Maasbree

Korte beschrijving

Het heeft vannacht 10 graden gevroren. Het vriest nog steeds en het belooft helder met een waterig zonnetje te worden. We gaan op stap. Bij Maasbree. We passeren het tuinbouwoverslagcentrum dikwijls nabij de A67, maar we zijn er nog nooit geweest. Nou, daar gaan we!

Aanvankelijk verwachten we niet veel, want we gaan achter een druk lawaaiig industrieterrein langs. Maar daar is veel te zien en te vertellen. Een militair oefenterrein is ongeschonden groen en ruig. Dan volgt een verrassing langs een oude maaskant; steil aan de ene kant en nat aan de andere. Deze prachtige stuifzandduinen zijn nu in de kale winter al zo mooi, in de groene zomer moet dat fantastisch zijn. Grote hoogteverschillen!  Voordat we pauzeren bij het restaurant passeren we een natuurbegraafplaats,  een alternatief voor de kerkelijke kerkhoven en crematie.

Na de pauze een totaal ander beeld. Weids open een hoge kale vlakte met pure tuinbouwproducten op het veld. Zagen we aan het begin van de wandeling veel bos en duin, hier volgen eindeloze rijen prei en bedden asperges. Komen we in de zomer langs dan zal het een en al groen zijn. Bij de overweldigende tuinderskassen constateren we dat dit een van de grootste tuinsbouwcentra van Europa is.

Op de hard bevroren ondergrond krijgen onze enkels het zwaar te verduren. “Schravelen euver de trekkerspoeren” zei de tegmoetkomende wandelaarster. Ik spreek geen Limburgs, maar voelde precies aan wat ze bedoelde: op de hard bevroren ondergrond geven de diepe tractor- en wagensporen niet mee en is het oncomfortabel wandelen. Ik ben benieuwd of het in de gloeiende zon op een hete julidag mooier zal zijn. Geniet maar met ons mee.


Kenmerken
Startpunt: Venlo: Blerickseheiweg
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.383082 E6.085335
Afstanden: 14 km
Type: Bos, Open
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 22-01-2017

Route informatie

GPS wandeling van 14 km bij Maasbree.
De wandeling is in te korten tot 8 km of 9 km.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Bij nat weer kan het soms modderig zijn.
Horeca ligt halverwege.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 22.985 E6 05.120
Er is veel industrieel verkeer bij de distributiecenta en de in aanbouw zijnde kassen. Sat willen we vermijden. We parkeren langs de zandweg aan de Schorweg. Krap, maar toch. Langs deze Schorweg zouden we ook bij de inritten in het bos – waar we nu te voet naartoe gaan – kunnen parkeren.

Hoogspanning N51 22.983 E6 05.077
Een hoogspanningsleiding is een elektriciteitsleiding die wordt gebruikt voor het vervoer van elektriciteit onder hoge spanning over grote afstanden. Deze leidingen maken doorgaans deel uit van een hoogspanningsnet. Bij het vervoeren van elektriciteit onder hoge spanning is een lagere stroomsterkte en bijgevolg een dunnere geleider nodig voor hetzelfde vermogen.

GPSwalking.nlOmgekeerd is het bij dezelfde dikte van de geleider mogelijk een groter vermogen te transporteren. Naast de hogere transportcapaciteit is er als tweede voordeel het lagere energieverlies langs de lijn omwille van de lagere stroomsterkte.

Een normale leiding van een hoogspanningsleiding (150 kV) bestaat uit een zevenaderige staalkern met een totale dwarsdoorsnede-oppervlakte van 60 mm² omgeven door een vlechtwerk van 30 aluminiumaders met een totale dwarsdoorsnede-oppervlakte van 257 mm². Bij een nominale stroom van 560 A per leiding hebben zes leidingen een capaciteit van 215 MVA. Met een 380-kV-leiding met 1.300 A per buitenleiding kan meer dan 900 MVA getransporteerd worden, waarbij de natuurlijke capaciteit 600 MW bedraagt.

