Heerlijk uitwaaien op de Strabrechtse Heide

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 31-03-2020

Een van de allermooiste wandelgebieden van Noord-Brabant?

Dan komen we op de Strabrechtse Heide.

Het is groot, ruim, oorspronkelijk.

Altijd toegankelijk en o zo mooi.

In elk seizoen ervaar je de krachten van de natuur en de nietigheid van de mens; dat ene mannetje dat zich traag door het landschap verplaatst. Hier is hij één met de natuur. De wind en regen, de brandende zon of zelfs de jachtige sneeuw deren hem niet. Nee, hier laadt dat zijn accu op.

De zin van het leven is meer dan werken en relaxen in een ongenuanceerd tempo.

Laat de bijen zoemen, de vogels vliegen, de schapen grazen en de mieren maar werken.

Hier moet je de tijd voor nemen; een hele dag.

Kuieren en kijken, of, als je het niet laten kunt, flink doorstappen.

Na enkele uren gaans zit je dan aan de andere kant van de bosrand op een terras.

Laat je niet gek maken door de buitenwereld.

Hier buiten maak je je eigen wereld.

Dat is de ervaring op de Strabrechtse Heide. En nu laten we Staatsbosbeheer aan het woord....Kenmerken
Startpunt: Heeze
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.380412 E5.595477
Afstanden: 21, 14, 10 km
Type: Bos, Cultuur, Hei, Ven, Zandheuvel
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 21 km door de Strabrechtse Heide bij Heeze.

De wandeling start even voorbij het Kasteel Heeze, in Heeze niet de oprijlaan naar het kasteel, maar de weg links van het restaurant nemen.

De route kan in beide richtingen gelopen worden. Start men in Heeze, dan loopt men veel tegen de zon in. Om dat te vermijden kan ook bij de Hoijse Hoeve gestart worden - dit laatste geeft mooiere vergezichten.

Er zijn verkorte versies van 15 en 10 km van deze wandeling beschikbaar. Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.

Langere beschrijving

GPSwalking.nlDeze prachtige wandeling gaat dwars over een van de mooiste heide- en vengebieden van Brabant.De route start links voorbij het Kasteel Heeze op de Parkeerplaats.

Ga richting noord. Door het boslandschap met eiken en beuken gaan we richting noord tot aan het fietspad. Daar komen we op de Strabrechtse Heide.

De Strabrechtse Heide 
De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha. Het oostelijk deel van de heide heet van oudsher Lieropsche Heide.

De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa.

GPSwalking.nlNaar het noorden strekte de hei zich uit tot Nuenen, ten zuiden van de weg Heeze-Someren liep de Somerensche Heide tot de landbouwgebieden rond Weert.

In het begin van de 20ste eeuw is het grootste deel van de heiden ten noorden en ten zuiden van de Strabrechtse hei omgezet in bos of landbouwgrond.

De Strabrechtse Heide is echte Brabantse natuur. Op de droge plaatsen staat struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen dophei, pijpenstrootjes en klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempisch heideschaap en door afplaggen. De heide wordt omgeven door bossen.

GPSwalking.nlDe Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. Het grootste ven, het Beuven, heeft door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt een begroeiing met veel riet. Het is vooral van belang voor de vogels. De Witte Loop stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel.

Heidevelden 
Twee soorten heide vallen op als je de Strabrechtse Heide overziet, de Struikheide en de Dopheide. Iedere heidesoort heeft zo zijn eigen bewoners. Zo vind je op de struikheide naast de honingbij tal van wilde bijen. Ook de Heidevlinder en het Heidehaantje (die tot een plaag kan leiden) behoren bij de struikheide.

Het heideblauwtje en Gentiaanblauwtje geven de voorkeur aan de Dopheide. Een groot aantal insecten zoals aardvlooien, snuittorren, kokermotten en de rupsen van de uitvlinders leven op beide heidesoorten.

