd op het enige overgeleverde portret, dat in de oudste uitgave van zijn werken (1489) was afgebeeld.

Dit beeld is een schenking van de Vereniging Nederlandse baksteenindustrie ter ere van hun lustrum in 1961.

Groot Kapittelhuis van de Dom N52 05.427 E5 07.379
Gebouwd 1462/67 ter plaatse van een ouder en kleiner gebouw. Het werd gebruikt voor bijzonder bijeenkomsten, zoals de vergadering van de vijf kapittels waarin een nieuwe bisschop werd gekozen.

GPSwalking.nlTot 1528 ook de vergaderzaal van de Staten van Utrecht. Op 25 januari 1579 werd er de Unie van Utrecht gesloten. Vanf 1634 Groot Auditorium van de Illustere School (na 1636 Universiteit).

Claustraal Huis van een Kanunnik van de Dom N52 05.422 E5 07.388
De geestelijken (kanunniken) van de Dom bewoonden claustrale huizen. Dit waren grote vrijstaande huizen met tuinen.

Het torenvormige deel van dit claustrale huis stamt uit circa 1400. Omstreeks 1500 werd de gepleisterde vleugel eraan toegevoegd.

GPSwalking.nlDe traptoren aan de achterzijde dateert uit het midden van de 17e eeuw en verving een trap aan de binnenzijde. Van 1813 tot 1867 kwam het gebouw in gebruik van de Universiteit.

Tijdens een restauratie in 1894 zijn de kantelen op de toren gereconstrueerd.

Paushuize N52 05.422 E5 07.466
Paushuize, gebouwd aan het begin van de zestiende eeuw, is een belangrijk monumentaal pand in Utrecht. Paushuize heeft zijn naam te danken aan Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen. Adriaan was in die tijd nog geen paus; hij was verbonden aan het hof van keizer Karel V in Spanje en hoopte ooit terug te keren naar Utrecht.

GPSwalking.nlAdriaan werd echter in 1522 tot paus gekozen en stierf al een jaar later in Rome. Hij heeft zijn huis in Utrecht dus nooit bewoond. Het huis maakte oorspronkelijk deel uit van de immuniteit van Sint-Pieter. Ze was aan de rand van de immuniteit gebouwd, waarbij de westelijke muur langs Pausdam de grens was.

Het gebouw bestond aanvankelijk uit het rechthoekige bouwdeel op de hoek en twee traptorens, waarvan die aan de zijde van de Kromme Nieuwegracht bewaard is gebleven.

GPSwalking.nlIn 1807, kocht Lodewijk Napoleon het pand en verbleef er een aantal weken in voordat hij zijn paleis aan de Wittevrouwenstraat kon betrekken. Van 1815 tot 1954 werd het pand gebruikt als werkruimte en woonhuis voor de commissaris van de Koning(in). In 1830 volgde een grote verbouwing.

De spiegelzaal was onder meer bedoeld als vergaderzaal voor Provinciale Staten. Vanaf 1849 hebben de Staten echter elders vergaderd, vanaf 1916 in het achter Paushuize gelegen griffiegebouw.

Vanaf 1954 werd Paushuize alleen gebruikt als werkruimte en als kantoor voor een klein deel van de provinciale griffie. Tegenwoordig wordt Paushuize gebruikt als representatieve ruimte voor de commissaris van de Koning en het provinciebestuur.

Het achtergelegen voormalige griffiegebouw is sinds 1996 in gebruik bij de Universiteit van Utrecht. In 1985 bracht paus Johannes Paulus II een bezoek aan Paushuize.

GPSwalking.nlCatharijneconvent N52 05.265 E5 07.502
Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht. Het museum is gevestigd in het voormalige klooster het Catharijneconvent, dat vermoedelijk reeds in de 12de eeuw gewijd was aan Catharina van Alexandrië. Het kloostergebouw is tegen de Sint-Catharinakathedraal aangebouwd. Het museum komt voort uit verschillende collecties.

Museum Catharijneconvent heeft een uitgebreide collectie bijzondere (kunst)historische objecten vanaf de vroege Middeleeuwen tot de 21e eeuw. De vaste collectie geeft een beeld van de christelijke kunst- en cultuurgeschiedenis van Nederland en de invloed van die geschiedenis op onze samenleving.

De collectie omvat onder andere rijk geïllustreerde handschriften, boekbanden versierd met edelstenen, rijk bewerkte beelden, bijzondere schilderijen, altaarstukken, kerkelijke kleding en voorwerpen in goud en zilver.

Een van de topstukken uit de collectie is de vroeg-middeleeuwse Lebuinuskelk van rijk-bewerkt ivoor. De Hamer van Sint Maarten behoort ook tot de collectie.

GPSwalking.nlHamer van Sint-Maarten N52 05.258 E5 07.491
In het museum is de hamer te zien. De Hamer van Sint-Maarten is een prehistorische groen granieten kop van een strijdbijl uit circa 1000 v. Chr, die in de 13e eeuw werd gekerstend door het van een steel te voorzien met grotendeels een vatting van bewerkt zilver.

De "Hamer van Sint-Maarten" werd een reliek en maakte eeuwenlang deel uit van de Utrechtse Domschat, waarin het in een inventarislijst uit 1498 en 1571 "maleus beati Martini" werd genoemd. In de zilveren vatting van de bisschopshamer werd destijds een Latijnse inscriptie aangebracht met de tekst;

"Ydola vanurunt Martini cesa securi nemo deos credat qui sic fuerant ruicuri".

GPSwalking.nl"De afgodsbeelden storten neer, getroffen door de bijl van Sint-Maarten. Laat niemand geloven dat zij goden zijn, die zo gemakkelijk neerstorten."