GPSwalking.nlNatuur Maasbree N51 23.038 E6 05.224
Maasbree ligt op zandgrond en wordt omringd door landbouwgebied. Ten noorden van Maasbree ligt natuurgebied Asbroek. In het oosten ligt het natuurgebied Dubbroek in het laagterras. Ten zuiden van Maasbree ligt de Breukerheide, een bosrijk gebiedje.

Maasbree zelf ligt op het middenterras van de Maas, op een hoogte van ongeveer 30 meter. De weg van Panningen naar Blerick, die direct ten zuiden van de kom loopt, volgt het tracé van de ooit geprojecteerde Noordervaart. Ook de Everlose Beek doet dat hier.

Daar gaan we de wandeling afleggen. We eindigen dan achter langs de kassen van Siberië en het distributiecentrum op BusinessPark Siberië.

GPSwalking.nlCrayelheide N51 22.798 E6 05.460
Crayelheide (Craijelheide of Kraijelheide) is een natuurgebied tussen Boekend en Maasbree. Het Maasbreese deel beslaat 80 hectare en het Boekendse deel 130 hectare. Aan oostzijde grenst het aan het Koelbroek.

Etymologisch stamt de naam van kraai-lo wat kraaienbos betekent. Een synoniem van deze naam, Kraayel, komt al voor in 1767. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het gebied grotendeels ontgonnen in het kader van werkverschaffing. Later werd het een recreatiegebied.

In lokale plannen, die tussen 1967 en 1982 werden gevormd, kreeg het gebied een militaire bestemming waarbij de soldaten van de Frrederik Hendrik kazerne hun oefenterrein aan de Groote Heide zouden verruilen voor de Crayelheide, maar het gemeentebestuur van Venlo maakte bezwaar hiertegen, later gevolgd door omwonenden en belangengroepen.

GPSwalking.nlUiteindelijk werden deze plannen van het Ministerie van Defensie niet uitgevoerd en het gebied is momenteel nog steeds natuurgebied.

Siberische seizoensarbeiders N51 22.657 E6 05.748
Tot de ontginning zo'n 100 jaar geleden was het gebied ten noorden en westen van de Boekend een onherbergzaam landschap van heide, vennen en zandverstuivingen. Niet voor niets noemden de ontginners dit gebied 'Siberië'.

Oorspronkelijk kwamen hier drie heidegebieden samen: de Lange Heide, de Kraijelheide en de Blerickse Heide. Toch had dit desolate gebied eeuwen geleden een aantrekkingskracht op mensen, zo is onlangs door archeologisch onderzoek aangetoond.

GPSwalking.nlRomeinse graven N51 22.922 E6 05.777
Vondsten uit Kraijelheide en het noordelijker gelegen bedrijventerrein Trade Port West, vroeger de Blerickse Heide, laten zien dat hier prehistorische en romeinse nederzettingen hebben bestaan.

Hierbij is onder andere een romeins grafveld onderzocht uit de periode tussen circa 25 en 250 na Christus. Waarschijnlijk vonden bewoners van de nederzettingen in de directe omgeving hier hun laatste rustplaats. De opgraving heeft zo'n 70 graven aan het licht gebracht, maar het grafveld moet groter zijn geweest. Door de ontginning en het latere agrarische gebruik van dit gebied, de Lange Heide, zijn namelijk veel graven verdwenen. Naar schatting zijn er ooit 150 tot 400 mensen bijgezet.

GPSwalking.nlMerovingische huizen N51 22.853 E6 06.048
Bij de opgravingen is heel verrassend de vondst van huizen en een graf uit de Merovingische tijd (circa 450-750 na Christus). Er zijn drie en mogelijk vier woonhuizen, twee bijgebouwtjes en twee waterputten aan het licht gekomen. De grafkuil van circa 2 bij 0,5 m lag aan de rand van het romeinse grafveld.

In de Middeleeuwen werden doden niet gecremeerd, maar begraven. Van menselijke resten was geen spoor meer zichtbaar, maar wel lagen in het graf twee ijzeren pijlpunten en een slijpsteen. Vergelijkbare eenvoudige houten huizen zijn van elders bekend, maar die uit Siberië zijn opvallend klein. Hun lengte is maar 5 tot 6 m en de breedte 4 tot 4,5 m.

