Luyksgestel-Lommel grensoverschrijdend

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 31-03-2020

De wandelroute gaat door het bos langs de Stevensbergen naar het hoogste natuurlijke grondpunt van Noord-Brabant, +44 NAP.  De grens over naar de Blekerhei en Taverne De Lossing. Daar rusten we even en gaan daarna terug door het Venakkerbosch. In totaal bijna 16 km.


Kenmerken
Startpunt: Luyksgestel
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.278353 E5.294025
Afstanden: 15, 8, 8 km
Type: Bos, Cultuur, Hei, Kanaal
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km ten zuiden van Luyksgestel richting Belgische grens (Lommel).
Er zijn 2 verkortingen van 8 km beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe wandelroute gaat langs de Stevensbergen naar het hoogste natuurlijke grondpunt van Noord-Brabant, +44 NAP. De grens over naar de Blekerhei en Taverne De Lossing. Daar rusten we even en gaan daarna terug door het Venakkerbosch. In totaal bijna 16 km.

Hoogtelijnen
Het bijzondere op deze route is dat we naar het hoogste punt van Noord-Brabant gaan, +44 m NAP. Dat ligt pal tegen de grens aan, bij de Nederlandsche grenspaal Gp 191, bij een mooi bankje.

Als we daar zitten en zo naar het topografische kaartje kijken, zien we dat de hoogtelijnen tussen België en Nederland niet op elkaar aansluiten.

GPSwalking.nl

Ten westen van Gp 192 en ten oosten van Gp191, toevallig net bij Belgische Grensstenen (Gs), eindigt de Belgische hoogtelijn van 45m. Het gebied tussen deze punten en langs de grens af aan de Belgische kant ligt dus boven de 45 meter. En het hoogste punt aan de Nederlandse kant ligt op 44 meter. Daar klopt iets niet???

GPSwalking.nlDaar zittend zien we dat er geen sprong van een paar meter is tussen België en Nederland, dus moet het nulvlak verschillend zijn. En dat is ook zo. In Nederland ligt dat 44 meter lager en aan de Belgische kant ligt het ruim 46 meter lager. Om precies te zijn is er nu een verschil van 2,426 m, dat België lager ligt. België meet vanaf het Oostende Peil en Nederland vanaf het Nauwkeurig Amsterdams Peil.

Hoe is dat zo gekomen?
Na de slag bij Waterloo is het de militairen duidelijk geworden dat het van strategisch belang is om op kaarten ook de hoogtelijnen te kunnen herkennen om de hoogteverschillen in het terrein te kunnen uitbuiten. Europa wordt herverdeeld. Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Engeland maken van de 'Benelux' een groot land, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I volgt de adviezen van de militairen op en zoekt naar het meest stabiele zeeniveau langs zijn kust en vindt dat bij Oostende, waar getijbewegingen door de eeuwen heen het meest stabiel zijn gebleken. Gemeten wordt het gemiddelde peil van het springeb. Dat is het laagste laagwater, belangrijk voor de scheepvaart. Daarmee is het 0-vlak op zee(niveau) bepaald.

GPSwalking.nlEchter in 1829 ontstaat er in Brussel wat rumoer onder de katholieken en de Walen en dat leidt dan tot de afscheiding van België in 1830. En daarmee is de koning niet alleen zijn halve land, maar ook zijn 0-vlak kwijt.  Hij zoekt een nieuw basisvlak - en die discussie duurt een lange tijd.

Uiteindelijk gaat men niet meer uit van eb, maar van vloed, omdat dat van belang is voor de dijkhoogte van het land. Het gemiddelde vloedniveau in het IJ bij Amsterdam, toen nog aan de Zuiderzee, wordt het Amsterdams Peil: AP. Het is 1875. Ten opzichte van het oorspronkelijke Oostende Peil ontstaat daardoor een hoogteverschil van ongeveer 230 centimeter, dat Nederland hoger ligt.

Maar als de Zuiderzee in 1932 wordt afgesloten vallen eb en vloed weg en wordt het 0-vlak opnieuw vastgelegd onder de naam Nieuw Amsterdams Peil: NAP. Dan wordt het ook gecorrigeerd naar het Duitse Normal Null om het stromingsgebied van de Rijn onder een noemer te brengen.

Daarmee is er echter geen relatie meer is met het zeeniveau; het NAP wordt verplaatst naar Den Helder en ligt daar ongeveer 9 à 10 cm boven het gemiddelde zeeniveau. Alleen de benaming wordt aangepast: Normaal Amsterdams Peil.

GPSwalking.nlOnder invloed van de stijging van de zeespiegel en een veel sterkere daling van de bodem van noord-Nederland dient het '0-punt' in Den Helder steeds aangepast te worden met enkele centimeters per eeuw. De hoogte zelf wordt tegenwoordig vanuit een satelliet vanuit de ruimte heel nauwkeurig gemeten.

Daarom staat NAP tegenwoordig voor Nauwkeurig Amsterdams Peil. Het basispunt is een ondergronds merkteken op de Dam in Amsterdam en bovengronds is het een bout op een heipaal in het Muziektheater in Amsterdam.

En België? Ook daar is het OP bij de TAW, de Tweede Algemene Waterpassing door het Nationaal Geografisch Instituut aangepast.