GPSwalking.nlZandverstuiving Galgeberg 
Vroeger lagen er in de Strabrechtse Heide stuifzandgebiedjes. Die ontstonden door intensief gebruik van de bodem. De kleine zandverstuivingen verdwenen op den duur omdat er korstmossen, mossen, grassen, heide en vliegdennen op groeiden.

In het najaar van 1992 is er opnieuw met schrapers een stuifzandgebiedje gecrëeerd. Een stuifzand is uit biologisch oogpunt heel interessant.

In het stuifzand met zijn talloze microklimaatjes wordt de daarbij behorende fauna gevonden zoals de graafwesp, graafbij, mierenleeuw, rugstreeppad, tapuit... etc.

GPSwalking.nlHet fietspad wordt helemaal gevolgd tot aan het Beuven. Onderweg zien we voorbij het Waschven (rechts) ook stuifzandheuvels links, de Galgeberg. Samen met de Hoenderboompaal en het Grafven lijkt het erop, dat in dit gebied recht gesproken is, ook al vinden we dat toen krom. Bij de Hoenderboompaal vertellen we er meer over. Onderweg kunt u het Kempisch Heideschaap tegenkomen.

Het Kempisch Heideschaap 
Het Kempisch Heideschaap is braaf en rustig van karakter en maakt het daarom zeer geschikt voor kuddes. Eind jaren ’60 was het schaap bijna uitgestorven, maar is nu steeds vaker terug te zien op de Brabantse heidelandschappen. Ze zijn een goed alternatief voor het afplaggen van de heide. Vroeger werden schapen niet gehouden voor hun melk of de wol, maar vooral voor het mest, de keutels om de schrale grond te bemesten. (op sommige paden kun je nog iets merken van dat 'mestoverschot')

GPSwalking.nlHet Kempisch Heideschaap heeft een lange smalle, onbehaarde kop en een plat voorhoofd. Het staat hoog op de poten en is met de lange hals en rug een statige verschijning. Kop en poten zijn doorgaans wit gekleurd, maar soms ook bruin of gespikkeld. De staart is lang, komt bijna tot aan de grond, en wollig. Volwassen dieren wegen 45 tot 65 kg.

GPSwalking.nlBij het Beuven genieten we even van de vele vogels in de kijkhut aan het water. 

Vennen 
De vennen liggen verspreid over de golvende vlakte van het heidegebied. De meeste vennen bevatten alleen maar regenwater, omdat een harde ondoorlaatbare laag het grondwater tegenhoudt.

Vennen zijn belangrijk voor vogels zoals kuifeend, dodaars en geoorde fuut en ook voor insecten zoals libellen die in groten getale in en om het water leven. Voor amfibieën als heikikker, kleine watersalamander en padden is het water van levensbelang.

Beuven  
In alle rust kunnen we hier de fuut en grauwgans zien tussen de vele meeuwen. Het Beuven is met 65 ha het grootste ven in Europa - wordt het groter, dan spreekt men al gauw van een meer.

GPSwalking.nlWe vervolgen de route verder langs het Starven en door de bossen, verharde weg oversteken, rechtdoor tot aan de Philipsbosweg. Daar naar rechts en langs de camping - hier even op een terrasje rusten of iets verder rechtdoor blijven gaan tot de Hoijse Hoeve.

Bomen en Bossen 
Het heidelandschap wordt afgewisseld met kleine bosjes en vrijstaande bomen. Om het heidegebied heen ligt een bosrand. Een ideaal gebied voor de ransuil en boomvalk. Zij broeden in de kleine bosjes en zoeken voedsel op de open heide.

De ree vindt beschutting in de bossen. De vos en bunzing vinden er een uitgelezen jachtgebied. In de oude bomen huizen de bonte specht en de gekraagde roodstaart.

De terugweg gaat vanaf de Hoijse Hoeve even de verharde weg terug en dan links een bospad volgen, verharde weg oversteken en steeds rechtdoor vervolgen tot einde pad, bij de Hoenderboompaal.

