Zeewolde Bos Strand

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 30-03-2020

Een wandeling van 6 km door het bos langs rechte trekken, de afwateringssloten, stukjes fietspad of over de dijk en langs het strand. Onderweg kun je genieten van de grote variatie aan bomen en planten, veel wetenswaardigheden, maar ook kunst....

De wandeling hebben we uitgezet tijdens een vakantie bij Recreatiecentra Nederland (RCN) - www.rcn.nl - die hier in Zeewolde een vakantiepark bezitten.

Het park bezit enkele GPS-en, waardoor het mogelijk is om tijdens een verblijf in een van de RCN-parken een GPS te lenen. Zo kunt je - tijdens een midweek of weekend - het gebruik van de GPS zelf uitproberen. Van harte aanbevolen. Heb je zelf een GPS, dan kun je hun wandeling uploaden. Heb je zelf een GPS, maar maak je geen gebruik van het park, dan kun je deze wandeling downloaden, waarbij we dan heel bewust het gedeelte over het park hebben weggelaten


Kenmerken
Startpunt: Zeewolde
Startlocatie: Flevoland , Nederland
Coördinaten N52.312288 E5.533915
Afstanden: 6 km
Type: Bos, Strand, Zee
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 6 km bij Zeewolde in Flevoland.
De weg bestaat uit goede zandpaden en zandwegen. Ze zijn goed begaanbaar, maar na een regenperiode wel nat en modderig.
Onderweg is een horecagelegenheid.

De route kan in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe wandeling begint bij de Dagrecreatieplaats richting zuid. We gaan langs de Groene Schuur het Groene Bos in.

De Groene Schuur van Jongeren 19nu 
Jongeren 19nu is een vereniging voor en door jongeren vanaf 16 jaar.

In Flevoland is het de grootste jongerenvereniging met ruim 3000 leden. De Provinciale Vereniging 19nu bestaat uit de afdelingen Dronten, Noordoostpolder en - hier - Lelywolde. Ze hebben ieder een eigen clubgebouw.

Horsterwold
Staatsbosbeheer, eigenaar van het 3800ha grote Horsterwold vertelt over dit bos het volgende.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet is een Polderbos met loofbomen, vooral populieren; verdeeld in een recreatiezone, een houtproductiezone en het natuurontwikkelingsgebied De Stille Kern.

In de hoge populieren broeden vele roofvogels, waaronder buizerds, haviken en torenvalken. Het kent een grote populatie reeën en wel 1100 soorten paddestoelen.

Honden zijn welkom, mits aangelijnd; in de Stille Kern zijn honden niet toegestaan omdat er vee loopt.

De betonfietspaden zijn geschikt voor rolstoelen, de wandelpaden niet. Ook de Wespenorchisroute is goed toegankelijk voor rolstoelen

Zodra we de verharde wegen verlaten veranderen de saaie rechte structuren en kunnen we door het de bossen slingeren. We worden één met de bomen en struiken, soms zelfs tastbaar aanwezig.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKleigrond
Dit bos is niet alleen het grootste loofbos van Nederland, het is tevens bijzonder omdat dit een bos is op kleigrond.

De groei van bomen is spectaculair doordat zure regen geen vat heeft op dit milieu en doordat de grondsoort zeer vruchtbaar is.

Het bos is initieel aangeplant; bij het planten is rekening gehouden met de abiotische factoren (bodem, waterpeil, zuurgraad, etc.).

Omdat de natuur in hoge mate zijn gang kan gaan verwacht men dat er een spannend milieu zal ontstaan. Zeker wanneer de grote grazers een kans krijgen zal in het Horsterwold een natuurlijk bos ontstaan.

Opvallend daardoor is dan de grote variatie in bos. Tussen de populieren groeien eilanden van grove den, spar of berk. Met soms een verdwaalde eik.

Bij de wegwijzer links. We zien een bordje met de aanduiding "NAP route" . Waar staat dat NAP voor en hoe is dat ontstaan? Toch wel toepasselijk als we onder het zeeniveau staan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNAP: Nauwkeurig Amsterdams Peil
Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo volgt bij de herverdeling, dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor het eerst een 0-niveau krijgt. Dat is afgeleid van het laagste laagwater bij Oostende. Enig rumoer onder de Walen en de Katholieken in Brussel leidt in 1830 tot de afscheiding van België. En daarmee is de Koning Willem I niet alleen zijn halve land, maar ook zijn 0-vlak kwijt.

Na een discussie van 45 jaar krijgt Nederland dan een nieuw 0-vlak, niet meer afgeleid van eb, maar van vloed, omdat dat van belang is voor de dijkhoogte van het land. Het gemiddelde vloedniveau in het IJ bij Amsterdam, toen nog aan de Zuiderzee, wordt het Amsterdams Peil: AP, ongeveer 243 centimeter boven het Oostende Peil. Het is 1875.

Maar als de Zuiderzee in 1932 wordt afgesloten vallen eb en vloed weg en wordt het 0-vlak opnieuw vastgelegd onder de naam Nieuw Amsterdams Peil: NAP. Dan wordt het ook gecorrigeerd naar het Duitse Normal Null om het stromingsgebied van de Rijn onder een noemer te brengen. Dat blijft een tijd zo.

Maar daarmee bestaat er geen relatie meer is met het zeeniveau; het NAP wordt verplaatst naar Den Helder en ligt daar ongeveer 9 - 10 cm boven het gemiddelde zeeniveau. En de benaming wordt aangepast: Normaal Amsterdams Peil.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnder invloed van de stijging van de zeespiegel en een veel sterkere daling van de bodem van Noord-Nederland dient het '0-punt' in Den Helder steeds aangepast te worden met enkele centimeters per eeuw. De hoogte zelf wordt tegenwoordig vanuit een satelliet vanuit de ruimte heel nauwkeurig gemeten.