De kleine huizen en het 'eenzame' graf geven aan dat er geen sprake is van een gewone nederzetting. Ook de plaats, ver van de Maas of andere grotere waterlopen, is nogal ongebruikelijk.

GPSwalking.nlBoekend N51 22.688 E6 06.884
Boekend ligt op een hoogte van ongeveer 22 meter, in het laagterras van de Maas. Het Koelbroek is een nat natuurgebied dat zich ten noordwesten van Boekend bevindt, langs de Everlose Beek, die in feite een oude Maasmeander volgt.

Verder naar het noordwesten ligt een zandige streek, met de voormalige Blerickse Heide, tegenwoordig deels ontgonnen, deels met naaldbos beplante oude rivierduinen. Ook de Crayelheide bevindt zich daar.

Ten westen van Boekend ligt nog een tracé van de nimmer voltooide Noordervaart. In oostelijke richting vindt men de stedelijke bebouwing van Blerick.

Het zand, dat we hier op de laaggelegen paden zien is wit maaszand. Straks zien we nog het hooggelegen gele zand.

GPSwalking.nlKoelbroek N51 22.666 E6 06.272
Het Koelbroek is een natuurgebied bij Boekend. Dit natuurgebied is gevormd door een oude Maasarm. In een periode van enkele millennia werd in het gebied veen gevormd.

In 1543 werd het gebied aangeduid als Kaelbroeck. Op de Tranchotkaart van 1805 wordt het gebied Kaalbroek genoemd, maar ook in de Hel werd gebruikt voor een deel van het gebied.

In de 19e eeuw werd in het gebied turf gestoken en brandhout gekapt. Rond 1850 telde het gebied nog slechts 80 hectare en bestond grotendeels uit plassen met daarin enkele eilandjes. De gevangen aal, snoek en brasem werd verkocht op de Venlose weekmarkt.

GPSwalking.nlIn de jaren 30 veranderde het gebied ingrijpend; de beek die door het gebied stroomde veranderde in een snelstromend kanaaltje, werd door de snellere stroming minder diep en de vissoorten maakten plaats voor waterplanten.

Intussen is het gebied volledig verland, maar de restanten van de oude Maasarm zijn nog steeds zichtbaar. Momenteel is het gebied tot natuurreservaat verklaard en telt nog slechts 65 hectare. De aanwezige grondsoorten zijn nu zand, veen en rivierklei. Door het gebied stroomt de Everlose Beek. In het reservaat komen bijzondere planten en diersoorten voor, zoals bedreigde vogelsoorten en insecten.

GPSwalking.nlFlora en Fauna Koelbroek N51 22.524 E6 06.306
Koelbroek is een grotendeels verlande oude Maasmeander die onder invloed staat van kwel vanuit de naastgelegen steilrand. Het grootste deel bestaat uit Elzenbroekbos. Het zuidelijk deel van de bocht is het vochtigst en het best ontwikkeld. Hier groeien onder meer de Grote boterbloem, Holpijp en Zwarte Bes, Dotterbloem en Elzenzegge.

Koelbroek is een waardevol kerngebied voor vochtige en natte vegetaties. Verspreid over het gebied komen Welriekende agrimonie, Grote kaardenbol, Stinkende ballote, Donkergroene basterdwederik, Kruisbladige wolfsmelk, Moerasvaren en Waterpostelein voor. Door de rijkdom aan water en rust is het natuurgebied van groot belang als broedgebied van moeraswatervogels zoals Wintertaling, Kleine Karekiet en Waterral.

De vochtige bossen zijn een leefgebied van Nachtegaal en Boomklever. Tot slot is Koelbroek een kerngebied voor amfibieën en reptielen met Levendbarende hagedis als meest bedreigde soort.

GPSwalking.nlEverlose Beek N51 22.275 E6 06.233
De Everlose Beek (Everlosche Beek) is een 10 km lange beek die zich bevindt ten zuiden van Grubbenvorst in Limburg.