GPSwalking.nlDe Kleine Aa 
De Kleine Aa is een afwateringskanaal, dat zorgt voor de afwatering van het landbouwgebied tussen Someren Heide en het Keelven, stroomde vroeger in het Beuven. Door de sterke bemesting van het inkomend water groeide het ven helemaal dicht.

Nu heeft men de Aa langs het ven omgeleid, zodat het Beuven het eigen karakter in stand kan houden. Vandaar dat dit riviertje is gekanaliseerd.

Na een vlonder verlaten we het met draad afgemaakt gebied, waarbinnen de schapen grazen. Daar zien we de Hoenderboompaal. 

GPSwalking.nlHoenderboom 
Heksenvervolging in Mierlo, Lierop en Asten. Op het kasteel in Mierlo trouwde in 1595 Catharina van Brederode, die de heerlijkheid Asten in leen had, met Bernard van Merode. Hij ontpopte zich tot een fervent heksenvervolger, evenals de heer van de twee dorpen: Erasmus van Grevenbroeck.

In september 1595 werden in de Peel bijna twintig vrouwen als heks of tovenares op de brandstapel gebracht. Zeven van hen kwamen uit Lierop en acht uit Asten.

Bij deze Hoenderboom op de Strabrechste Heide werden de vrouwen per kar naar de brandstapel buiten het dorp vervoerd, aan een stam of kruis gebonden, gewurgd en in het vuur gegooid. Zie ook het boek, de Malleus Malificarum (ook wel De Heksenhamer genoemd) in de bibliotheek in Mierlo.

Achter de paal zien we het Grafven...

GPSwalking.nlHier linksaf tot einde van het bos waar we de Provinciale weg oversteken, over het fietspad naar links en eerste mogelijkheid weer rechts het bos in. Na de akker rechts het bospad links en daarna rechts door het bos slingerend om na het slootje rechts aanhoudend weer uit te komen op het fietspad langs de grote weg van Someren naar Heeze.

Sterkselse Bossen 
In dit bosgebied hebben een aantal reeën hun leger. Wandel behoedzaam, stil en rustig door dit gebied en je maakt veel kans om twee nieuwsgierige en verbaasde blikken te zien. Ze zijn razendsnel en behendig verdwijnen ze uit het zicht.

Weg oversteken, daarna links, rechts/links, rechts het pad over de hei volgen en links afbuigend het bos in. Rechtdoor tot bij het huisje. Links terug naar het parkeerterrein.


Tapperij De Zwaan. Kapelstraat 23 5591 HC Heeze.    N51 22.984 E5 34.840

040 226 4357 [email protected] www.tapperijdezwaan.nl.

Openingstijden: Zomer (1 mei - 30 sep) : maandag t/m zondag vanaf 10:00 uur,
Openingstijden: Winter (1 okt  - 30 apr ) : maandag t/m vrijdag vanaf 11:00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur.
Een heerlijke lunch, een gezellig terras bij de ingang naar het Kasteel Heeze.


Startpunten

 • 5300 22km Heeze N51 22.825 E5 35.720
 • Hoijse Hoeve N51 23.687 E5 40.565
 • 5301 16km Heeze N51 22.825 E5 35.720
 • 5302 10km Hoijse Hoeve N51 23.687 E5 40.565

POI's

 • De Strabrechtse Heide N51 23.688 E5 36.155
 • Heidevelden N51 23.894 E5 36.751
 • Zandverstuiving Galgeberg N51 24.370 E5 37.465
 • Het Kempisch Heideschaap N51 24.164 E5 37.965
 • Vennen N51 24.113 E5 36.970
 • Beuven N51 24.119 E5 38.656
 • Bomen en Bossen N51 24.250 E5 39.654
 • De Kleine Aa N51 23.616 E5 39.513
 • Hoenderboom N51 23.356 E5 38.334
 • Sterkselse Bossen N51 22.526 E5 38.464
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.