In een legende werd verhaald dat de bijl van Martinus van Tours (Sint-Maarten) was geweest en dat hij daarmee de duivel had geslagen. In een andere legende had hij deze bijl gebruikt om de heidense tempels en afgodsbeelden mee te verwoesten.

Sulpicius Severus heeft in circa 400 een hagiografie (hagiografie) over Martinus van Tours geschreven. Hierin staat onder meer beschreven hoe hij op verschillende plaatsen vele tempels, altaren en afbeeldingen vernielde.

Er is nog een andere legende dat met deze bijl Bonifatius bij Dokkum zou zijn gedood.

GPSwalking.nlSint-Catharinakathedraal N52 05.252 E5 07.444
De Sint-Catharinakathedraal, beter bekend als de Catharijnekerk, is een kerk in Utrecht, die in gebruik is als de kathedraal van het rooms-katholieke aartsbisdom Utrecht.

Na de invoering van de godsdienstvrijheid in 1795 gingen de katholieken in Utrecht op zoek naar kerkruimten. Als enige van de middeleeuwse kerken in Utrecht werd de Catharijnekerk in 1815 teruggegeven aan de katholieken, eerst als garnizoenskerk, vanaf 1842 als parochiekerk, waarna zij, bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, in 1853 tot kathedraal verheven werd.

Het aartsbisdom Utrecht (Latijn: Archidioecesis Ultraiectensis) is een van de zeven katholieke bisdommen van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. Het aartsbisdom Utrecht is het aartsbisdom waarover de aartsbisschop van Utrecht geestelijk leiderschap heeft. Het wordt ook wel het Sticht genoemd.

De aartsbisschop van Utrecht staat als metropoliet aan het hoofd van de Nederlandse kerkprovincie. De huidige aartsbisschop van Utrecht is kardinaal Wim Eijk.

GPSwalking.nlDom van Adelbolt II ca 1020 N52 05.429 E5 07.277
Fundament van een tufstenen toren met een grote wenteltrap aan de zuidzijde van de westbouw van de Dom van Adelbolt II die omstreeks 1020 werd gebouwd.

Bij de bouw van de Domtoren (132101382) die de romaanse westbouw verving, bleef de traptoren bespaard om te dienen als verbinding tussen de begane grond en de eerste omloop.

Daar is nu nog de ingang met een traliehek te zien waardoor men via een bruggetje vanuit de traptoren de Domtoren in kon gaan.

GPSwalking.nlTevens vormde deze traptoren de toegang tot de galerij die het paleis van de bisschop verbond met de Romaanse Dom. Vanaf deze galerij begon in de toren de bisschopstrap naar de Michaëlskapel.

Na dit museum bezoek en de Dom van Utrecht hebben we de wandeling voltooid. We sluiten af met een terras. Bezichtigen de werf.

En omdat Leonoor nog interesse heeft in winkelen lopen we door enkele winkelstraten, warenhuizen en hoog-Catharijne.

Zullen we rechtstreeks met de trein naar huis gaan of toch nog maar even een restaurantje meepikken langs de gracht…..

Inderdaad is de stad bij kunstlicht ook erg aantrekkelijk.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN                NS station            N52 05.333 E5 06.638

Geraadpleegde websites:

 • http://www.top10bezienswaardigheden.nl/nederland/utrecht.htm
 • http://utrecht.kunstwacht.nl/kunstwerken

POI’s

 • Centraal Station Utrecht N52 05.393 E5 06.622
 • Hoog Catharijne N52 05.444 E5 06.748
 • Utrecht N52 05.499 E5 06.891
 • Centrum van Nederland N52 05.527 E5 06.896
 • TivoliVredenburg N52 05.545 E5 06.800
 • Geschiedenis Utrecht N52 05.588 E5 06.945
 • Ontstaan Utrecht N52 05.578 E5 07.005
 • Voormalige Hoofdpostkantoor  N52 05.579 E5 07.067
 • Welvarend Utrecht N52 05.511 E5 07.008
 • Oudegracht N52 05.500 E5 07.055
 • Winkel van Sinkel N52 05.516 E5 07.120
 • Kiriatiden N52 05.507 E5 07.120
 • Contrapost N52 05.501 E5 07.129
 • Stadskraan N52 05.508 E5 07.140
 • Stadhuis N52 05.517 E5 07.168
 • Paard N52 05.496 E5 07.151
 • Willibrordus N52 05.582 E5 07.310
 • Staten van Utrecht N52 05.587 E5 07.236
 • Franciscus Cornelis Donders N52 05.584 E5 07.255
 • Janskerk N52 05.603 E5 07.315
 • Domtoren van Utrecht N52 05.444 E5 07.27
 • Dom van Utrecht N52 05.447 E5 07.334
 • Verzetsmonument 1940-1945 N52 05.449 E5 07.317
 • Runensteen N52 05.433 E5 07.338
 • Sint Maarten N52 05.436 E5 07.322
 • Jan van Nassau N52 05.425 E5 07.318
 • Academiegebouw N52 05.415 E5 07.342
 • Kruisgang N52 05.427 E5 07.351
 • Jan van den Doem N52 05.438 E5 07.349
 • Dichter François Villon N52 05.435 E5 07.379
 • Groot Kapittelhuis van de Dom N52 05.427 E5 07.379
 • Claustraal Huis van een Kanunnik van de Dom N52 05.422 E5 07.388
 • Paushuize N52 05.422 E5 07.466
 • Catharijneconvent N52 05.265 E5 07.502
 • Hamer van Sint-Maarten N52 05.258 E5 07.491
 • Sint-Catharinakathedraal N52 05.252 E5 07.444
 • Dom van Adelbolt II ca 1020 N52 05.429 E5 07.277

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.