De beek begint ten oosten van Beringe en ze wordt gevoed door het water van de Noordervaart als een gegraven waterloop. Ze loopt dan ten zuiden langs Koningslust, waarna ze een meer natuurlijk verloop gaat volgen. Ten zuiden van Maasbree volgt ze weer een gekanaliseerd tracé, deels de loop van de nimmer voltooide Noordervaart volgend. Daarna vervolgt ze de weg door het natuurgebied Koelbroek, een oude Maasmeander. De bedding werd ingrijpend verlegd nabij het Knooppunt Zaarderheiken te Blerick. De laatste kilometers stroomt de beek in noordelijke richting parallel aan de Maas, waarin hij uitmondt ter hoogte van het Gebroken Slot. Eertijds dreef de beek ook de Slottermolen aan.

De beek wordt vooral gebruikt om landbouwgebied te ontwateren. Daarom is het water zeer voedselrijk. In 2015 werd de beek om het natuurgebied Koelbroek heen geleid, zodat dit natte natuurgebied weer gevoed kon worden met het daar van nature voorkomende kwelwater.

GPSwalking.nlBlerickse Bergen N51 22.191 E6 05.929
De Blerickse Bergen liggen als een hoge rivierduinenrug tussen twee voormalige Maasbochten in. Het lijkt wel of de Maas er ooit aan weerszijden langs gestroomd heeft. Over de heuvels liggenschitterende slingerpaden. Het zand dat we hier zien is duidelijk okergelig van kleur terwijl het laaggelegen zand in het voormalige maasdal duidelijk wit is.

Het witte scherpe zand is door de rivier vanuit het zuiden aangevoerd door het water, terwijl het gele zand na de IJstijden vanuit het noorden is aangevoerd door de wind.

De Blericksche Bergen is een droog reliëfrijk bos op voormalige stuifduinen en bestaat uit naaldbos, Amerikaanse vogelkers, soortenarme loofhoutaanplant, oud loofbos en een klein deel droge vergraste heide.

GPSwalking.nlDe Blerickse Bergen is een kerngebied voor aan bos gebonden vogelsoorten zoals roofvogels. In het noordelijkste deel komt de Gewone eikvaren voor. Aan de noordzijde liggen twee oude kampen.

Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree N51 21.993 E6 05.602
Op Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree kunnen mensen begraven worden op een plek in de vrije natuur. Dat gebeurt met respect voor mens en natuur en met erkenning van het recht op privacy.

Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de aarde. Graven worden niet geruimd. Ook urnbegravingen of asverstrooiingen zijn mogelijk.

Men kent vele vormen van begraven, ter aarde bestellen en cremeren.


GPSwalking.nlPAUZE N51 21.866 E6 04.942

We gaan even pauzeren. Vandaag binnen. In de zomer buiten op het terras.

Er is een gevoelige drukte gaande. Koffietafels behorende bij een begrafenis of crematie. We zijn er geen deelgenoot van.

Na de lunch gaan we verder. Eerst langs de Everlosche Beek, die eruit ziet als een kanaal, de Noordervaart. Daarna over het buurtschap Rooth.


GPSwalking.nlNoordervaart N51 21.912 E6 04.980
De Noordervaart is een kanaal in Noord- en Midden-Limburg en is in 1808 aangelegd als deel van Napoleons Grand Canal du Nord. De lengte van de Noordervaart is 15 km waarvan 10 km bevaarbaar tot de rotonde tussen Meijel en Roggel.

In 1808 liet Napoleon een begin maken om een verbinding Schelde-Maas-Rijn te scheppen, oorspronkelijk een idee van de Spanjaarden in de 17e eeuw welke enkel de Fossa Eugeniana hebben voltooid. Van dit kanaal werd echter enkel het "Nordkanal" tussen Viersen en Kaarst voltooid. Toen in 1810 Amsterdam en Rotterdam bij Frankrijk waren ingelijfd, was de nieuwe verbinding niet meer nodig. Het werk werd gestopt en duizenden arbeiders waren plotseling werkloos, voordat het kanaal voldoende vaardiepte had.