Daarom staat NAP tegenwoordig voor Nauwkeurig Amsterdams Peil. Het basispunt is een ondergronds merkteken op de Dam in Amsterdam en bovengronds is het een bout op een heipaal in het Muziektheater in Amsterdam.

Interessant is het om te weten, dat we tussen de -2,5 en -3 m NAP wandelen en dat de dijk waar we overheen gaan op +2,5 tot +3 m NAP hoog is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSFlevopolder
Waar we nu lopen was 100 jaar geleden de onstuimige Zuiderzee, een zoutwaterbekken met eb en vloed en konden schepen varen tussen Amsterdam het IJ en Harlingen en voeren hier de vissers van Urk.

In 1891 presenteerde Ir. Lely het plan om de Zuiderzee af te sluiten met een dijk. Pas na de Zuiderzeevloed van 1916 werd dit goedgekeurd. Tussen 1927 en 1931 werd de Afsluitdijk aangelegd en ontstond het IJsselmeer. De IJssel voerde zoetwater aan en langzaam maar zeker werd het IJsselmeer een zoetwatermeer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Noordoostpolder werd aangelegd tussen 1936 en 1940 en in de jaren '50 volgde de Flevopolder. Het oostelijk deel kwam droog te liggen vanaf 1957 en Zuid-Flevoland in 1968. Ook werd met de aanleg van de Markerwaard begonnen, maar die werd nooit volledig gerealiseerd. Het laagste deel ligt ongeveer 6m onder de zeespiegel en hier staan we ongeveer op -3m NAP.

Het voordeel was vooral de bescherming tegen overstromingen van de plaatsen rond de Zuiderzee, uitbreiding met nieuwe landbouwgrond, ontzilting van het grondwater en woonruimte buiten de Randstad. En zo is Zeewolde de jongste plaats van Nederland.

We vervolgen de tocht en gaan over de dijk van de Flevopolder. Tot aan het randmeer van de polder.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVeluwerandmeer
De Veluwerandmeren zijn ontstaan bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. De Noordoostpolder is direct verbonden met het vasteland, en door het droogmalen van die polder, werd veel grondwater onttrokken vanaf dat vasteland.

Bij het droogmalen van de Flevopolders is daar rekening mee gehouden, door randmeren aan te leggen. Zo zijn de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw ontstaan. Ze zijn gemiddeld ruim een meter en in de vaargeul, het rak, tot 5 meter diep. Het water komt uit de Flevopolders en uit de Veluwse beken.

Aan de andere kant van de dijk lopen we langs het Nuldernauw.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNuldernauw
In het Nuldernauw, 750m breed, zijn geen eilanden aanwezig. Het ligt in de bedoeling om die wel te creëren om zo een ecologische verbinding te leggen tussen de Veluwe en de natuur- en bosgebieden in de polder.

Op den duur zal dat leiden tot migratie van verschillende dieren. Denk daarbij vooral aan de das, de otter, de snoek, de ringslang en op lange termijn aan het edelhert.

Om het natuurlijk evenwicht tot stand te brengen wil men zo weinig mogelijk ingrijpen in de dierenpopulatie.

Verdergaand komen we bij RCN uit. Opvallend is de molen, een windturbine. In de Flevopolder staat een heel windmolenpark.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWindturbine
Een oude windmolen is qua principe afhankelijk van het vangen en afbuigen van de aanstromende wind. De wieken zijn hol en als de wind tegen dat blad aanblaast, wordt de wiek door de ontbonden vectorkracht weggedrukt.

De grote windturbines in het windmolenpark in de Flevopolder werken op het vliegtuigvleugelprincipe. De wieken hebben de vorm van een vliegtuigvleugel: aan de ene bol en de andere vlak of hol. Stroomt de wind langs de wieken, dan ontstaat aan de gebolde kant een onderdruk, waardoor het blad in die richting 'weggezogen' worden.
In Flevoland staan nu ongeveer 523 molens, die tezamen 40% van de Nederlandse windenergie leveren.

We kunnen nu natuurlijk even pauzeren op het terrasje, of verder onder langs de dijk richting Zeewolde. Daarna zien we enkele mooie kunstwerken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKunstbaan
Zeewolde heeft een zeven kilometer lange kunstbaan. Een klein deel zien we al door de poort.

We passeren het betonnen bouwsel uit 1998 waar op de blinde muur het fresco -Diego Rivera in de Sovjet Unie- is afgebeeld van Jan van de Pavert. In de schilderingen vermengt hij Russisch constructivisme, communistische propaganda en het werk van de Mexicaanse Muralisten waaronder Diego Rivera (18861957).

Aan de overzijde van het water zien we de lange rechte constructie -Sea Level- van de beroemde kunstenaar Richard Serra uit 1996.

Van daaruit gaan we door het mooie tunneltje terug naar de parkeerplaats.

Startpunt

 • Dagrecreatieplaats Zeewolde N52 18.737 E5 32.038 180°

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Flevopolder N52.3022 E5.5401
 • Groene Schuur N52.3111 E5.5335
 • Horsterwold N52.3083 E5.5312
 • Kleigrond N52.3061 E5.5333
 • Kunstbaan N52.3184 E5.5398
 • NAP N52.3031 E5.5355
 • Nuldernauw N52.3084 E5.5452
 • Start/Finish/Parkeerplaats N52.3122 E5.5339
 • Veluwerandmeer N52.3050 E5.5437
 • Windturbine N52.3118 E5.5460
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.