Was het oorspronkelijke verschil 230 cm en is het jarenlang 234 cm geweest, nu is het 242,6 cm; het verschil tussen het gemiddelde laagste laagwater in Oostende en 9cm boven het gemiddelde zeeniveau in den Helder.

En wat heeft men in 1997 ontdekt? Dat vooral ook het aardmagnetisme een belangrijke rol speelt in dit verhaal. Het is namelijk gebleken, dat het aardmagnetisme rond Oostende het meest stabiel is gebleven langs de hele Noordzeekust.....

Een heerlijke overpeinzing, op het bankje bij grenspaal Gp191, op +44 NAP.

Waypoints
Bij onze bestanden vindt u 12 waypoints. U kunt deze waypoints gebruiken en zelf van punt naar punt lopen. Daarbij kunt u dan uw eigen route zoeken. Van elk punt staat hieronder een beschrijving.

1 Start achter het Openlucht theater Hunnebergen in Luyksgestel, voorbij de Scouting blokhut is links een gemarkeerde parkeerplaats.

GPSwalking.nl2 Stevensbergen
Deze liggen ten zuiden van de Zwarte Bergen. Het is erg duidelijk dat we in 'bergachtig' terrein zitten. De bergen zijn vooral zandheuvels en zandduinen, die ontstaan zijn in de laatste IJstijd.

Het landijs bereikte de Veluwe en erodeerde de ondergrond. Met de heersende noordenwinden werd het zand over de kale toendravlaktes naar het zuiden geblazen.

Het zwaardere zand zette zich als dekzandruggen, met oost-west gerichte duinen, af in deze gebieden van de Kempen. (Het lichtere fijnkorrelige zandstof werd verder geblazen en viel neer in de löss gebieden van midden-België en Zuid-Limburg - tot in Polen.)

GPSwalking.nl3 De Schop
Dit gebouw, dat nu bouwvallig is, was vroeger een stal of schop om onderdak te bieden aan het vee. In de jaren '50 werd de schop dikwijls gebruikt om vee onder te brengen, dat over de grens naar België gesmokkeld werd.

Patrouilleerde de douane langs de grens, dan was het grazend vee; was er geen douane, dan was er ook geen vee....

4 44m NAP Over bergen gesproken? De top van Noord-Brabant. Zie het verhaal hierboven. Hier ziet u de SeniJoris groep, die vele van deze wandelingen hebben uitgezet.

GPSwalking.nl5 Belgische grens
Nederland kent grenspalen. België grensstenen. Deze markeren de grens tussen Nederland en België. België heeft zich in 1830 losgeweekt van De Verenigde Nederlanden.

Pas in 1997 is de grens tussen beide landen definitief vastgelegd. En de vorstenhuizen van Oranje-Nassau en Sachsen-Koburg zijn zich pas de laatste jaren op privé-gebied wat vriendelijker gaan gedragen.

6 Blekerhei
De Blekerhei is een kleinschalig heidegebied, dat herlijk bloeit en zoemt in augustus. In deze omgeving ziijn ook de ligging van de oorspronkelijke zandduinen goed te zien. Ook het zand zelf is goed te voelen.

GPSwalking.nl7 Kanaal
Dit kanaal is bekend onder drie namen: Het Maas-Scheldekanaal, het Kempisch Kanaal en als het Kanaal van Bocholt naar Herentals. Het is tussen 1843 en 1864 aangelegd door ir. Kümmer.

Het kanaal diende vooral de zinkfabriek van Overpelt en het vervoer van zilverzand naar de glasfabrieken in België.

In totaal wordt er ruim 30m in hoogte overwonnen worden door sluizen, die telkens een verval hebben van rond de twee meter, sommige van ongeveer 4,5m en de grootste sluis bij Herentals kent een verval van 7,5m

GPSwalking.nl8 en 9 We pauzeren bij De Lossing.
Zoals de naam aangeeft is dit de vroeger losplaats.

10 Venakkersbosch
Een typisch Brabants productiebos van hout voor het stutten van de mijngangen in Limburg. Voor elke meter ondergronds waren 5 tot 10 bomen nodig.

11 Zwartven
Een mooi ven gelegen in een voormalig vakantiebungalowparkje. Langs de route zijn nog steeds de plaatsen waar de huisjes gestaan hebben zichtbaar.

12 Einde
Het einde van de wandeling van 16 km.

Wandel ze.

Startpunten:

 • Startpunt 4300 16km Luyksgestel 251° true N51 16.699 E5 17.647
 • (Lossing) 175° true N51 15.193 E5 18.578
 • Startpunt 4301 11km Luyksgestel 251° true N51 16.699 E5 17.647
 • Startpunt 4302 7km Luyksgestel 251° true N51 16.699 E5 17.647
 • 4303 11km Lommel (Lossing) 175° true N51 15.193 E5 18.578
 • 4304 7km Lommel (Lossing) 175° true N51 15.193 E5 18.578

POI's

 • Belgische grens N51.2616 E5.2952
 • Blekerhei N51.2578 E5.2921
 • De Schop N51.2644 E5.2850
 • Hoogste punt N51.2614 E5.2961
 • Kanaal N51.2548 E5.3027
 • Restaurant/terras de Lossing N51.2531 E5.3089
 • Start/Finish/Parkeerplaats N51.2783 E5.2940
 • Stevensbergen N51.2748 E5.2796
 • Venakkerbosch N51.2676 E5.3095
 • Zwartven N51.2717 E5.3019
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.