GPSwalking.nlMaasbree N51 21.758 E6 03.961
Maasbree, we lopen er langsaf. De plaats telt ongeveer 5000 inwoners (kern) en 1500 in het buitengebied. Maasbree maakt deel uit van de gemeente Peel en Maas.

In de Middeleeuwen behoorde Maasbree tot het graafschap Kessel, dat weer deel uitmaakte van het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Zoals overal in die tijd was ook in Maasbree landbouw en veeteelt het hoofdmiddel van bestaan. Tijdens de Spaanse Successieoorlog rond 1702 werd het gebied door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits.

Maasbree Middeleeuwen N51 22.104 E6 05.011
Het dorp Bree wordt voor de eerste keer genoemd in een akte uit het jaar 1240 waarbij ene Diederik, Heer van Altena, vele rechten schonk aan de monniken van het pas gestichte klooster St. Elisabethsdal bij Nunhem. Uit deze oorkonde blijkt, dat Bree in 1240 bestond als gemeenschap en dat er een kerk was.

GPSwalking.nlIn deze tijd was Maasbree een heerlijkheid en kende een kasteel genaamd Huis Bree, dat inmiddels verdwenen is. Dit Huis is hoogstwaarschijnlijk in handen geweest van de familie Van Brede. De vroegste schriftelijke vermelding van Huis Bree dateert van 1431. Op de plek staat nu de boerderij 'De Plaats', welke werd gebouwd in 1695.

Het bestuur van het dorp werd - tot de komst van de Fransen - gevormd door de Schepenbank. Aan het hoofd hiervan stond een schout, die door de Heer benoemd werd. Wat Bree betreft kwam dit recht, evenals de andere heerlijke rechten achtereenvolgens toe aan de graaf (later hertog) van Gelre, de hertog van Bourgondië en de koning van Spanje. In 1673 kocht de Heer van Arcen, die door erfenis in het bezit van Huis Bree gekomen was, deze rechten van de Spaanse koning.

GPSwalking.nlMaasbree Geschiedenis N51 22.004 E6 04.332
Bijna alle bewoners voorzagen in hun levensonderhoud door te werken in de landbouw en veeteelt.

Er lagen enkele grotere boerderijen in Bree, onder andere de Kerckenhof, hof Tongerlo, de hof aengen Eijnde, Baelshof, de grote en de kleine Westeringsehof en Haenenhof.

Deze hoeven waren eigendom van adellijke heren of welgestelde burgers uit andere plaatsen en soms van kerken of kloosters.

Ook hadden sommige inwoners een klein boerderijtje in eigendom, terwijl anderen als dagloner de kost moesten zien te verdienen. Natuurlijk waren er ambachtslieden, maar die hadden toch meestal ook een boerenbedrijfje.

GPSwalking.nlOp 16 september 1786 (Sint Cornelisdag) werd Bree getroffen door een felle brand. Uit een schatrekening van het jaar 1787 blijkt, dat 17 huizen door het vuur verloren gingen. De straatnaam Brand 1786 herinnert aan deze gebeurtenis.

Na 1794 bezette het Franse leger het gebied en een nieuwe bestuursorganisatie kwam tot stand.

Gemeenten met minder dan 5000 inwoners werden bij elkaar gevoegd en zo vormden Blerick, Baarlo en Bree samen 'Mairie de Bree', later Maasbree genoemd.

GPSwalking.nlWork and Stay N51 22.768 E6 03.835
En zo komen we toch weer terug op de seizoensarbeiders. In Maasbree zijn op een zogenaamde ‘Work and Stay Campus’, onderdeel van recreatiepark Breebonne, zeshonderd Polen gehuisvest. Alle polen werken in de tuinbouwsector via uitzendbureau Otto Workforce.  Zij wonen in twee- en vijfpersoon chalets.

Op het park is een wasserette, Poolse supermarkt, zwembad en een ontmoetingsplek voor gasten genaamd Palmarnia, waar men gratis gebruik kan maken van internet en kan tafeltennissen. Hier worden ook regelmatig informatieve avonden en feesten georganiseerd. In de nabijheid is ook een Poolse bibliotheek, die sinds de introductie van het meldpunt voor ‘MOE-landers’ regelmatig haatmail blijkt te krijgen.

BusinessPark Siberië N51 23.048 E6 04.279
Is een bedrijventerrein op een unieke zichtlocatie in Venlo. De ontwikkeling maakt deel uit van logistieke hotspot Venlo en Greenport Venlo. Totaal bestaat BusinessPark Siberië uit circa 13 hectare grond.

Direct gelegen aan de ontsluitingsweg GPSwalking.nl(Eindhovenseweg) op zeer korte afstand van de A67 afrit 39 Venlo. De kavel in het hart van Greenport Venlo leent zich uitstekend voor agrogerelateerde ondernemingen. Een vestiging van niet-agrorelateerde bedrijven behoort echter wel tot de mogelijkheden.

Greenport Venlo is het tweede tuinbouwgebied van Nederland. En samen met de aangrenzende Duitse regio Niederrhein zelfs het grootste van Europa. Alle schakels in de agro-food keten zijn er aanwezig: van primaire sector - food, feed, flowers - tot handel en verwerking.

Greenport Venlo richt zich enerzijds op gebiedsontwikkeling, anderzijds op innovatie van producten, processen en markten. Daartoe brengt Greenport Venlo onderzoekers, onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden en omgeving bij elkaar.

GPSwalking.nlDit moet de economische waarde in de verssector de komende tien jaar verdubbelen van 1 naar 2 miljard euro.

Brand Loyalty N51 23.208 E6 05.126
De naam Brand Loyalty zegt u waarschijnlijk minder dan AirMiles of de AH voetbalplaatjes. Deze acties, maar ook bij Lidl of andere winkelketens, om klanten te binden worden georganiseerd door Brand Loyalty. We zien hiet de enorme donkere gebouwen die als distributiecentra voor heel Europa dienen.

Het distributiecentrum van Brand Loyalty, een grote speler op het gebied van zogeheten loyalty promotions in de supermarktsecto. Het is onlangs opgeleverd, meet 45.000 vierkante meter en heeft het BREEAM-certificaat ‘very good’.

GPSwalking.nlOm de duurzaamheid van het distributiecentrum te onderstrepen wordt in het distributiecentrum onder andere gebruik gemaakt van restwarmte uit de naastgelegen glastuinbouw en een infiltratiegebied met ecologische waarde die ontworpen is voor het afwateren van hemelwater.

Hierna keren we terug naar de geparkeerde auto. Ongeveer 14 kilometer genieten van bewegen in de natuur. Heerlijk uit kunnen waaien en een licht verbrand bolleke.

We wensen je veel wandelplezier.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN Blerickseheiweg Venlo / Schorweg N51 22.985 E6 05.120

Geraadpleegde websites

POI’s

 • Hoogspanning N51 22.983 E6 05.077
 • Natuur Maasbree N51 23.038 E6 05.224
 • Crayelheide N51 22.798 E6 05.460
 • Siberische seizoensarbeiders N51 22.657 E6 05.748
 • Romeinse graven N51 22.922 E6 05.777
 • Merovingische huizen  N51 22.853 E6 06.048
 • Boekend N51 22.688 E6 06.884
 • Koelbroek N51 22.666 E6 06.272
 • Flora en Fauna Koelbroek N51 22.524 E6 06.306
 • Everlose Beek N51 22.275 E6 06.233
 • Blerickse Bergen N51 22.191 E6 05.929
 • Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree N51 21.993 E6 05.602
 • PAUZE N51 21.866 E6 04.942
 • Noordervaart N51 21.912 E6 04.980
 • Maasbree N51 21.758 E6 03.961
 • Maasbree Middeleeuwen N51 22.104 E6 05.011
 • Maasbree Geschiedenis N51 22.004 E6 04.332
 • Work and Stay N51 22.768 E6 03.835
 • BusinessPark Siberië N51 23.048 E6 04.279
 • Brand Loyalty N51 23.208 E6 05.126
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.